Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24
  • वेबसाइट का पता:www.hoc24.vn
  • सर्वर आईपी:202.92.4.5
  • स्थल का वर्णन:HOC24.VN cung cấp ngân hàng các câu hỏi và đề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa Lý, GDCD cùng với hệ thống hỏi đáp để kết nối học sinh cả nước.

डोमेन नाम:www.hoc24.vnमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.hoc24.vnबहे

290

डोमेन नाम:www.hoc24.vnअच्छा या बुरा

अंदर और बाहर कलह। साख की कमी भयंकर

वेबसाइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24तौल

4

वेबसाइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24IP

202.92.4.5

वेबसाइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24सामग्री

Cộngđồnghọctậponline|Họctrựctuyến-Hoc24(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TLJBX5N');varbaseURL="hoc24.vn";varlistSubjects='[{"id":1,"name":"To\u00e1n","alias":"toan-hoc","mingrade":1,"maxgrade":12,"permission":"isTOAN","kpermission":200,"publish":1,"old":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"id":2,"name":"V\u1eadtl\u00fd","alias":"vat-ly","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isVATLY","kpermission":201,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":3,"name":"H\u00f3ah\u1ecdc","alias":"hoa-hoc","mingrade":8,"maxgrade":12,"permission":"isHOAHOC","kpermission":202,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":4,"name":"Sinhh\u1ecdc","alias":"sinh-hoc","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isSINHHOC","kpermission":203,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":5,"name":"Ng\u1eefv\u0103n","alias":"ngu-van","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isNGUVAN","kpermission":204,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[6,7,8,9,10,11,12]},{"id":6,"name":"Ti\u1ebfnganh","alias":"tieng-anh","mingrade":1,"maxgrade":12,"permission":"isTIENGANH","kpermission":205,"publish":1,"old":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"id":7,"name":"L\u1ecbchs\u1eed","alias":"lich-su","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isLICHSU","kpermission":206,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":8,"name":"\u0110\u1ecbal\u00fd","alias":"dia-ly","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isDIALY","kpermission":207,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":9,"name":"Tinh\u1ecdc","alias":"tin-hoc","mingrade":3,"maxgrade":12,"permission":"isTINHOC","kpermission":208,"publish":1,"old":[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"id":10,"name":"C\u00f4ngngh\u1ec7","alias":"cong-nghe","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isCONGNGHE","kpermission":209,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[6,7,8,9,10,11,12]},{"id":11,"name":"Gi\u00e1od\u1ee5cc\u00f4ngd\u00e2n","alias":"giao-duc-cong-dan","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isGDCD","kpermission":210,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[]},{"id":14,"name":"Ti\u1ebfnganhth\u00ed\u0111i\u1ec3m","alias":"tieng-anh-thi-diem","mingrade":3,"maxgrade":12,"permission":"isTIENGANHTHIDIEM","kpermission":213,"publish":1,"old":[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[]},{"id":24,"name":"\u0110\u1ea1o\u0111\u1ee9c","alias":"dao-duc","mingrade":1,"maxgrade":5,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[1,2,3,4,5],"new":[1,2,3,4,5]},{"id":25,"name":"T\u1ef1nhi\u00eanv\u00e0x\u00e3h\u1ed9i","alias":"tu-nhien-va-xa-hoi","mingrade":1,"maxgrade":3,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[1,2,3],"new":[1,2,3]},{"id":26,"name":"Khoah\u1ecdc","alias":"khoa-hoc","mingrade":4,"maxgrade":5,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[4,5],"new":[]},{"id":27,"name":"L\u1ecbchs\u1eedv\u00e0\u0110\u1ecbal\u00fd","alias":"lich-su-va-dia-ly","mingrade":4,"maxgrade":6,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":1,"old":[4,5],"new":[4,5,6,7,8,9]},{"id":28,"name":"Ti\u1ebfngvi\u1ec7t","alias":"tieng-viet","mingrade":1,"maxgrade":5,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":1,"old":[1,2,3,4,5],"new":[1,2,3,4,5]},{"id":29,"name":"Khoah\u1ecdct\u1ef1nhi\u00ean","alias":"khoa-hoc-tu-nhien","mingrade":6,"maxgrade":9,"permission":"isKHOAHOCTUNHIEN","kpermission":216,"publish":1,"old":[],"new":[6,7,8,9]},{"id":30,"name":"Ho\u1ea1t\u0111\u1ed9ngtr\u1ea3inghi\u1ec7m,h\u01b0\u1edbngnghi\u1ec7p","alias":"hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep","mingrade":6,"maxgrade":6,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[],"new":[]},{"id":31,"name":"Ho\u1ea1t\u0111\u1ed9ngtr\u1ea3inghi\u1ec7ms\u00e1ngt\u1ea1o","alias":"hoat-dong-trai-nghiem-sang-tao","mingrade":6,"maxgrade":6,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":1,"old":[],"new":[6,7,8,9,10,11,12]}]';varlistGrades='[{"id":1,"name":"L\u1edbp1"},{"id":2,"name":"L\u1edbp2"},{"id":3,"name":"L\u1edbp3"},{"id":4,"name":"L\u1edbp4"},{"id":5,"name":"L\u1edbp5"},{"id":6,"name":"L\u1edbp6"},{"id":7,"name":"L\u1edbp7"},{"id":8,"name":"L\u1edbp8"},{"id":9,"name":"L\u1edbp9"},{"id":10,"name":"L\u1edbp10"},{"id":11,"name":"L\u1edbp11"},{"id":12,"name":"L\u1edbp12"}]'; HOC24LớphọcHọcbàiHỏibàiGiảibàitậpĐềthiĐGNLKhóahọcTintứcCuộcthivuiKhenthưởngTìmkiếmcâutrảlờiTìmkiếmcâutrảlờichocâuhỏicủabạnĐóngĐăngnhậpĐăngkýLớphọcLớp12Lớp11Lớp10Lớp9Lớp8Lớp7Lớp6Lớp5Lớp4Lớp3Lớp2Lớp1MônhọcToánVậtlýHóahọcSinhhọcNgữvănTiếnganhLịchsửĐịalýTinhọcCôngnghệGiáodụccôngdânTiếnganhthíđiểmĐạođứcTựnhiênvàxãhộiKhoahọcLịchsửvàĐịalýTiếngviệtKhoahọctựnhiênHoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệpHoạtđộngtrảinghiệmsángtạoChủđề/ChươngBàihọcHOC24KháchvãnglaiĐăngnhậpĐăngkýKhámpháHỏiđápKhóahọcĐềthiTintứcCuộcthivuiKhenthưởng Lớphọc Lớp12 Lớp11 Lớp10 Lớp9 Lớp8 Lớp7 Lớp6 Lớp5 Lớp4 Lớp3 Lớp2 Lớp1 Hỏiđáponline Mônhọc ToánVậtlýHóahọcSinhhọcNgữvănTiếnganhLịchsửĐịalýTinhọcCôngnghệGiáodụccôngdânTiếnganhthíđiểmĐạođứcTựnhiênvàxãhộiKhoahọcLịchsửvàĐịalýTiếngviệtKhoahọctựnhiênHoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệpHoạtđộngtrảinghiệmsángtạo CôTrangNhung24tháng5lúc17:24️🔈OLMđanggọi,cácthủythủnhíngherõhãytrảlời! 💥Khóahọcm&ugre;ah&egre;nămnaysẽsôiđộnghơnrấtnhiềuv&igre;OLMmangđếnmộtcuộcđuađầykịchtínhvớitêngọi“truyt&igre;mkhobáum&ugre;ah&egre;”.Cuộcđuasẽgồm3chặngcụthểnhưsau: 🚣Chặngrakhơi(15/5-9/6):tíchđiểmkhithamgiaĐGNLđầuh&egre;,cáccuộcthi“Toánvuimỗituần”,“Vănhaymỗituần”,“FunEnglish”v&re;l&re;mb&re;itậph&egre;trênOLM🚣Chặngtăngtốc(10/6-28/7):tiếptụctíchđiểmbằngcáchhọcc&ugre;ngthầycôOLMtronglivestream,tươngtáctíchcựctrongcácphiênlive🚣Chặngvềđích(29/7-7/8):thamgiaĐGNLcuốikhóa,thửtháchvẽtranh“m&ugre;ah&egre;sôiđộngcủaem”v&re;đănglênFacebookcánhân/phụhuynh Trong10tuầnhọc,cácbạnsẽtranht&re;iđểt&igre;mratop1,2,3củamỗikhối,từđócócơhộinhậnđượcnhữngphầnqu&re;hấpdẫnvớitổnggiátrịlênđến15.000.000VNĐ.Bảngxếphạngtừngkhốilớpsẽđượccậpnhậtliêntụctheotừngtuầnđểtăngtínhthiđuagiữacácbạnhọcsinh. 🎁Nhữngphầnqu&re;sẽsớmđượcbậtmítrênfanpecủaOLM. 👉Đăngkýhọch&egre;đểtrởth&re;nhthủythủnhíngaytừbâygiờ:hoctot.olm.vn/hoche 👉Chitiếtvềkhóahọcm&ugre;ah&egre;xemtạiđây:olm.vn/bai-viet/4 BanQuảntrịOLM. XemchitiếtLớp4Tiếnganh236Gửi HủyLạiMinhNhật24tháng5lúc17:47ChotamgiácABCcóDlàtrungđiểmcủacạnhAC.LấyđiểmEtrêncạnhBCsaochoBE=2/3BC.ĐoạnthẳngBDcắtđoạnthẳngAEtạiđiểmK.BiếtdiệntíchtamgiácADKbằng3cm2.TínhdiệntíchcủatứgiácCDKE(đơnvịcm2).Đúng0Bìnhluận(0) datcoder đãxóaCụcVàng999924tháng5lúc18:05OLMthúvịvàhấpdẫnquá!HènàykhôngchánrồiiiiiĐúng5Bìnhluận(0)Hello!24tháng5lúc18:19Wo!Thậtthúvị!Đúng4Bìnhluận(0)XemthêmcâutrảlờiCôTrangNhung7giờtrước(15:31) Quýphụhuynhthânmến, H&egre;2024đãđến.ThôngquaKhóahọcm&ugre;ah&egre;trênOLM,họcsinhsẽđượcvừahọcvừachơi,tựdokhámphá,bộclộsởtrườngcánhânvớisựhỗtrợcủathầycôv&re;bạnb&egre;.🔥Chitiếtvềkhóahọch&egre;v&re;giảithưởngcácbạnhọcsinh,cácquýphụhuynhv&re;thầycôxemtạiđây:Họcm&re;chơi,chơim&re;họcvớikhóah&egre;2024trênOLMRakhơitruyt&igre;mkhobáum&ugre;ah&egre;vớitổnggiảithưởnglênđến15triệuđồng💥NhândịpQuốctếThiếunhi1/6,OLMtriểnkhaichươngtr&igre;nh“Ưuđãich&re;oh&egre;”,chỉápdụngvới10.000suấtđăngkýtrước00:00ng&re;y3/6/2024(sốlượngưuđãiđượccậpnhậth&re;ngng&re;ytrêntrangwebhttpolm.vn).Cáct&re;ikhoảnđăngkýmớihoặcgiahạngóiVIPsẽđượctặngthêm50%giátrịgóiVIP,cụthểnhưsau: GÓIVIPGIÁƯUĐÃITHỜIGIANSỬDỤNG12tháng1.400KTẶNGthêm6tháng18tháng24tháng2.500KTẶNGthêm12tháng36tháng DosốlượnghọcsinhthamgiaOLMtrênto&re;nquốckháđông,v&igre;vậyquýphụhuynhđừngbỏlỡcơhộin&re;yđểchoconmộtm&ugre;ah&egre;bổíchv&re;nhiềuýnghĩa.🎓ĐăngkígóiVIPngaytại:olm.vn/gio-hang ⏰Thờigiankhuyếnmãi:từng&re;y28/05-03/06/2024. Mọithôngtinvềkhuyếnmãiv&re;hỗtrợhọctập,liênhệSĐT/Zalo:0898.987.672(côH&ogre;a). OLMchúcQuýPhụhuynhnhiềusứckhỏe,chúccácconsắptớicómộtm&ugre;ah&egre;bổích! BanQuảntrịOLM.XemchitiếtLớp7Toán91Gửi HủyTuihổngcótên=336giờtrước(16:32)Đúng4Bìnhluận(0)NguyễnVânKhánh3giờtrước(18:46)Nghechừngvuilắmnètaơi Đúng3Bìnhluận(1)HoàiAnnek=333giờtrước(19:21)OLMvuiquá^^ Đúng3Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời CôTrangNhung7giờtrước(15:31) Quýphụhuynhthânmến, H&egre;2024đãđến.ThôngquaKhóahọcm&ugre;ah&egre;trênOLM,họcsinhsẽđượcvừahọcvừachơi,tựdokhámphá,bộclộsởtrườngcánhânvớisựhỗtrợcủathầycôv&re;bạnb&egre;.🔥Chitiếtvềkhóahọch&egre;v&re;giảithưởngcácbạnhọcsinh,cácquýphụhuynhv&re;thầycôxemtạiđây:Họcm&re;chơi,chơim&re;họcvớikhóah&egre;2024trênOLMRakhơitruyt&igre;mkhobáum&ugre;ah&egre;vớitổnggiảithưởnglênđến15triệuđồng💥NhândịpQuốctếThiếunhi1/6,OLMtriểnkhaichươngtr&igre;nh“Ưuđãich&re;oh&egre;”,chỉápdụngvới10.000suấtđăngkýtrước00:00ng&re;y3/6/2024(sốlượngưuđãiđượccậpnhậth&re;ngng&re;ytrêntrangwebhttpolm.vn).Cáct&re;ikhoảnđăngkýmớihoặcgiahạngóiVIPsẽđượctặngthêm50%giátrịgóiVIP,cụthểnhưsau: GÓIVIPGIÁƯUĐÃITHỜIGIANSỬDỤNG12tháng1.400KTẶNGthêm6tháng18tháng24tháng2.500KTẶNGthêm12tháng36tháng DosốlượnghọcsinhthamgiaOLMtrênto&re;nquốckháđông,v&igre;vậyquýphụhuynhđừngbỏlỡcơhộin&re;yđểchoconmộtm&ugre;ah&egre;bổíchv&re;nhiềuýnghĩa.🎓ĐăngkígóiVIPngaytại:olm.vn/gio-hang ⏰Thờigiankhuyếnmãi:từng&re;y28/05-03/06/2024. Mọithôngtinvềkhuyếnmãiv&re;hỗtrợhọctập,liênhệSĐT/Zalo:0898.987.672(côH&ogre;a). OLMchúcQuýPhụhuynhnhiềusứckhỏe,chúccácconsắptớicómộtm&ugre;ah&egre;bổích! BanQuảntrịOLM.XemchitiếtLớp7Toán91Gửi HủyTuihổngcótên=336giờtrước(16:32)Đúng4Bìnhluận(0)NguyễnVânKhánh3giờtrước(18:46)Nghechừngvuilắmnètaơi Đúng3Bìnhluận(1)HoàiAnnek=333giờtrước(19:21)OLMvuiquá^^ Đúng3Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời HOC24CONFESSIONSCTV25tháng5lúc19:25[HOC24CONFESSIONS#58]--------------------------------#h24cfs_618Cácbạnghétmônnàonhất?#h24cfs_619💖 Cácbạncómongnghỉhètớinhanhkhôngạ?Chắchẳnlàaicũngmuốnnghỉngơisauchuỗihọctậpchiếnđấukhókhănđúngkhôngnè?    Còntớ,tớđangrấtvuivàháohứcvìsắptớicácbạnlớpmìnhcùnglớpkhácbiểudiễnnhảymúacựckìđẹpluôn!Nhưngcũngcó1chútbuồn...vìtớsắpphảixathầycô,bạnbèvàkhôngcònởlạimáitrườngấmápấynữa.     Màkhôngsao,tớđãcónhữngkỉni...Đọctiếp[HOC24CONFESSIONS#58]--------------------------------#h24cfs_618Cácbạnghétmônn&re;onhất?#h24cfs_619💖 Cácbạncómongnghỉh&egre;tớinhanhkhôngạ?Chắchẳnl&re;aicũngmuốnnghỉngơisauchuỗihọctậpchiếnđấukhókhănđúngkhôngn&egre;?    C&ogre;ntớ,tớđangrấtvuiv&re;háohứcv&igre;sắptớicácbạnlớpm&igre;nhc&ugre;nglớpkhácbiểudiễnnhảymúacựck&igre;đẹpluôn!Nhưngcũngcó1chútbuồn...v&igre;tớsắpphảixathầycô,bạnb&egre;v&re;khôngc&ogre;nởlạimáitrườngấmápấynữa.     M&re;khôngsao,tớđãcónhữngkỉniệmđẹpđẽvớibạnb&egre;,thầycôtrongtrường.Đượcngồidướigốcphượngtr&ogre;chuyện. Đượcthamgiarấtnhiềuhoạtđộng,phongtr&re;othúvịnữa    Tớcũngcórấtnhiềuchiasẻ,nhưngd&re;id&ogre;ngquánêntớxinkếtthúctạiđây.Tạmbiệtv&re;chúccácbạncómộtm&ugre;ah&egre;vuivẻ,mạnhkhỏe,anto&re;nv&re;cónhiềukỉniệmđángnhớ!🥰✨#h24cfs_620Hừm..cóbạnn&re;obiếtphởb&ogre;anhn&re;ykhôngchotớxinvớiạhoc24.vn/vip/1205#h24cfs_621Ủabạncủacácbạnkhócth&igre;cácbạnkêunóđangbấtlựcnênmớikhóc,bạncủachúngtôikhócth&igre;cácbạnkêubạntôigiảnai,lấyl&ogre;ngcontrai?#h24cfs_622Tôicó1ngườibạnrấtthân,nhưngdạođâytôithấybạnấycóvẻlơtôiv&re;thườngtr&ogre;chuyệnc&ugre;ngmộtcôbạnkháccủatôi,quanhệcủatôivớingườiấykhátốtnhưngtôithấybạnthâncủatôithườngxuyêncốýchọnnhữngchủđềchỉcóhọhiểukhitôingồicạnh,tôicónêntiếptụct&igre;nhbạnn&re;ykhông?#h24cfs_623Liệurằngh&egre;2024n&re;yHoc24cónhộnnhịptrởlạikhôngnhỉ?Cácbạnquaylạisớmđi,m&igre;nhnhớcácbạnlắmrồi!#h24cfs_624Xinch&re;om&igre;nhl&re;ν&igre;¢υộ¢đờιℓ&re;инữиɢиιềмđαυThậtsựhômnaym&igre;nhrấtbuồnnênm&igre;nhquyếtđịnhlênđâytâmsự.Kếtquảhọctậpcủam&igre;nhnămnaykhiếnm&igre;nhvôc&ugre;ngthấtvọng,lúcbiếtkếtquảxongvềnh&re;m&igre;nhchỉbiếtnằmkhóc,cáikếtquảnónáthơncảchữnát.Điểmcácmôntươngđốiổn,m&igre;nhtậptrungchủyếuv&re;oToánVănAnhđểthilêncấp3.M&igre;nhtưởngm&igre;nhsẽđượcgiỏito&re;nkhoácấpTHCSnhưngm&re;thựctếnóvảđômđốpv&re;omặtm&igre;nh,cáimônKHXHm&re;m&igre;nhtưởngchừngdễd&re;ngấytrungb&igre;nhralạikhôngnổi6,5điểm.Khôngđượchsgnămlớp9đồngnghĩavớiviệcxéttốtnghiệplêncấp3m&igre;nhchỉđượcloạikhá:"(Đầunămnaygiađ&igre;nhm&igre;nhcómộtbiếncốlớn-anhtraim&igre;nhmấttr&ugre;ngvớithờiđiểmônthihsgcấptỉnhcủam&igre;nh.Lúcđấym&igre;nhđãhứavớibốmẹsẽcốgắnghọccảphầncủaanhtrainhưngthậtsựvớinănglựccủam&igre;nhth&igre;m&igre;nhđãkhôngl&re;mđược.M&igre;nhtrượtHSGcấptỉnhnênchuyểnsangtậptrungchothihọck&igre;,mônToánVănAnhđiểmgiỏinênm&igre;nhcũngyêntâmphầnn&re;onhưngkhibiếtbảnthântrượtHSGởmônKHXHth&igre;m&igre;nhđãsuysụp,m&igre;nhđãkhócv&re;cảmthấyrấtthấtvọngởbảnthân.Trướcmắtm&igre;nh1cuộcthiquantrọngnữal&re;cuộcthiv&re;ocấp3nhưngsaunhiềusựthấtbạiliêntiếpm&igre;nhthấyrấttựti,m&igre;nhsợbảnthânkhôngđủnănglực,m&igre;nhsợbốmẹphảilầnnữathấtvọngvềm&igre;nh.C&ogre;nhơn1tuầnnữal&re;thicấp3rồi,m&igre;nhcảmthấysợquá:(#h24cfs_625Lâulắmrồim&igre;nhmớiquaylạiHoc24,thấywebcảitiếnrấtnhiềuluônm&re;h&igre;nhnhưbóngdángcácbạnvắngđith&igre;phải.Rồitựnhiênm&igre;nhlạiđisoitrangcánhâncủatừngngườim&re;hồiđónổilắmnhưMinyewcou,KarikLinh,htfziang,Kurouba,SunnSoSad,KudoShinichi,LưuVõTâmNhư,NguyễnNgọcKhánhHuyền,huehanhuynh,ICanFly,Alice...&egre;onhiềulắmm&re;h&igre;nhnhưcácbạnđổitênrồinênt&igre;mraacccũnghơikhó,khôngbiếtmấycặpđôihồiđógiờc&ogre;nl&re;ngườiyêukhôngha:ĐHồiđónhớbạnMinyewcouvớianhLinhhayZiangvớiSung&igre;đól&re;nổilắm,mấybạnshipquátrời,m&re;tựnhiênho&re;iniệmghê.Khôngbiếtkhin&re;omớicóthểvuinhưhồiấy..#h24cfs_626Cócáchn&re;ođểcóýtưởngviếtVănnhanhkhôngạ?Sắptớim&igre;nhthituyểnsinhm&re;sauđợtthicuốiHK2vừarồi,điểmVăncủam&igre;nhcũnggọil&re;"rấtcao".M&igre;nhchẳngbiếtm&igre;nhđãđắmch&igre;mtrongconđiểmđóbaolâurồiđểkhim&re;bâygiờm&igre;nhđangrấtsợhãik&igre;thilầnn&re;y,m&igre;nhnhậnram&igre;nhkhôngc&ogre;nviếtVănnhưxưanữa,nhữngýtưởngdầnvơiđi.Thậmchíđềdễm&re;m&igre;nhcũngkhôngnhớápdụngviếtsaochohayhaylíluận,phântíchsaochođúng.Mấyng&re;yhômnaym&igre;nhthựcsựbịkhủnghoảngtrongmônVăn,v&re;2mônc&ogre;nlạiđiểmm&igre;nhcũngchỉt&re;ngt&re;ngnênhiệntạim&igre;nhrấtsợhãi,lỡnhưm&igre;nhkhôngđậuNV1...--------------------------------------------------------CácbạnhãygửiCfstạiđâynhé:👉bom.so/UyOLjM👈Nhớlikev&re;followfanpeCfstụim&igre;nhluônnha!💖/profile.php?id=XemchitiếtLớp12Giáodụccôngdân226Gửi HủyDekisugiHidetoshi25tháng5lúc19:54#h24cfs_618Nóichungmônnàocx okevớimiknhưng đôilúcmikcxcựcghétmônkĩ thuật #h24cfs_619Nhớtrườnglắmhuhu#h24cfs_623Monglàcóchứkhông cóchứkocómànghỉ(tắt đènlun)#h24cfs_625ĐànhgọiDoraemonchứsao,chảbtbaogiờmớicócảnh đấylần2 #h24cfs_626Chúcmaymắn,mikviếtvănchữxấubịtrừ điểmkinhlắm giờchuyêntâmluyệnchữ đã  Đúng4Bìnhluận(3)HànBăngTâm25tháng5lúc20:03#h24cfs_624Hi,bà cònnhớtuilàaikhông((=?TụimìnhtừngcạnhtranhnhautừngGPmộtbênboxGDCDnè:)),naytuirảnhtnhienlạinhớđếnhoc24nênvàoxemthử,aingờlạithấytâmsựcủabà.Đọcxong,tuikobiếtlàmgìđểbàđỡbuồn,đỡtủithânđâu.Tuichỉanủibàvàmongbàsẽmạnhmẽhơnthôi.Màbàđãnghecâu"Saucơnmưatrờilạisáng"chưa?Nhữngthấtbạibayhsẽlàtiềnđềđểbàtiếntớithànhcôngđónênhãytinvàobảnthânnhé,sắpthivào10rồi,đừngđểnhữngthứkháckhôngđánglàmảnhhưởngđếnsứckhỏe,suynghĩcủabànhé.Thixongcấp3màbàbiếtđiểmrồithìbáotuinhe:333☘☘☘<<Tiệnđây,tuicũngchiasẻcâuchuyệncủatuichobànghenè,bữatuithihsgcấphuyện,lúcbiếtđiểmtuihơihụthẫng,điểmkhôngnhưkìvọngcủatui. Banđầulàhụthẫngnhưnggiờlạilàcảmgiáclosợkhôngđượcvàotỉnhđểôn,tuisợbốmẹsẽthấtvọngvềtui.Chínhvìcáisợđómàmấyngàynay,tuiluôncảmthấylolắng,lúcnàocũngnghĩbảnthânmình sẽtrượtkhôngá:<Đúng7Bìnhluận(3)Tuihổngcótên=3325tháng5lúc20:41#h24cfs_618MikghétnhấtlàmônKHTNnhấtá(tạihoknhìucxkovàođầudcchữnào)=)).#h24cfs_620.Tớbiết.Đúng3Bìnhluận(4)Xemthêmcâutrảlời CôKhánhLinhGiáoviên25tháng5lúc0:29HãychiasẻvớicácbạnvềĐịađiểmdulịchmơướccủaemnhé-.-Sauđâylàgợiý cácthôngtinnổibậtvềđịađiểmdulịch:1.Nằmởtỉnh,thànhphốnàocủaViệtNamhoặctrênthếgiới?2.Loạihìnhdulịchlàgì?(Dulịchvănhoá,sinhthái,nghỉdưỡng,thámhiểm,....).3.Sảnphẩmdulịchđặctrưnglàgì?(Quàlưuniệm,mónăn,đồuống,....).(Lưuý:Câutrảlờichỉđượcghinhậnkhicácemchiasẻđầyđủ3thôngtintrênvềđịađiểmdulịchđó)ĐọctiếpHãychiasẻvớicácbạnvềĐịađiểmdulịchmơướccủaemnhé-.-Sauđâyl&re;gợiý cácthôngtinnổibậtvềđịađiểmdulịch:1.Nằmởtỉnh,th&re;nhphốn&re;ocủaViệtNamhoặctrênthếgiới?2.Loạih&igre;nhdulịchl&re;g&igre;?(Dulịchvănhoá,sinhthái,nghỉdưỡng,thámhiểm,....).3.Sảnphẩmdulịchđặctrưngl&re;g&igre;?(Qu&re;lưuniệm,mónăn,đồuống,....).(Lưuý:Câutrảlờichỉđượcghinhậnkhicácemchiasẻđầyđủ3thôngtintrênvềđịađiểmdulịchđó)XemchitiếtLớp8Địalý131Gửi HủyTuihổngcótên=3325tháng5lúc9:46Địađiểmdulịchmơướccủaemlà QuầnthểdanhthắngTràngAn.1. QuầnthểdanhthắngTràngAn nằmởhuyệnHoaLư,tỉnhNinhBình.2.TràngAnsởhữuhệthốngnúiđávôihơn250triệunămtuổi. TràngAnlàmộtkhu dulịchsinhthái thuộcQuầnthểdanhlamthắngcảnhTràngAntạiNinhBình.Vớihệsinhtháiđadạngnhư rừngnúiđávôi,ditíchlịchsử,dichỉkhảocổhọc.......3.SảnphẩmdulịchđặctrưngcảQuầnthểdanhthắngTràngAnlà:+Nemyênnạc.+Rượucầnnho.+Thịtdêkhoướptỏi. Đúng5Bìnhluận(6)Hello!25tháng5lúc11:30ĐịađiểmdulịchmơướccủaemlàVịnhHạLong1.VịnhHạLongnằmởtỉnhQuảngNinh,thànhphốHạLong.2.Loạihìnhdulịchcủaemlànghỉdưỡng.3.Sảnphẩmdulịchđặctrưngcủaemlà+Sásùng+Hàu+Sambiển.Đúng6Bìnhluận(0)NguyễnVănLĩnh:))25tháng5lúc12:59ĐịađiểmdulịchmơướccủaemlàVịnh HạLongở QuảngNinh,thànhphốHạLong.LoạihìnhdulịchcủaemlàDulịchbiển.Sảnphẩm dulịchcủaemlàGàđồiTiênYên,Sambiển,Chảmực,...Đúng6Bìnhluận(2)Xemthêmcâutrảlời PhanQuỳnhGiáoviên24tháng5lúc21:09Mệnhđềquanhệ(Relativeclause)gồmmệnhđềxácđịnh(Definingrelativeclauses)vàmệnhđềkhôngxácđịnh(Non–definingrelative clauses).Vậy2mệnhđềnàykhácnhaunhưthếnào?Cácbạnhãycùngthảoluậnnhé.ĐọctiếpMệnhđềquanhệ(Relativeclause)gồmmệnhđềxácđịnh(Definingrelativeclauses)v&re;mệnhđềkhôngxácđịnh(Non–definingrelative clauses).Vậy2mệnhđền&re;ykhácnhaunhưthến&re;o?Cácbạnhãyc&ugre;ngthảoluậnnhé.XemchitiếtLớp9Tiếnganh00Gửi Hủy CôTrangNhung24tháng5lúc17:24️🔈OLMđanggọi,cácthủythủnhíngherõhãytrảlời! 💥Khóahọcm&ugre;ah&egre;nămnaysẽsôiđộnghơnrấtnhiềuv&igre;OLMmangđếnmộtcuộcđuađầykịchtínhvớitêngọi“truyt&igre;mkhobáum&ugre;ah&egre;”.Cuộcđuasẽgồm3chặngcụthểnhưsau: 🚣Chặngrakhơi(15/5-9/6):tíchđiểmkhithamgiaĐGNLđầuh&egre;,cáccuộcthi“Toánvuimỗituần”,“Vănhaymỗituần&rdqCộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24uo;,“FunEnglish”v&re;l&re;mb&re;itậph&egre;trênOLM🚣Chặngtăngtốc(10/6-28/7):tiếptụctíchđiểmbằngcáchhọcc&ugre;ngthầycôOLMtronglivestream,tươngtáctíchcựctrongcácphiênlive🚣Chặngvềđích(29/7-7/8):thamgiaĐGNLcuốikhóa,thửtháchvẽtranh“m&ugre;ah&egre;sôiđộngcủaem”v&re;đănglênFacebookcánhân/phụhuynh Trong10tuầnhọc,cácbạnsẽtranht&re;iđểt&igre;mratop1,2,3củamỗikhối,từđócócơhộinhậnđượcnhữngphầnqu&re;hấpdẫnvớitổnggiátrịlênđến15.000.000VNĐ.Bảngxếphạngtừngkhốilớpsẽđượccậpnhậtliêntụctheotừngtuầnđểtăngtínhthiđuagiữacácbạnhọcsinh. 🎁Nhữngphầnqu&re;sẽsớmđượcbậtmítrênfanpecủaOLM. 👉Đăngkýhọch&egre;đểtrởth&re;nhthủythủnhíngaytừbâygiờ:hoctot.olm.vn/hoche 👉Chitiếtvềkhóahọcm&ugre;ah&egre;xemtạiđây:olm.vn/bai-viet/4 BanQuảntrịOLM. XemchitiếtLớp4Tiếnganh236Gửi HủyLạiMinhNhật24tháng5lúc17:47ChotamgiácABCcóDlàtrungđiểmcủacạnhAC.LấyđiểmEtrêncạnhBCsaochoBE=2/3BC.ĐoạnthẳngBDcắtđoạnthẳngAEtạiđiểmK.BiếtdiệntíchtamgiácADKbằng3cm2.TínhdiệntíchcủatứgiácCDKE(đơnvịcm2).Đúng0Bìnhluận(0) datcoder đãxóaCụcVàng999924tháng5lúc18:05OLMthúvịvàhấpdẫnquá!HènàykhôngchánrồiiiiiĐúng5Bìnhluận(0)Hello!24tháng5lúc18:19Wo!Thậtthúvị!Đúng4Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời CôNgọcAnhGiáoviên23tháng5lúc23:38XemchitiếtLớp12Sinhhọc10Gửi HủyHello!24tháng5lúc7:06-Vịtrí(1):Đâylàvùngđiềuhòacủagen,nơicácyếutốđiềuhòabámvàođểbắtđầuquátrìnhphiênmã.Trongtrườnghợpcủasinhvậtnhânthực,vùngnàycóCộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24thểbaogồmcácenhancervàpromoter.-Vịtrí(2):ĐâylàmARNđượctạoratừquátrìnhphiênmãcủagen.mARNnàysauđósẽđượcdịchmãđểtạoraprotein.-Vịtrí(3):ĐâylàproteinđượctổnghợptừquátrìnhdịchmãcủamARN.Cácđoạnproteinđượcgắnnhãntươngứngvớicácvùngmãhóatrêngen.GeneAthuộcvềsinhvậtnhânthựcvìcócácvùngđiềuhòaphứctạpvàquátrìnhphiênmãtạoramARNtrướckhidịchmãthànhprotein.Trongsinhvậtnhânsơ,quátrìnhphiênmãvàdịchmãthườngxảyrađồngthờimàkhôngcósựtáchbiệtrõrànggiữahaiquátrìnhnày.Đúng0Bìnhluận(0) NguyễnThịHiếuGiáoviên23tháng5lúc22:52XemchitiếtLớp6Sinhhọc50Gửi HủyHello!24tháng5lúc7:02Câu1:Nấmcóhìnhdạngđadạngnhưngthườngcómộtphầngọilàmũnấmvàmộtphầngọilàthânnấm.Mũnấmcóthểcóhìnhdạngbầudục,tròn,phẳnghoặcnón.Câu2:Nấmtựnhiêncóthểănđượcvàkhôngđộc,trongkhinấmđộccóthểgâynguyhiểmchosứckhỏehoặcthậmchítửvongnếuănphải.Cácloạinấmquansáttronghoạtđộngthựchànhcóthểthuộcnhómnấmănđượchoặcnấmđộctùythuộcvàoloạinấmcụthể.Nấmnàycóthểtừmôitrườngtựnhiênhoặcđượctrồng.Câu3:Mộtsốloạinấmđượcbiếtđếnrộngrãibaogồmnấmkimchâm,nấmhương,nấmmỡ,vànấmlinhchi.Câu4:Cấutạocủathânnấmđộccóthểkhácbiệtsovớicácloạinấmkhácởchỗnócóthểchứacácchấtđộchại.Ngoàira,mộtsốloạinấmđộccóthểcócácđặcđiểmnhậndạngnhưmàusắcsặcsỡhoặccácđốmtrênmũnấm.Đúng1Bìnhluận(0)LêNguyễnMinhChâu(-_...24tháng5lúc9:13Câu1:Nhậnxétvềhìnhdạngcủanấm: Nấmcórấtđadạngvềkíchthướcvàhìnhdạngnhưhìnhtrứng,hìnhsợidài,hìnhmũtobản,…Câu2:-Phânbiệtnấmtúivànấmđảm:+ Nấmđảmcócơquansinhsảnlàđảmbàotử,bàotửmọctrênđảm. +Nấmtúicócơquansinhsảnlàtúibàotử,bàotửnằmtrongtúi. Trongcáchoạtđộngthựchành màemquansátthì:+Nấmhương,nấmrơm,nấmmộcnhĩlànấmđảm.+Nấmmốc,nấmmenlànấmtúi.Câu3:Mộtsốloạinấmănđượcmàembiết:nấmkimchâm,nấmtaimèo(mộcnhĩ),nấmhương,nấmlinhchi,nấmrơm,.......Câu4:Cấutạonấmđộckhácvớicácnấmthườngkhácđólàcóthêmmộtlớpbaoquanhthânnấmởdướiphiếnmũnấmđượcgọilàvòngcuốngnấmvàbaogốcnấm.Đúng1Bìnhluận(0)Tuihổngcótên=3324tháng5lúc9:38Câu1: Nhậnxétvềhìnhdạngcủanấm:+ Hầuhếtcácloạinấmcóhìnhdạngmũúpxuống,giốngnhưmũtrònhoặccóthểhơidẹp.+ Nấmcónhiềumàusắckhácnhaunhưmàunâu,vàng,trắng,đỏ.Câu2:-Phânbiệtnấmtúivànấmđảm:+Nấmđảmcócơquansinhsảnlàđảmbàotử,bàotửmọctrênđảm.+Nấmtúicócơquansinhsảnlàtúibàotử,bàotửnằmtrongtúi. -Cácloạinấmemquansátởhoạtđộngthựchànhthuốcnhómnấmđảmhaynấmtúi:+Nấmđảm:nấmhương,nấmmộcnhĩ.+Nấmtúi:nấmmốc,nấmmen.Câu3:-Mộtsốloạinấmănđượcmàembiếtlà:nấmhương,nấmmỡ,nấmthông,nấmsò,nấmđùigà,nấmkimchâm,...Câu4:-Cácđặcđiểmkhácbiệtgiữacấutạocơthểnấmđộcvàcácloạilà:Nấmđộccóthểchứacácchấtđộchại.Đặcbiệt,nấmđộcrấtdễnhậnthấyvìnấmđộcthườngcómàusắcsặcsỡ.Đúng3Bìnhluận(2)Xemthêmcâutrảlời trantrongGiáoviên21tháng5lúc15:52Hãykểtêncáchoạtđộngchínhtrịxãhộiemđãthamgia.XemchitiếtLớp8Giáodụccôngdân171Gửi HủyHello!21tháng5lúc16:02Cáchoạtđộngchínhtrịxãhộiemđãthamgia:- HoạtđộngcủaHộiChữthậpđỏ.-PhongtràoTrầnQuốcToản.-Phongtràođềnơnđápnghĩa.-Chămsócgiúpđỡngườitàntật,côđơn,nhữngngườibịrủirotrongchiếntranh,thiêntai.Đúng2Bìnhluận(0)NguyễnVânKhánh21tháng5lúc16:06cáchoạtđộngchínhtrịxãhộimàemđãđượcthamgialà:+Họctập,tìmhiểucácvănhóa,truyềnthống,lịchsửởđịaphương+Thamgiacáchoạtđộngmàđoàn,độitổchức+Thamgiacáchoạtđộngnhânđạo(nhưgiúpđỡ,chămsóc,ủnghộngfcóhoàncảnhkhókhăn) Đúng6Bìnhluận(0)thanh21tháng5lúc16:19Cáchoạtđộngchínhtrịxãhộiemđãthamgia:-GiúpđỡđồngbàoMiềnTrungkhibịlũlụt-Chămsócgiúpđỡngườitàntật,côđơn,nhữngngườibịrủirotrongchiếntranh,thiêntai.Đúng2Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời CôKhánhLinhGiáoviên18tháng5lúc11:16XemchitiếtLớp12Địalý253Gửi Hủyνì¢υộ¢đờιℓàинữиɢиιề...18tháng5lúc11:24A.GầntrungtâmĐôngNamÁ,trênbánđảoĐôngDươngĐúng1Bìnhluận(0)NguyễnVănLĩnh:))18tháng5lúc11:26A Đúng1Bìnhluận(0)NguyễnVănLĩnh:))18tháng5lúc11:27ViệtNamnằmở;A.gầntrungtâmĐôngNamÁ,trênbánđảoĐôngDương.B.khuvựchànđới,nơigiaonhaucủacácloàisinhvật.C.bánđảoTrungẤn,khuvựcgiómùachâuÁ.D.rìaphíatâychâuÁ,trongkhuvựccậnnhiệtđới.Đúng4Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời PhanQuỳnhGiáoviên17tháng5lúc15:26TrongtiếngAnhcórấtnhiềucónghĩatươngđồngnhưnglạicócáchdùngkhácnhau.Đốcácbạnbiếtnhữngđộngtừnàykhácnhaunhưthếnàovàcáchdùngcủachúnglàgìnhỉ?Vànếucácbạnbiếtcácidioms(thànhngữ)nàođicùngvớicáctừnàyhãybìnhluậnbêndướinha!ĐọctiếpTrongtiếngAnhcórấtnhiềucónghĩatươngđồngnhưnglạicócáchd&ugre;ngkhácnhau.Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24Đốcácbạnbiếtnhữngđộngtừn&re;ykhácnhaunhưthến&re;ov&re;cáchd&ugre;ngcủachúngl&re;g&igre;nhỉ?V&re;nếucácbạnbiếtcácidioms(th&re;nhngữ)n&re;ođic&ugre;ngvớicáctừn&re;yhãyb&igre;nhluậnbêndướinha!XemchitiếtLớp6Tiếnganh110Gửi HủyVũĐứcThắng17tháng5lúc18:201.Hearandlisten.-hear:nghemộtcáchtìnhcờ,bịđộng-listen:nghechủđộng,cóchúý2.Speakandtalk-speak:dùngdiễntảhànhđộngnóichung-talk:sửdụngmiêutảnóitừ2ngườitrởlên3.Look,seeandwatch -Look:nhìnvàomộtđốitượngnàocụthểvàcómụcđíchrõràng-See: sửdụngđôimắtđểnhìnrõđốitượng,khôngcómụcđíchcụthểnào.-Watch: nhìnlâu,quansátmộtđốitượnggìđómộtcáchtậptrungđểtheodõinósự thayđổi,chuyểnđộng,diễnbiếncủanóĐúng2Bìnhluận(0)JeonJungKook17tháng5lúc20:05 -hear:nghemộtcáchtìnhcờ,bịđộng-listen:nghechủđộng,cóchúý2.Speakandtalk-speak:dùngdiễntảhànhđộngnóichung-talk:sửdụngmiêutảnóitừ2ngườitrởlên3.Look,seeandwatch -Look:nhìnvàomộtđốitượngnàocụthểvàcómụcđíchrõràng-See: sửdụngđôimắtđểnhìnrõđốitượng,khôngcómụcđíchcụthểnào.-Watch: nhìnlâu,quansátmộtđốitượnggìđómộtcáchtậptrungđểtheodõinósự thayđổi,chuyểnđộng,diễnbiếncủanó Đúng0Bìnhluận(2)亗ㅤ🅢🅐🅓ㅤ🅑🅞🅨ㅤㅤㅤ亗17tháng5lúc21:01"Listen"và"hear"đềuliênquanđếnâmthanhvàthínhgiác,nhưngchúngcócáchsửdụngvàýnghĩakhácnhautrongtiếngAnh.1.HearHearlàđộngtừchỉhànhđộngnhậnđượcâmthanhmộtcáchtựnhiênmàkhôngcầnsựnỗlựchaychúýđặcbiệt.Nómôtảkhảnăngthínhgiácvàviệcâmthanhđếntaibạnmộtcáchtựnhiên.Cáchsửdụng:Đểmôtảkhảnăngnhậnđượcâmthanh.Khibạnnghethấymộtâmthanhmàkhôngcốgắng.Vídụ:Icanhearthebirdssingingoutside.(Tôicóthểnghethấytiếngchimhótngoàikia.)Didyouhearthatnoise?(Bạncónghethấytiếngđộngđókhông?)2.ListenListenlàđộngtừchỉhànhđộnglắngnghemộtcáchcóchủývàchúý.Khibạnlắngnghe,bạntậptrungvàoâmthanhvàcóthểcầnsựnỗlực.Cáchsửdụng:Đểmôtảviệctậptrungvàoâmthanh.Khibạnchủđộngmuốnnghevàchúýđếnâmthanh.Vídụ:PleaselistentowhatIamsaying.(Làmơnhãylắngnghenhữnggìtôiđangnói.)Shelikestolistentomusicwhilestudying.(Côấythíchnghenhạctrongkhihọc.)Đúng0Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời HãythamgianhómHọcsinhHoc24OLM Xếphạng Tấtcả Toán Vậtlý Hóahọc Sinhhọc Ngữvăn Tiếnganh Lịchsử Địalý Tinhọc Côngnghệ Giáodụccôngdân Tiếnganhthíđiểm Đạođức Tựnhiênvàxãhội Khoahọc LịchsửvàĐịalý Tiếngviệt Khoahọctựnhiên Hoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệp Hoạtđộngtrảinghiệmsángtạo Tuần Tháng Năm Xếphạng Tấtcả Toán Vậtlý Hóahọc Sinhhọc Ngữvăn Tiếnganh Lịchsử Địalý Tinhọc Côngnghệ Giáodụccôngdân Tiếnganhthíđiểm Đạođức Tựnhiênvàxãhội Khoahọc LịchsửvàĐịalý Tiếngviệt Khoahọctựnhiên Hoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệp Hoạtđộngtrảinghiệmsángtạo NguyễnLêPhướcThịnh 88GP AkaiHaruma 40GP NguyễnHuyTú 19GP Bel 13GP NguyễnThịThươngHoài 11GP NguyễnHữuPhước 8GP KiềuVũLinh 8GP Hello! 7GP HànBăngTâm 7GP Tuihổngcótên=33 6GP Danhsáchnhậnthưởnghàngtuần Danhsáchnhậnthưởnghàngtháng Tintức-Sựkiện OLMTẶNGƯUĐÃILỚNDỊPTẾTTHIẾUNHI1/6  Mới Giảithưởnghỏiđáphàngtuầndànhchothànhviêntíchcực:20/5/2024-27/5/2024  Mới 🔥RAKHƠITRUYTÌMKHOBÁUMÙAHÈCÙNGOLMVỚITỔNGGIẢITHƯỞNGLÊNĐẾN15TRIỆUVNĐ  Mới Giảithưởnghỏiđáphàngtuầndànhchothànhviêntíchcực:13/5/2024-20/5/2024 TẶNGMIỄNPHÍBỘTÀILIỆUĐỘCQUYỀNCÁCCUỘCTHIVUITRÊNOLM Xemthêm CôngtycổphầnBINGGROUP©2014-2024 Liênhệ:HàĐứcThọ- Hotline:0986557525- Email:a@olm.vnhoặchdtho@hoc24.vn //localStore.clear();//$.ajaxSetup({//headers:{//'X-CSRF-TOKEN':$('meta[name="csrf-token"]').attr('content')//}//});MathJax.Hub.Config({showProcessingMesses:true,messeStyle:"none",showMathMenu:false,tex2jax:{inlineMath:[['$','$'],["\\(","\\)"],["\\[","\\]"]],displayMath:[['$$','$$']],processEscapes:true},"HTML-CSS":{ailableFonts:["TeX"],linebreaks:{automatic:true,width:"75%container"}},CommonHTML:{linebreaks:{automatic:true}}}); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));

साइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट