หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • वेबसाइट का पता:www.ipst.ac.th
  • सर्वर आईपी:202.139.216.10
  • स्थल का वर्णन:สสวท. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเป็นประชากรที่มีความรู้

डोमेन नाम:www.ipst.ac.thमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.ipst.ac.thबहे

357

डोमेन नाम:www.ipst.ac.thअच्छा या बुरा

पहले कड़वा फिर मीठा। असफल नहीं होना चाहिए सौभाग्य दुर्भाग्य की ओर ले जाता है

वेबसाइट:หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)तौल

1

वेबसाइट:หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)IP

202.139.216.10

वेबसाइट:หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)सामग्री

หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

साइट:หน้าแรก – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट