FPTS - Home

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
FPTS - Home
  • वेबसाइट का पता:www.fpts.com.vn
  • सर्वर आईपी:210.245.84.249
  • स्थल का वर्णन:Chứng khoán FPT, giao dịch chứng khoán

डोमेन नाम:www.fpts.com.vnमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.fpts.com.vnबहे

463

डोमेन नाम:www.fpts.com.vnअच्छा या बुरा

शुभ प्रतिभा। प्रतिष्ठित जी

वेबसाइट:FPTS - Homeतौल

2

वेबसाइट:FPTS - HomeIP

210.245.84.249

वेबसाइट:FPTS - Homeसामग्री

FPTS-HomeHOTLINE:19006446NơibạnđặtniềmtinTRANGCHỦGIAODỊCHTRỰCTUYẾNGIAODỊCHTRỰCTUYẾNGIAODỊCHTRỰCTUYẾNGiaodịchCKCơsởGiaodịchCKPh225;isinhĐặtL234;̣nhđi234;̀uki234;̣nThựchiệnquyềnLưuk253;chứngkho225;nỨngtrướFPTS - HomeccổtứcCầmcốchứngkho225;nQuảnl253;HĐK253;quỹQuảnl253;t224;isảnTracứuph237;lưuk253;TracứuchứngquyềnChuyểntiềnng226;nh224;ngChuyểntiềnk253;quỹCKPSBảnggi225;chứngkho225;nBảnggi225;HNXProPh226;nt237;chKỹthuậtTh244;ngtindoanhnghiệpSẢNPHẨMDỊCHVỤSẢNPHẨMDỊCHVỤSẢNPHẨMDỊCHVỤGiaodịchchứngkho225;nTưvấndoanhnghiệpCơhộinghềnghiệpHỖTRỢKH193;CHH192;NGHỖTRỢKH193;CHH192;NGHỖTRỢKH193;CHH192;NGGiaodịchchứngkho225;ncơsởGiaodịchchứngkho225;ncơsởC226;uhỏithườnggặpHướngdẫnsửdụngdịchvụDanhs225;chTKNg226;nh224;ngnộptiềnGDCKNộptiềnchứngkho225;nquaTKđịnhdanhcủaFPTSBiểuph237;dịchvụThờigianl224;mviệctạiFPTSQuyđịnhgiaodịchLịchsựkiệnBiểumẫuhợpđồngVănbảnph225;pquyLi234;nhệGiaodịchchứngkho225;nph225;isinhGiaodịchchứngkho225;nph225;isinhC226;uhỏithườnggặpHướngdẫnsửdụngdịchvụDanhs225;cht224;ikhoảnm244;igiớiCKPSBiểuph237;dịchvụQuyđịnhgiaodịchBiểumẫuhợpđồngGiaodịchchứngquyềnQUANHỆCỔĐ212;NGQUANHỆCỔĐ212;NGQUANHỆCỔĐ212;NGC244;ngbốth244;ngtinTh244;ngtint224;ich237;nhTh244;ngtinquảntrịTh244;ngtincổphiếuĐạihộiđồngcổđ244;ngB225;oc225;othườngni234;nBảnc225;obạchTrợgi250;pcổđ244;ngVỀFPTSVỀFPTSVỀFPTSTổngquanvềc244;ngtySơđồtổchứcMạnglướigiaodịchQuyđịnhđạođứcnghềnghiệpFPTSvớib225;och237;Th244;ngb225;otừFPTS.carousel-indicators{left:49%!important;width:unset!important;margin-left:unset!important;}PreviousNextgiaodịchtrựctuyếnD224;nhchokh225;chh224;ngđ227;c243;t224;ikhoảnmởt224;ikhoảnd224;nhchokh225;chh224;ngchưac243;t224;ikhoảntưvấnđầutưHỗtrợkh225;chh224;ngtưvấndoanhnghiệpd224;nhchokh225;chh224;ngdoanhnghiệpGọitớiTổngđ224;i19006446đểđượchỗtrợDịchvụkh225;chh224;ng,t224;ikhoảnNhấnph237;m1Th244;ngtinnộp,r250;ttiềnNhấnph237;m2Đặtlệnh,tưvấnđầutưNhấnph237;m3Lưuk253;,quảnl253;cổđ244;ngNhấnph237;m4Kh225;chh224;nggọichoFPTStừnướcngo224;i+8424KếtnốivớiFPTSFPTStr234;nFacebookFanpeChứngkho225;nFPTFanpePh226;nt237;chđầutưFanpeTuyểndụngFPTStr234;nYouTubeK234;nhChứngkho225;nFPTK234;nhTưvấnđầutưK234;nhPh226;nt237;chđầutưFPTStr234;nZaloDịchvụkh225;chh224;ngTưvấnt224;ich237;nhdoanhnghiệp/*.fpts-main-header.carousel-inner>.item>a>img,.fpts-main-header.carousel-inner>.item>img,.fpts-main-header.img-responsive,.fpts-main-header.thumbnaila>img,.fpts-main-header.thumbnail>img{height:auto!important;}.fpts-main-header.fpts-content.fpts-home-maincontent.fpts-eztraiding.fpts-dowloadApp{width:100%;padding-top:14px!important;}*/.fpts-main-header.fpts-content.fpts-home-maincontent.fpts-contactfptsulli:first-child.fpts-contactfpts-title{padding-bottom:12px!important;}.fpts-main-header.fpts-content.fpts-home-maincontent.fpts-contactfptsulli.fpts-contactHotline{padding-bottom:12px!important;}.icon_home{text-align:left!important;padding:5px!important;padding-bottom:10px!important;}.icon_home:hover{text-decoration:none!important}.caption{color:#034e95!important;}.link_load{border:1pxsolid#009bca;text-align:center;/*background:#0066b3!important;*//*padding:6px!important;*/color:black!important;}.link_icon{color:black!important;text-transform:none;}.fpts-fb{position:relative;display:inline-block;}.iconyoutobe{width:20px;height:20px;}.iconfb{width:20px;height:20px;}.iconzalo{width:20px;height:20px;}#linkList{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;left:28px;z-index:1;width:222px;}#linkListul{list-style-type:none;padding:0;}#linkListullia:hover{text-decoration:underline!important;font-style:italic;color:#034e95!important;}#linkList_YT{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;left:29px;z-index:1;width:233px;}/*Cácthuộctínhkhácđểtùychỉnhvịtrívàkiểuhiểnthị*/#linkList_YTul{list-style-type:none;padding:0;}#linkList_YTullia:hover{color:#034e95!important;text-decoration:underline!important;font-style:italic;}#linkList_ZL{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;left:32px;width:250px;z-index:1;/*Cácthuộctínhkhácđểtùychỉnhvịtrívàkiểuhiểnthị*/}#linkList_ZL{list-style-type:none;padding:0;}#linkList_ZLulli{list-style-type:none;padding:0;text-decoration:none!important;}#linkList_ZLullia:hover{color:#034e95!important;text-decoration:underline!important;font-style:italic;}.fpts-contactnumber{padding-top:8px!important;padding-bottom:10px!important;background-position:5%11px!important;}@mediaonlyscreenand(min-width:768px)and(max-width:1024px){#linkList_ZL{display:none;/*ẨndanhsáchbanđầuFPTS - Home*/position:absolute;bottom:92%;left:32px;width:250px;z-index:1;/*Cácthuộctínhkhácđểtùychỉnhvịtrívàkiểuhiểnthị*/}#linkList_YT{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;left:29px;z-index:1;width:233px;}#linkList{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;left:28px;z-index:1;width:222px;}.fpts-main-header.fpts-content.fpts-home-maincontent.fpts-eztraiding.fpts-exmobiletraidingimg{margin:0auto;}}@mediaonlyscreenand(min-width:358px)and(max-width:767px){#linkList_ZL{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;right:28px!important;left:unset!important;width:250px;z-index:1;/*Cácthuộctínhkhácđểtùychỉnhvịtrívàkiểuhiểnthị*/}#linkList{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;right:28px!important;left:unset!important;z-index:1;width:222px;}#linkList_YT{display:none;/*Ẩndanhsáchbanđầu*/position:absolute;bottom:92%;right:28px!important;left:unset!important;z-index:1;width:233px;}.fpts-main-header.fpts-content.fpts-home-maincontent.fpts-eztraiding.fpts-exmobiletraidingimg{margin:0auto;}}$(document).ready(function(){$('.fpts-fb').hover(function(){$('#linkList').show();//Hiểnthịdanhsáchkhihovervào.fpts-fb},function(){$('#linkList').hide();//Ẩndanhsáchkhidichuộtrakhỏi.fpts-fb});$('.fpts-fb').click(function(){$('#linkList').toggle();//Hiểnthị/cấtgiấudanhsáchkhiclickvào.fpts-fb});$('.fpts-youtobe').hover(function(){$('#linkList_YT').show();//Hiểnthịdanhsáchkhihovervào.fpts-fb},function(){$('#linkList_YT').hide();//Ẩndanhsáchkhidichuộtrakhỏi.fpts-fb});$('.fpts-youtobe').click(function(){$('#linkList_YT').toggle();//Hiểnthị/cấtgiấudanhsáchkhiclickvào.fpts-fb});$('.fpts-zalo').hover(function(){$('#linkList_ZL').show();//Hiểnthịdanhsáchkhihovervào.fpts-fb},function(){$('#linkList_ZL').hide();//Ẩndanhsáchkhidichuộtrakhỏi.fpts-fb});$('.fpts-zalo').click(function(){$('#linkList_ZL').toggle();//Hiểnthị/cấtgiấudanhsáchkhiclickvào.fpts-fb});});$(document).ready(function(){$('.fpts-item').hover(function(){$('.fpts-item').not(this).css('opacity','0.5');//Điềuchỉnhđộmờcácitemkhác},function(){$('.fpts-item').css('opacity','1');//Khôiphụcđộmờkhidichuộtrakhỏiitem});$('.fpts-item').click(function(){$('.fpts-item').not(this).css('opacity','0.5');//Điềuchỉnhđộmờcácitemkháckhiclick$(this).css('opacity','1');//Giữđộmờchoitemđượcclick});$('.caption').each(function(){if($(this).text().trim()===''){$(this).html(' ');}});});.fpts-main-header.carousel-inner>.item>a>img,.fpts-main-header.carousel-inner>.item>img,.fpts-main-header.img-responsive,.fpts-main-header.thumbnaila>img,.fpts-main-header.thumbnail>img{height:auto;}.fpts-contactfpts_{padding-bottom:26px}EzMobileTradingTẢI&C192;IĐẶTFPTSth244;ngb225;oFPTSc244;ngbốth244;ngtinTinTứcIPO,đấugi225;,ch224;omua.fpts-indext{width:100%;height:86px;background-color:red;}EzHrmQuảntrịnh226;nsựEzSearchCổngth244;ngtintrựctuyếnEzTransferChuyểntiềntrựctuyếnEzMarginDịchvụhỗtrợvốnEzTradeGiaodịchtrựctuyếnEzFuturesGiaodịchPh225;isinhEzGSMĐạihộicổđ244;ngtrựctuyếnEzAdvanceỨngtrướcTiềnb225;nCKv224;tiềncổtứcEzRightsExerciseThựchiệnquyềntrựctuyếnEzMortgeChovaycầmcốchứngkho225;nEzMobileTradingGiaodịchCKtr234;nthiếtbịdiđộngEzLinkQuảnl253;cổđ244;ngEzStopLossĐặttrướclệnhchờmua/b225;nEzOpenMởt224;ikhoảntrựctuyếnEzMarginProGiaodịchK253;quỹChứngkho225;ntheosứcmuaEzOddlotĐặtlệnhB225;nChứngkho225;nL244;lẻTrựctuyếnEzMobileFuturesGiaodịchPh225;isinhtr234;ndiđộngĐốit225;cdoanhnghiệpC194;UHỎITHƯỜNGGẶPĐIỀUKHOẢNG211;P221;CỔNGTH212;NGTINĐIỆNTỬSốgiấyph233;p:3438/GP-TTĐTng224;y04/07/2016Chịutr225;chnhiệmch237;nh:212;ngNguyễnĐiệpT249;ng–TổngGi225;mđốc52đườngLạcLongQu226;n,phườngBưởi,quậnT226;yHồ,TP.H224;NộiFax:02437739058fptsecurities@fpts.com.vnChinh225;nhTP.HồCh237;MinhTầng3,T242;anh224;136-138L234;ThịHồngGấm,phườngNguyễnTh225;iB236;nh,Quận1,TP.HồCh237;MinhFax:02862910607fptsecurities@fpts.com.vnChinh225;nhĐ224;NẵngSố100QuangTrung,phườngThạchThang,quậnHảiCh226;u,TPĐ224;NẵngFax:02363553888fptsecurities@fpts.com.vn169;2019C244;ngtyCổphầnChứngkho225;nFPT$(document).ready(function(){varowl=$('#EzLogoSlider');owl.owlCarousel({items:5,loop:true,margin:10,autoplay:true,n:false,dots:false,autoplayTimeout:2000,autoplayHoverPause:true,responsive:{0:{items:2,},480:{items:2,},667:{items:4,},768:{items:5,}}});});//touchSwipecFPTS - Homeodepen.io/andrearufo/pen/rVWpyE$(".carousel").swipe({swipe:function(event,direction,distance,duration,fingerCount,fingerData){if(direction=='left')$(this).carousel('next');if(direction=='right')$(this).carousel('prev');},allowPeScroll:"vertical"});//icon-langue-en//setgiatrireloadtrangkhichuyenlangue$('#icon-langue-en').click(function(){varURL='/editor/Surface/WebsiteBase/setLangue?id=EN';$.ajax({url:URL,async:false,}).done(function(jsonData){window.location=jsonData;});});$('#icon-langue-vn').click(function(){varURL='/editor/Surface/WebsiteBase/setLangue?id=VN';$.ajax({url:URL,async:false,}).done(function(jsonData){window.location=jsonData;});});$(document).ready(function(){varowlSMobile=$('#SliderMobilerCustom');owlSMobile.owlCarousel({items:1,loop:true,margin:5,autoplay:true,n:false,dots:false,autoplayTimeout:5000,autoplayHoverPause:true,});$('.play').on('click',function(){owlSMobile.trigger('play.owl.autoplay',[1000])})$('.stop').on('click',function(){owlSMobile.trigger('stop.owl.autoplay')})})$(document).ready(function(){varowl=$('#media');owl.owlCarousel({items:1,onInitialize:function(event){if($('.owl-carousel.item').length

साइट:FPTS - Homeरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट