Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.net

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.net
  • वेबसाइट का पता:www.muaban.net
  • सर्वर आईपी:104.22.19.130
  • स्थल का वर्णन:Báo Mua Bán trang đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả với hàng triệu tin rao vặt bất động sản, việc làm, ô tô, xe máy, đồ điện tử, gia dụng cập nhật liên tục 24h

डोमेन नाम:www.muaban.netमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:www.muaban.netबहे

398

डोमेन नाम:www.muaban.netअच्छा या बुरा

जी झोंग बुराई लाता है। आगे रहना बेहतर है सौभाग्य बुराई की ओर ले जाता है

वेबसाइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netतौल

1

वेबसाइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netIP

104.22.19.130

वेबसाइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netसामग्री

Muabánđăngtinraovặtnhanhchóng,hiệuquả2024-Muaban.net*{border:0;box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:auto;font-weight:inherit;margin:0;outline:0;padding:0;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;text-rendering:optimizeLegibility;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;}/*!sc*/@-webkit-keyframespulse{30%{opacity:0.3;}100%{opacity:1;}}/*!sc*/@-webkit-keyframespulse{30%{opacity:0.3;}100%{opacity:1;}}/*!sc*/@keyframespulse{30%{opacity:0.3;}100%{opacity:1;}}/*!sc*/@-webkit-keyframesplaceholderMockup{0%{background-position:00;}100%{background-position:1200px0;}}/*!sc*/@keyframesplaceholderMockup{0%{background-position:00;}100%{background-position:1200px0;}}/*!sc*/:root{--lightest:#fff1eb;--lighter:#ffc7ad;--light:#ff9362;--default:#d;--dark:#cc4100;--darker:#7a2700;--darkest:#290d00;--rug-lightest:#ecf6fe;--rug-lighter:#b2dafa;--rug-light:#52abf4;--rug-default:#0671ca;--rug-dark:#0a5999;--rug-darker:#;--rug-darkest:#;--cement-lightest:#f5f7f9;--cement-lighter:#ecedef;--cement-light:#dadcdf;--cement-default:#b1b3b5;--cement-dark:#;--cement-darker:#;--cement-darkest:#;--state-white:#ffffff;--state-negative:#c8152b;--state-positive:#;--state-ehh-wait:#f8b027;--state-base:#fbfbfd;--solid-pink:#e;--solid-red:#ed6f67;--solid-orange:#f;--solid-yellow:#f7b64b;--solid-green:#56b786;--solid-turquoise:#2ecbbe;--solid-blue:#62b7ed;--solid-purple:#8384e3;}/*!sc*/html{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;min-height:100%;width:100%;box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:1.5;color:#a;padding:0;margin:0;-webkit-font-smoothing:auto;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'SegoeUI',Helvetica,Arial,sans-serif,'AppleColorEmoji','SegoeUIEmoji','SegoeUISymbol';}/*!sc*/body{box-sizing:border-box;width:100%;height:100%;overscroll-behior-y:none;-webkit-overflow-scrolling:touch;color:#;font-size:16px;margin:0;font-family:Arial;font-weight:400;line-height:22px;background:#F5F7F9;}/*!sc*/h1{font-size:24px;font-weight:400;line-height:24px;}/*!sc*/h2{font-size:20px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h3{font-size:18px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h4{font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h5{font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h6{font-size:18px;font-size:1.125rem;font-weight:400;line-height:24px;}/*!sc*/p{font-size:16px;font-size:1rem;line-height:22px;}/*!sc*/a{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;color:var(--cement-darkest);}/*!sc*/a:hover{color:var(--default);}/*!sc*/a,button,select{cursor:pointer;}/*!sc*/b{font-weight:bold;}/*!sc*/.mb-scroll{overflow-x:auto;-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:#c1c1c1white;-moz-scrollbar-color:#c1c1c1white;-ms-scrollbar-color:#c1c1c1white;scrollbar-color:#c1c1c1white;}/*!sc*/.mb-scroll::-webkit-scrollbar{width:0px;height:0px;}/*!sc*/.mb-scroll::-webkit-scrollbar-track{background:white;}/*!sc*/.mb-scroll::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#c1c1c1;border-radius:20px;border:3pxsolid#f1f1f1;}/*!sc*/.mb-scroll-y{overflow-y:auto;}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar{width:5px;}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar-track{background:var(--cement-light);border:2pxsolidvar(--state-white);}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;-webkit-box-shadow:inset006pxrgba(0,0,0,0.3);background-color:var(--cement-default);}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#555;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.mb-scroll-x-mobile{overflow-x:auto;-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:#c1c1c1white;-moz-scrollbar-color:#c1c1c1white;-ms-scrollbar-color:#c1c1c1white;scrollbar-color:#c1c1c1white;}.mb-scroll-x-mobile::-webkit-scrollbar{width:0px;height:0px;display:none;}.mb-scroll-x-mobile::-webkit-scrollbar-track{background:white;}.mb-scroll-x-mobile::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#ffffff;border:0;}}/*!sc*/.flex-start{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;}/*!sc*/.flex-center{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}/*!sc*/.flex-end{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;}/*!sc*/.flex-middle{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.hide{display:none;}/*!sc*/.hide-x{width:0px;overflow:hidden;margin:0px;padding:0px;}/*!sc*/.hide-y{height:0px;overflow:hidden;margin:0px;padding:0px;}/*!sc*/.block-spinner{position:relative;}/*!sc*/.block-spinner*{visibility:hidden;}/*!sc*/.block-spinner::after{visibility:visible;content:'';position:absolute;width:16px;height:16px;top:0;left:0;right:0;bottom:0;margin:auto;border:4pxsolidtransparent;border-top-color:var(--default);border-radius:50%;-webkit-animation:block-spinner-rotate1seaseinfinite;animation:block-spinner-rotate1seaseinfinite;}/*!sc*/@-webkit-keyframesblock-spinner-rotate{from{-webkit-transform:rotate(0turn);-ms-transform:rotate(0turn);transform:rotate(0turn);}to{-webkit-transform:rotate(1turn);-ms-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn);}}/*!sc*/@keyframesblock-spinner-rotate{from{-webkit-transform:rotate(0turn);-ms-transform:rotate(0turn);transform:rotate(0turn);}to{-webkit-transform:rotate(1turn);-ms-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn);}}/*!sc*/.block-skeleton{position:relative;overflow:hidden;}/*!sc*/.block-skeleton*{visibility:hidden;}/*!sc*/.block-skeleton::after{visibility:visible;content:'';position:absolute;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;height:100%;background-color:var(--cement-lighter);-webkit-animation:pulse1.5sease-in-out0.5sinfinite;-webkit-animation:pulse1.5sease-in-out0.5sinfinite;animation:pulse1.5sease-in-out0.5sinfinite;position:absolute;top:0px;left:0px;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.mobile-only,.mb{display:none!important;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.pc-only,.pc{display:none!important;}}/*!sc*/iframe[scrolling="no"]{z-index:2003!important;}/*!sc*/.thumb-l{border-radius:2px;width:100%;height:100%;object-fit:cover;}/*!sc*/.lazyThumb,.lazyload,.lazyloading{opacity:0;}/*!sc*/.lazyloaded{opacity:1;}/*!sc*/.loading{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;width:24px;height:24px;border:3pxsolid#f5f5f5;border-radius:50%;border-top:3pxsolid#555;-webkit-animation:spin1slinearinfinite;-webkit-animation:spin1slinearinfinite;animation:spin1slinearinfinite;}/*!sc*/@-webkit-keyframesspin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);}}/*!sc*/@-webkit-keyframesspin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg);}}/*!sc*/@keyframesspin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg);}}/*!sc*/.mockup{position:absolute;left:-45%;height:100%;width:45%;background-ime:linear-gradient(toleft,rgba(251,251,251,.05),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.6),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.05));background-ime:-moz-linear-gradient(toleft,rgba(251,251,251,.05),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.6),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.05));background-ime:-webkit-linear-gradient(toleft,rgba(251,251,251,.05),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.6),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.05));-webkit-animation:mockupLoading1sinfinite;animation:mockupLoading1sinfinite;}/*!sc*/@-webkit-keyframesmockupLoading{0%{-webkit-transform:translateX(-45%);-ms-transform:translateX(-45%);transform:translateX(-45%);}100%{-webkit-transform:translateX(250%);-ms-transform:translateX(250%);transform:translateX(250%);}}/*!sc*/@keyframesmockupLoading{0%{-webkit-transform:translateX(-45%);-ms-transform:translateX(-45%);transform:translateX(-45%);}100%{-webkit-transform:translateX(250%);-ms-transform:translateX(250%);transform:translateX(250%);}}/*!sc*/@-webkit-keyframesfadeout{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}}/*!sc*/@keyframesfadeout{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}}/*!sc*/.rotate180{-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg);}/*!sc*/data-styled.g1[id="sc-global-bdhocT1"]{content:"sc-global-bdhocT1,"}/*!sc*/.dDFAEo{width:100%;margin:0auto;position:relative;padding:0;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dDFAEo{max-width:990px;}}/*!sc*/data-styled.g2[id="sc-11qpg5t-0"]{content:"dDFAEo,"}/*!sc*/.eTBLjO{width:100%;}/*!sc*/@mediascreenand(min-width:992px){.eTBLjO{height:0px;background-color:transparent;}}/*!sc*/@mediascreenand(max-width:992px){.eTBLjO{height:8px;background-color:#F5F7F9;}}/*!sc*/.cNvaho{width:100%;}/*!sc*/@mediascreenand(min-width:992px){.cNvaho{height:24px;background-color:transparent;}}/*!sc*/@mediascreenand(max-width:992px){.cNvaho{height:8px;background-color:#F5F7F9;}}/*!sc*/data-styled.g6[id="sc-f5e146-0"]{content:"eTBLjO,cNvaho,"}/*!sc*/.gIHiLv{background-color:transparent;display:inline-block;background-ime:url('muaban.net/imes/static/common.png?v=');}/*!sc*/data-styled.g26[id="sc-1vo1n72-0"]{content:"gIHiLv,"}/*!sc*/.cZhfaC{position:absolute;padding:0px8px;border-radius:4px;background:#BF1D28;top:4px;left:4px;height:18px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.cZhfaCspan{font-weight:700;font-size:11px;color:var(--state-white);}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.cZhfaCspan{font-size:8px;}}/*!sc*/.gCoOOb{position:absolute;padding:0px8px;border-radius:4px;background:#FF641E;top:4px;left:4px;height:18px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.gCoOObspan{font-weight:700;font-size:11px;color:var(--state-white);}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.gCoOObspan{font-size:8px;}}/*!sc*/.jrxHxK{position:absolute;padding:0px8px;border-radius:4px;background:#FFC400;top:4px;left:4px;height:18px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.jrxHxKspan{font-weight:700;font-size:11px;color:var(--state-white);}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.jrxHxKspan{font-size:8px;}}/*!sc*/.EHXqn{position:absolute;padding:0px8px;border-radius:4px;background:#;top:4px;left:4px;height:18px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.EHXqnspan{font-weight:700;font-size:11px;color:var(--state-white);}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.EHXqnspan{font-size:8px;}}/*!sc*/data-styled.g27[id="sc-1vo1n72-1"]{content:"cZhfaC,gCoOOb,jrxHxK,EHXqn,"}/*!sc*/.hmJYGH{position:absolute;width:24px;height:20px;color:var(--state-white);font-size:12px;text-align:center;background-ime:url(muaban.net/icons/common.svg);background-position:0px-242px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hmJYGH{bottom:8px;right:8px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hmJYGH{bottom:6px;right:6px;}}/*!sc*/data-styled.g30[id="sc-1vo1n72-4"]{content:"hmJYGH,"}/*!sc*/.csPPf{z-index:90;position:absolute;top:0;right:0;width:36px;height:36px;cursor:pointer;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-ime:url(muaban.net/icons/common.svg);background-position:6px6px;}/*!sc*/.csPPf:hover{background-color:rgb(255,147,98,0.3);}/*!sc*/data-styled.g43[id="sc-1p2nuuk-1"]{content:"csPPf,"}/*!sc*/.hAIFiU{width:24px;height:24px;background-position:-282px-197px;}/*!sc*/.dqbOcP{width:24px;height:24px;background-position:-592px-152px;}/*!sc*/.gVZxfc{width:16px;height:16px;background-position:-20px-46px;margin-right:5px;}/*!sc*/.bGiBvb{width:16px;height:16px;background-position:-45px-46px;margin-right:5px;}/*!sc*/.jwAqbh{width:18px;height:18px;background-position:-462px-156px;}/*!sc*/.lmRelS{width:88px;height:88px;background-position:-636px-20px;}/*!sc*/.fIBWNW{width:136px;height:40px;background-position:-736px-70px;}/*!sc*/.fJFKcr{width:136px;height:40px;background-position:-736px-20px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.cULebc{width:48px;height:48px;background-position:-893px-20px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cULebc{width:32px;height:32px;background-position:-893px-78px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dtmCzb{width:48px;height:48px;background-position:-950px-20px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dtmCzb{width:32px;height:32px;background-position:-935px-78px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.NyMON{width:48px;height:48px;background-position:-1009px-20px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.NyMON{width:32px;height:32px;background-position:-977px-78px;}}/*!sc*/.kHrjmT{width:121px;height:24px;background-position:-779px-119px;}/*!sc*/.fcPgLG{width:132px;height:49px;background-position:-640px-121px;}/*!sc*/data-styled.g44[id="sc-1f1ueip-0"]{content:"hAIFiU,dqbOcP,gVZxfc,bGiBvb,jwAqbh,lmRelS,fIBWNW,fJFKcr,cULebc,dtmCzb,NyMON,kHrjmT,fcPgLG,"}/*!sc*/.fyABtA{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;margin-top:22px;}/*!sc*/.fyABtAbutton{cursor:pointer;position:relative;background:var(--rug-lightest);border-radius:8px;width:250px;height:40px;font-size:15px;font-weight:700;color:var(--rug-default);}/*!sc*/.fyABtAbutton:after{content:url(muaban.net/icons/arrow-blue-right.svg);position:absolute;right:20px;top:12px;}/*!sc*/data-styled.g45[id="sc-z4q3vq-0"]{content:"fyABtA,"}/*!sc*/.ghQjYh{width:100%;text-align:center;padding-bottom:24px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ghQjYh{border:1pxsolid#ECEDEF;border-radius:2px;border:1pxsolidvar(--cement-lighter);}.ghQjYh.slick-slide{padding:0;}.ghQjYh.slick-list{padding-bottom:2px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ghQjYh{border-radius:12px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ghQjYh{background:var(--state-white);}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.ghQjYh{background:var(--state-white);}.ghQjYh.slick-slide{padding:0px;}}/*!sc*/.ghQjYh.slick-prev,.ghQjYh.slick-next{position:absolute;z-index:1000;}/*!sc*/.ghQjYh.slick-track.slick-slide>div{height:100%;}/*!sc*/data-styled.g48[id="sc-z4q3vq-3"]{content:"ghQjYh,"}/*!sc*/.lofmKQ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin:0;text-align:left;position:relative;background-color:var(--state-white);border-right:1pxsolidvar(--cement-lighter);border-bottom:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.lofmKQ:hover{box-shadow:01px7px0rgba(0,0,0,.3);z-index:1000;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.lofmKQ{width:198px;height:293px;padding:16px12px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.lofmKQ{width:158px;height:260px;padding:8px;}}/*!sc*/data-styled.g50[id="sc-z4q3vq-5"]{content:"lofmKQ,"}/*!sc*/.clZVoX{width:100%;display:block;border-radius:2px;position:relative;background-color:#f1f1f1;padding-top:75%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.clZVoX{padding-top:77%;}}/*!sc*/.clZVoX>img{position:absolute;top:0;}/*!sc*/data-styled.g51[id="sc-z4q3vq-6"]{content:"clZVoX,"}/*!sc*/.gKxFvZ{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;margin-top:4px;}/*!sc*/.gKxFvZ.price{margin:5px00;color:var(--default);min-height:24px;min-width:80px;font-weight:700;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;font-size:15px;}/*!sc*/.gKxFvZ.title{font-size:15px;margin-bottom:0px;display:block;font-weight:400;line-height:24px;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;min-height:48px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gKxFvZ.title{min-height:40px;font-size:14px;line-height:20px;}}/*!sc*/.gKxFvZ.title-ads{line-height:24px;}/*!sc*/.gKxFvZa::after{content:'';position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1;}/*!sc*/.gKxFvZa:hover{color:var(--default);}/*!sc*/data-styled.g52[id="sc-z4q3vq-7"]{content:"gKxFvZ,"}/*!sc*/.lpuxSi{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;color:var(--cement-dark);font-size:13px;white-space:nowrap;overflow:hidden;width:100%;text-overflow:ellipsis;margin-top:4px;min-height:22px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.lpuxSi{margin-top:3px;}}/*!sc*/data-styled.g53[id="sc-z4q3vq-8"]{content:"lpuxSi,"}/*!sc*/.joVhly{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}/*!sc*/.joVhlyspan{display:inline-block;line-height:16px;}/*!sc*/data-styled.g54[id="sc-z4q3vq-9"]{content:"joVhly,"}/*!sc*/.hqEtQl{margin-right:5px;}/*!sc*/data-styled.g55[id="sc-z4q3vq-10"]{content:"hqEtQl,"}/*!sc*/.hqwyucspan{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}/*!sc*/data-styled.g56[id="sc-z4q3vq-11"]{content:"hqwyuc,"}/*!sc*/.biTXqW{margin-bottom:0px;min-height:20px;display:inline-block;color:var(--cement-dark);font-size:14px;font-size:0.875rem;}/*!sc*/data-styled.g57[id="sc-z4q3vq-12"]{content:"biTXqW,"}/*!sc*/.kYDvkH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;white-space:nowrap;padding:16px;border-bottom:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kYDvkHh2{font-size:24px;font-weight:400;line-height:32px;padding-right:15px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kYDvkH{padding:16px12px;}.kYDvkHh2{font-size:18px;line-height:24px;}}/*!sc*/data-styled.g58[id="sc-z4q3vq-13"]{content:"kYDvkH,"}/*!sc*/.slick-slider{width:100%;height:100%;position:relative;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;-webkit-touch-callout:none;-khtml-user-select:none;-ms-touch-action:pan-y;touch-action:pan-y;-webkit-tap-highlight-color:transparent;}/*!sc*/.slick-slider:hover.slick-prev,.slick-slider:hover.slick-next{-webkit-transform:scale(1.1)!important;-ms-transform:scale(1.1)!important;transform:scale(1.1)!important;-webkit-transition:all.2sease-in-out;transition:all.2sease-in-out;}/*!sc*/.slick-list{width:100%;height:100%;position:relative;display:block;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;overflow:hidden;margin:0;padding:0;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.slick-list{overflow-x:auto;-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);-moz-scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);-ms-scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);}.slick-list::-webkit-scrollbar{width:0px;height:0px;}.slick-list::-webkit-scrollbar-track{background:var(--state-white);}.slick-list::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:var(--state-white);border:0;}}/*!sc*/.slick-list:focus{outline:none;}/*!sc*/.slick-list.drging{cursor:pointer;}/*!sc*/.slick-slider.slick-track,.slick-slider.slick-list{-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);-ms-transform:translate3d(0,0,0);-o-transform:translate3d(0,0,0);-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-ms-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);}/*!sc*/.slick-track{position:relative;top:0;left:0;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}/*!sc*/.slick-track:before,.slick-track:after{display:table;content:'';}/*!sc*/.slick-track:after{clear:both;}/*!sc*/.slick-loading.slick-track{visibility:hidden;}/*!sc*/.slick-slide{display:none;float:left;height:auto;min-height:1px;}/*!sc*/[dir='rtl'].slick-slide{float:right;}/*!sc*/.slick-slideimg{display:block;}/*!sc*/.slick-slide.slick-loadingimg{display:none;}/*!sc*/.slick-slide.drgingimg{pointer-events:none;}/*!sc*/.slick-initialized.slick-slide{display:block;}/*!sc*/.slick-loading.slick-slide{visibility:hidden;}/*!sc*/.slick-vertical.slick-slide{display:block;height:auto;border:1pxsolidtransparent;}/*!sc*/.slick-arrow.slick-hidden{display:none;}/*!sc*/.slick-loading.slick-list{background:#fffurl()centercenterno-repeat;}/*!sc*/.slick-prev,.slick-next{-webkit-flex:none;-ms-flex:none;flex:none;font-size:0;line-height:0;position:absolute;display:block;width:35px;height:35px;border:1pxsolid#ecedef;border-radius:50%;padding:0;cursor:pointer;color:transparent;outline:none;background:transparent;opacity:.85;background:url(muaban.net/imes/static/common.png?v=)centerno-repeat;background-color:var(--state-white);}/*!sc*/.slick-prev:hover,.slick-prev:focus,.slick-next:hover,.slick-next:focus{outline:none;opacity:1;background-color:#F7F8F9;}/*!sc*/.slick-prev.slick-disabled,.slick-next.slick-disabled{opacity:0;}/*!sc*/.slick-prev{left:-21px;background-position:-369px-236px;}/*!sc*/.slick-next{right:-21px;background-position:-322px-236px;}/*!sc*/.slick-dotted.slick-slider{margin-bottom:30px;}/Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.net*!sc*/.slick-dots{display:-webkit-box!important;display:-webkit-flex!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important;width:100%;height:20px;position:absolute;bottom:5px;padding:0;margin:0;list-style:none;text-align:center;-webkit-flex:none;-ms-flex:none;flex:none;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}/*!sc*/.slick-dotsli{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-right:10px;width:20px;height:20px;cursor:pointer;}/*!sc*/.slick-dotsli:last-child{margin-right:0;}/*!sc*/.slick-dotslibutton{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:20px;height:20px;cursor:pointer;color:transparent;border:0;outline:none;background:transparent;}/*!sc*/.slick-dotslibutton:hover,.slick-dotslibutton:focus{outline:none;}/*!sc*/.slick-dotslibutton:hover:before,.slick-dotslibutton:focus:before{opacity:1;}/*!sc*/.slick-dotslibutton:before{font-size:30px;line-height:20px;width:20px;height:20px;content:'•';text-align:center;opacity:.75;color:#fff;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;}/*!sc*/.slick-dotsli.slick-activebutton:before{opacity:.75;color:#000;}/*!sc*/data-styled.g191[id="sc-global-gwxOmU1"]{content:"sc-global-gwxOmU1,"}/*!sc*/.dKNTDg{background-color:var(--state-white);display:none;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dKNTDg{display:block;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dKNTDg{display:block;}}/*!sc*/data-styled.g282[id="sc-10czn8h-0"]{content:"dKNTDg,"}/*!sc*/.jokpKT{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;width:100%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jokpKT{-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;padding:32px10px64px10px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jokpKT{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;padding:32px064px0;}}/*!sc*/data-styled.g283[id="sc-10czn8h-1"]{content:"jokpKT,"}/*!sc*/.edpszH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex:5;-ms-flex:5;flex:5;}/*!sc*/data-styled.g284[id="sc-10czn8h-2"]{content:"edpszH,"}/*!sc*/.hJWFTW{max-width:60%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hJWFTW{max-width:100%;}}/*!sc*/data-styled.g285[id="sc-10czn8h-3"]{content:"hJWFTW,"}/*!sc*/.hrTnHe{padding-bottom:12px;}/*!sc*/.hrTnHeimg{vertical-align:middle;}/*!sc*/.hrTnHep{font-size:14px;line-height:20px;text-transform:uppercase;color:var(--cement-darkest);padding-top:20px;}/*!sc*/data-styled.g286[id="sc-10czn8h-4"]{content:"hrTnHe,"}/*!sc*/.bqnvIJ{padding-bottom:12px;}/*!sc*/.bqnvIJspan{margin-right:8px;font-size:18px;font-weight:600;vertical-align:middle;color:var(--default);}/*!sc*/data-styled.g287[id="sc-10czn8h-5"]{content:"bqnvIJ,"}/*!sc*/.kSnhSB{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}/*!sc*/.kSnhSBp{font-size:14px;padding:8px0px;}/*!sc*/.kSnhSBp>span{font-weight:700;}/*!sc*/.kSnhSBp>a{color:var(--rug-default);}/*!sc*/.kSnhSBa.link-email{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;color:var(--cement-darkest);}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.kSnhSBp{font-size:12px;}}/*!sc*/data-styled.g288[id="sc-10czn8h-6"]{content:"kSnhSB,"}/*!sc*/.kUUcTY{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex:7;-ms-flex:7;flex:7;}/*!sc*/@media(max-width:1365.8px){.kUUcTY{padding-top:30px;}}/*!sc*/data-styled.g289[id="sc-10czn8h-7"]{content:"kUUcTY,"}/*!sc*/.gcHWhy{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;padding-bottom:20px;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}/*!sc*/data-styled.g290[id="sc-10czn8h-8"]{content:"gcHWhy,"}/*!sc*/.kdooCd{width:33.333%;}/*!sc*/.kdooCdp{font-size:14px;font-weight:700;padding-bottom:12px;}/*!sc*/.kdooCd.img-qr-mobi{display:none;}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.kdooCd{padding-bottom:28px;}.kdooCd.img-qr-mobi{display:block;margin-top:4px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kdooCd{width:50%;padding-bottom:30px;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.kdooCdp{font-size:12px;}}/*!sc*/data-styled.g291[id="sc-10czn8h-9"]{content:"kdooCd,"}/*!sc*/.lpiYDo{list-style:none;}/*!sc*/data-styled.g292[id="sc-10czn8h-10"]{content:"lpiYDo,"}/*!sc*/.gHJVAl{padding-bottom:8px;}/*!sc*/.gHJVAla{font-size:14px;line-height:20px;}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.gHJVAl{padding-bottom:6px;}.gHJVAla{font-size:12px;line-height:16px;}}/*!sc*/data-styled.g293[id="sc-10czn8h-11"]{content:"gHJVAl,"}/*!sc*/.gkttI{-webkit-flex:auto;-ms-flex:auto;flex:auto;margin-top:24px;border-top:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/.gkttIp{font-size:14px;font-weight:700;padding-bottom:14px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gkttI{width:50%;margin-top:0px;border-top:none;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.gkttIp{font-size:12px;padding-bottom:0px;}}/*!sc*/data-styled.g294[id="sc-10czn8h-12"]{content:"gkttI,"}/*!sc*/.koYonm{padding-top:20px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.koYonm{padding-top:0px;}}/*!sc*/data-styled.g295[id="sc-10czn8h-13"]{content:"koYonm,"}/*!sc*/.bxeWSd{list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.bxeWSdli{padding-bottom:18px;}.bxeWSdli.order-1{-webkit-order:1;-ms-flex-order:1;order:1;}.bxeWSdli.order-2{-webkit-order:2;-ms-flex-order:2;order:2;}.bxeWSdli.order-3{-webkit-order:3;-ms-flex-order:3;order:3;}}/*!sc*/@media(min-width:990px)and(max-width:1365.8px){.bxeWSd{-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;}.bxeWSdli{margin-right:14px;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.bxeWSd{-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}.bxeWSd.img-qr{display:none;}}/*!sc*/data-styled.g296[id="sc-10czn8h-14"]{content:"bxeWSd,"}/*!sc*/.cfierS{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}/*!sc*/data-styled.g297[id="sc-10czn8h-15"]{content:"cfierS,"}/*!sc*/.stXaa{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}/*!sc*/.stXaaa{margin-right:20px;}/*!sc*/.stXaaa:last-of-type{margin-right:0px;}/*!sc*/@media(max-width:1365.8px){.stXaaimg{width:32px;height:32px;}}/*!sc*/data-styled.g298[id="sc-10czn8h-16"]{content:"stXaa,"}/*!sc*/.enlsbI{margin-top:10px;}/*!sc*/data-styled.g299[id="sc-10czn8h-17"]{content:"enlsbI,"}/*!sc*/.bdVTAB{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.bdVTAB{height:50px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.bdVTAB{height:48px;}}/*!sc*/data-styled.g301[id="sc-1onxl1x-1"]{content:"bdVTAB,"}/*!sc*/.hvFDJ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:start;-ms-flex-pack:start;justify-content:start;height:100%;padding-left:10px;}/*!sc*/.hvFDJimg,.hvFDJa{width:160px;height:24px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hvFDJ{-webkit-flex:3;-ms-flex:3;flex:3;padding-left:0px;}.hvFDJimg{width:240px;height:36px;}}/*!sc*/data-styled.g302[id="sc-1onxl1x-2"]{content:"hvFDJ,"}/*!sc*/.bXoHQx{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;left:0px;top:45px;width:100%;height:auto;z-index:100;background:var(--state-white);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.bXoHQx{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;position:relative;height:unset;top:unset;margin-top:10px;padding-top:0px;}}/*!sc*/data-styled.g317[id="sc-8sshey-4"]{content:"bXoHQx,"}/*!sc*/.fbjppU{width:100%;outline:none;background-color:var(--state-white);border:1pxsolidvar(--cement-lighter);border-radius:24px;color:var(--cement-darkest);font-weight:normal;z-index:100;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fbjppU{font-size:15px;box-shadow:0px0px0px2px#f5f7f9;height:40px;padding-right:72px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fbjppU{height:36px;padding-right:60px;font-size:16px;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fbjppU{padding-left:14px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fbjppU{padding-left:8px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fbjppU{padding-right:60px;}}/*!sc*/data-styled.g318[id="sc-8sshey-5"]{content:"fbjppU,"}/*!sc*/.dkCEqR{position:relative;width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;z-index:101;max-width:460px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dkCEqR{height:40px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dkCEqR{padding:0px6px;background:var(--state-white);height:50px;}}/*!sc*/.dkCEqR.sc-8sshey-5:focus{border:1pxsolidvar(--default);}/*!sc*/data-styled.g319[id="sc-8sshey-6"]{content:"dkCEqR,"}/*!sc*/.dfGAzM{cursor:pointer;position:absolute;z-index:100;right:14px;width:20px;height:20px;background-position:-175px-20px;}/*!sc*/data-styled.g323[id="sc-8sshey-10"]{content:"dfGAzM,"}/*!sc*/.ifZktZ{-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.ifZktZ{padding:06px00;position:absolute;top:0;right:0;width:200px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ifZktZ{height:50px;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}}/*!sc*/@media(max-width:360px){.ifZktZ{width:160px;}}/*!sc*/data-styled.g325[id="sc-1y7y4ai-0"]{content:"ifZktZ,"}/*!sc*/.fHbDzZ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;list-style:none;-webkit-flex-basis:240px;-ms-flex-preferred-size:240px;flex-basis:240px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fHbDzZ{display:none;}}/*!sc*/data-styled.g326[id="sc-1y7y4ai-1"]{content:"fHbDzZ,"}/*!sc*/.iAlXgG{position:relative;padding:024px;height:24px;white-space:nowrap;}/*!sc*/.iAlXgG:first-child{padding-left:0;border-right:solid1pxvar(--cement-lighter);}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.iAlXgG{font-size:0.875rem;}}/*!sc*/.iAlXgGa{display:block;height:22px;width:100%;}/*!sc*/data-styled.g327[id="sc-1y7y4ai-2"]{content:"iAlXgG,"}/*!sc*/.dXIRWo{-webkit-flex-basis:160px;-ms-flex-preferred-size:160px;flex-basis:160px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dXIRWo{display:none;}}/*!sc*/.dXIRWobutton{cursor:pointer;float:right;width:160px;height:40px;line-height:40px;background-color:var(--default);border-radius:24px;box-shadow:0px1px3px0pxrgba(0,0,0,0.2);display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;font-size:16px;}/*!sc*/.dXIRWobutton:hover{background:radial-gradient(50%993.84%at50%50%,var(--light)0%,var(--default)100%);-webkit-transition:all1sease;transition:all1sease;}/*!sc*/.dXIRWobutton>span{color:var(--state-wĐăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.nethite);margin-right:6px;}/*!sc*/data-styled.g328[id="sc-1y7y4ai-3"]{content:"dXIRWo,"}/*!sc*/.lkLzZd{background:var(--state-white);border-bottom:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/@media(min-width:768px){.lkLzZd{padding-bottom:10px;width:100%;}}/*!sc*/data-styled.g329[id="sc-1c06ay3-0"]{content:"lkLzZd,"}/*!sc*/.fDSyYI{display:none;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fDSyYI{display:block;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fDSyYI{display:block;}}/*!sc*/data-styled.g330[id="sc-1c06ay3-1"]{content:"fDSyYI,"}/*!sc*/.jPRObB{background-color:var(--state-white);max-height:848px;padding:16px;overflow:hidden;}/*!sc*/.jPRObB>div*{font-family:Arial!Important;font-size:14px;}/*!sc*/.jPRObB>divh1,.jPRObB>divh2,.jPRObB>divh3,.jPRObB>divh4,.jPRObB>divh5,.jPRObB>divh6{margin:16px010px0;font-weight:bold;line-height:1.;}/*!sc*/.jPRObB>divh1,.jPRObB>divh2,.jPRObB>divh1>*,.jPRObB>divh2>*{font-size:18px!Important;}/*!sc*/.jPRObB>divh3,.jPRObB>divh3>*{font-size:16px!Important;}/*!sc*/.jPRObB>divul,.jPRObB>divol{padding-left:16px;margin-bottom:16px;}/*!sc*/.jPRObB>divp{margin:0;}/*!sc*/.jPRObB>divimg{max-width:100%!important;height:auto!important;}/*!sc*/.jPRObB:after{content:"";width:100%;background:linear-gradient(180deg,rgba(255,255,255,0)0%,rgba(255,255,255,1)31.36%);position:absolute;height:30px;bottom:0;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jPRObB{padding-bottom:34px;border-radius:12px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jPRObB{padding:16px16px34px16px;}}/*!sc*/data-styled.g352[id="sc-b9mv3s-0"]{content:"jPRObB,"}/*!sc*/.jhgbib{width:100%;height:30px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;position:relative;top:-30px;background-color:rgba(251,251,254,0.7);}/*!sc*/.jhgbib::after{content:"";width:100%;position:absolute;display:unset;height:95px;top:-95px;background-color:rgba(251,251,254,0.7);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jhgbib{border-bottom-left-radius:12px;border-bottom-right-radius:12px;}}/*!sc*/data-styled.g353[id="sc-b9mv3s-1"]{content:"jhgbib,"}/*!sc*/.ivRiMa{cursor:pointer;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;width:100px;}/*!sc*/.ivRiMaspan{color:var(--rug-default);font-size:14px;padding:08px;}/*!sc*/.ivRiMaimg.icon-close{-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg);}/*!sc*/data-styled.g354[id="sc-b9mv3s-2"]{content:"ivRiMa,"}/*!sc*/.eihDWA{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;width:100%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.eihDWA>a{width:25%;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.eihDWA>a{width:20%;height:140px;margin-bottom:16px;}}/*!sc*/data-styled.g394[id="sc-bljvhv-0"]{content:"eihDWA,"}/*!sc*/.bpNYcO{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.bpNYcO>div{text-align:center;line-height:22px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.bpNYcO{font-size:14px;margin-bottom:16px;}.bpNYcOspan{display:block;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.bpNYcO{font-size:15px;height:150px;}.bpNYcOspan{display:block;}}/*!sc*/.bpNYcO:hover{opacity:0.6;}/*!sc*/data-styled.g395[id="sc-bljvhv-1"]{content:"bpNYcO,"}/*!sc*/.eaIsPe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;background:var(--state-white);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.eaIsPe{border-radius:12px;padding:16px;margin:22pxauto24px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.eaIsPe{padding-top:16px;}}/*!sc*/data-styled.g396[id="sc-bljvhv-2"]{content:"eaIsPe,"}/*!sc*/.jXchzD{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#fa9884;box-shadow:0px4px6px-1pxrgba(16,24,40,0.1),0px2px4px-2pxrgba(16,24,40,0.1);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jXchzD{border-radius:8px;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jXchzD{border-radius:8px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/.hOaFHN{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#ffb4b4;box-shadow:0px4px6px-1pxrgba(16,24,40,0.1),0px2px4px-2pxrgba(16,24,40,0.1);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hOaFHN{border-radius:8px;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hOaFHN{border-radius:8px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/.kwYRuX{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#b9eddd;box-shadow:0px4px6px-1pxrgba(16,24,40,0.1),0px2px4px-2pxrgba(16,24,40,0.1);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kwYRuX{border-radius:8px;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kwYRuX{border-radius:8px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/.jxrHGj{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#b2d9f9;box-shadow:0px4px6px-1pxrgba(16,24,40,0.1),0px2px4px-2pxrgba(16,24,40,0.1);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jxrHGj{border-radius:8px;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jxrHGj{border-radius:8px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/.fygvOH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#c7e9b0;box-shadow:0px4px6px-1pxrgba(16,24,40,0.1),0px2px4px-2pxrgba(16,24,40,0.1);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fygvOH{border-radius:8px;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fygvOH{border-radius:8px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/data-styled.g397[id="sc-bljvhv-3"]{content:"jXchzD,hOaFHN,kwYRuX,jxrHGj,fygvOH,"}/*!sc*/.kinNPk{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-20px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kinNPk{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kinNPk{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.dcdmPN{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-135px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dcdmPN{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dcdmPN{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.hDjaiB{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-250px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hDjaiB{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hDjaiB{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.cWvdLi{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-365px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cWvdLi{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.cWvdLi{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.EZOnX{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-485px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.EZOnX{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.EZOnX{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.ducfTb{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-595px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.ducfTb{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ducfTb{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.gFJqoN{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-715px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gFJqoN{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.gFJqoN{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.cDKJMQ{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-835px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cDKJMQ{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.cDKJMQ{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.fMYGMy{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-950px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fMYGMy{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fMYGMy{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/.jUmBXk{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:8px;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-1065px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jUmBXk{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png?v=');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jUmBXk{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png?v=');}}/*!sc*/data-styled.g399[id="sc-bljvhv-5"]{content:"kinNPk,dcdmPN,hDjaiB,cWvdLi,EZOnX,ducfTb,gFJqoN,cDKJMQ,fMYGMy,jUmBXk,"}/*!sc*/.eVsGRC{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;overflow:hidden;width:100%;background-color:#f1f1f1;}/*!sc*/.eVsGRC.slick-list{overflow:hidden!important;}/*!sc*/.eVsGRC.slick-track{height:100%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.eVsGRC{height:200px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.eVsGRC{border-radius:12px;height:250px;}}/*!sc*/data-styled.g669[id="sc-6ue5vj-1"]{content:"eVsGRC,"}/*!sc*/.hFbgQB{width:100%;height:100%;}/*!sc*/.hFbgQB>a{display:block;}/*!sc*/.hFbgQBimg{width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hFbgQBimg{border-radius:12px;height:250px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hFbgQBimg{height:200px;}}/*!sc*/data-styled.g670[id="sc-6ue5vj-2"]{content:"hFbgQB,"}/*!sc*/.bqsScG{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;margin-bottom:16px;padding:08px;}/*!sc*/@media(max-width:575.8px){.bqsScG{padding:04px;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}}/*!sc*/data-styled.g671[id="sc-hbndou-0"]{content:"bqsScG,"}/*!sc*/.jiJbvH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;position:relative;background:var(--rug-lightest);border-radius:8px;cursor:pointer;color:#0671ca;font-size:15px;font-weight:700;line-height:22px;margin:0auto;max-width:250px;height:40px;}/*!sc*/.jiJbvH:after{position:absolute;content:'';right:20px;top:10px;width:20px;height:20px;background:url(muaban.net/imes/static/common.png?v=)centerno-repeat;background-position:-462px-20px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jiJbvH{width:80%;padding:12px30px;}}/*!sc*/data-styled.g672[id="sc-hbndou-1"]{content:"jiJbvH,"}/*!sc*/.ldAhwM{width:100%;background:linear-gradient(180deg,#FFE2C60%,rgba(255,241,235,0.4)53.12%,#FFFFFF88.98%,#FFFFFF100%);padding-bottom:24px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ldAhwM{border:1pxsolid#FFB56C;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ldAhwM{border-radius:12px;}}/*!sc*/data-styled.g675[id="sc-hbndou-4"]{content:"ldAhwM,"}/*!sc*/.izJbiX{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;text-align:left;position:relative;background-color:var(--state-white);border-radius:2px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.izJbiX:hover{box-shadow:01px7px0rgba(0,0,0,.3);z-index:1000;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.izJbiX{width:188px;margin-right:8px;margin-bottom:16px;height:277px;padding:8px;}.izJbiX:nth-child(5n){margin-right:0;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.izJbiX{width:calc(50%-4px);padding:8px;margin-bottom:16px;}}/*!sc*/data-styled.g676[id="sc-hbndou-5"]{content:"izJbiX,"}/*!sc*/.jEKZHT{width:100%;display:block;border-radius:2px;position:relative;background-color:#f1f1f1;padding-top:75%;}/*!sc*/.jEKZHT>img{position:absolute;top:0;}/*!sc*/data-styled.g677[id="sc-hbndou-6"]{content:"jEKZHT,"}/*!sc*/.cSOQYR{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}/*!sc*/.cSOQYR.price{margin:5px00;color:var(--default);min-height:24px;min-width:80px;font-weight:700;white-space:nowrap;overflow:hiĐăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netdden;text-overflow:ellipsis;font-size:15px;}/*!sc*/.cSOQYR.title{font-size:15px;margin-bottom:0px;display:block;font-weight:400;line-height:24px;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cSOQYR.title{font-size:14px;line-height:22px;}}/*!sc*/.cSOQYRa::after{content:'';position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1;}/*!sc*/.cSOQYRa:hover{color:var(--default);}/*!sc*/data-styled.g678[id="sc-hbndou-7"]{content:"cSOQYR,"}/*!sc*/.gIkSXi{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;color:var(--cement-dark);font-size:14px;white-space:nowrap;overflow:hidden;width:100%;text-overflow:ellipsis;margin-top:5px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gIkSXi{font-size:13px;}}/*!sc*/data-styled.g679[id="sc-hbndou-8"]{content:"gIkSXi,"}/*!sc*/.jRm{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}/*!sc*/.jRmspan{display:inline-block;line-height:16px;}/*!sc*/data-styled.g680[id="sc-hbndou-9"]{content:"jRm,"}/*!sc*/.kdpBWc{margin-right:5px;}/*!sc*/data-styled.g681[id="sc-hbndou-10"]{content:"kdpBWc,"}/*!sc*/.BbLIlspan{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}/*!sc*/data-styled.g682[id="sc-hbndou-11"]{content:"BbLIl,"}/*!sc*/.bfVrWb{margin-bottom:0px;min-height:20px;display:inline-block;color:var(--cement-dark);font-size:14px;font-size:0.875rem;}/*!sc*/data-styled.g683[id="sc-hbndou-12"]{content:"bfVrWb,"}/*!sc*/.bgyjEg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-bottom:16px;white-space:nowrap;padding:16px;border-bottom:1pxsolid#FFB56C;}/*!sc*/.bgyjEgh2{font-size:24px;font-weight:400;line-height:32px;margin-right:10px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.bgyjEg{padding:16px12px;}.bgyjEgh2{font-size:18px;}}/*!sc*/data-styled.g684[id="sc-hbndou-13"]{content:"bgyjEg,"}/*!sc*/.bwoWUC{cursor:pointer;position:relative;top:3px;}/*!sc*/data-styled.g685[id="sc-hbndou-14"]{content:"bwoWUC,"}/*!sc*/TrangchủBấtđộngsảnĐăngtinBấtđộngsảnViệclàmÔtôXemáyDịchvụĐồđiệntửĐiệnmáy,ĐồgiadụngSởthích,MặthàngkhácThờitrang,MỹphẩmĐốitác,Cộngđồng12345678TinđăngnổibậtNổibật2Cầntiềntrảnợbángấpnhà3tầngmặttiềnđườngNgôQuyền134,1m²  9tỷ800triệuHômnayPhườngAnHảiBắc,QuậnSơnTràNổibật7CHÍNHCHỦBÁNNHÀNGÕ158PHỐNGỌCHÀQUẬNBAĐÌNH,5TẦNGTHANGMÁY37m²  5tỷ300triệuHômnayPhườngNgọcHà,QuậnBaĐìnhNổibậtNhàchothuêđịachỉ475/2ACáchMạngTháng8,P.13,Q.10130m²  10.000.000đ/thángHômnayPhường13,Quận10Nổibật6QuầyHàngSiêuThịHocmonMớiKhaiTrươngCầnTuyển5LDPT7,8triệu-11,3triệu/thángHômnayHuyệnHócMôn,TP.HCMNổibật8TuyểnNhânviênĐónggói,Sắpxếp,BánHàngTẠIGòVấpĐILÀMNGAY20248triệu-14,5triệu/thángHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMNổibậtChothuênhànguyêncănđịachỉ475/2AđườngCMT8,Phường13Quận1051m² - 2PN - 2WC  10.000.000đ/thángHômnayPhường13,Quận10NổibậtChoThuênhàTTTrungTự,tầng2,rộng70m22ngủ,giá8triệu70m²  8.000.000đ/thángHômnayPhườngTrungTự,QuậnĐốngĐaNổibật2Chothuênhàvườnkinhdoanh:nghỉdưỡng,homestay,nhàhàng,quánăn8.000m²  30.000.000đ/thángHômnayXãPhướcLý,HuyệnCầnGiuộcNổibậtCÔNGTYĐẤUGIÁHỢPDANHBẾNTHÀNHTHÔNGBÁOĐẤUGIÁTÀISẢNHômnayTP.ThủĐức-Quận2,TP.HCMNổibật14🔔THÔNGBÁOCO.OPMARTCẦNGẤPNHÂNVIÊNLÀMDỊPHÈTẠITPHCM8triệu-14,5triệu/thángHômnayQuậnTânPhú,TP.HCMXemthêm66tinBấtđộngsảnbánvàchothuêPreviousVIPS8TÔICHÍNHCHỦBÁN8TỶ500TRIỆUNHÀHẺM618CMT6P11Q3-DTĐẤT83M283m² - 2PN - 2WC  8tỷ500triệuHômnayPhường11,Quận3VIPS14CănhộBiểnNhaTrang-Sởhữubãibiểnriêng27m² - 1PN - 1WC  1tỷ199triệuHômnayTP.NhaTrang,KhánhHòaVIPS11Chínhchủbánnhà31/29đường3,P.TamBình,ThủĐức,4x20m,1lầu,4PN80m² - 4PN - 3WC  4tỷ300triệuHômnayPhườngTamBình,TP.ThủĐức-QuậnThủĐứcVIPS5ChínhchủcầnbánnhàđườngÂuCơ,TânBình,4,28x10m,trệt,2lầu,4PN32m² - 4PN - 3WC  3tỷ600triệuHômnayPhường10,QuậnTânBìnhVIPS6Chínhchủbángấpnhà29/14đườngsố8,PhườngLinhTây,QuậnThủĐức59m² - 5PN - 2WC  3tỷ500triệuHômnayPhườngLinhTây,TP.ThủĐức-QuậnThủĐứcVIPS6CHÍNHCHỦBÁNGẤPNHÀCÓ29PHÒNGTRỌĐANGCHOTHUÊTHUNHẬP75TR/TH203m² - 29PN  13tỷ500triệuHômnayPhườngLinhChiểu,TP.ThủĐức-QuậnThủĐứcVIPS8Chínhchủbángấpnhàmặttiền1153KhaVạnCân,LinhTrung,ThủĐức79m²  6tỷ500triệuHômnayPhườngLinhTrung,TP.ThủĐức-QuậnThủĐứcVIPS11CHÍNHCHỦBÁNGẤPDÃYTRỌCÓ38PHÒNGVÀ1CĂNBIỆTTHỰVỚI4KIOS840m² - 38PN  24tỷHômnayPhườngLinhXuân,TP.ThủĐức-QuậnThủĐứcVIPS9Chínhchủbánnhà39/8/1đườngsố4P.LinhTâyTPThủĐức,4x12m1lầu48m² - 2PN - 2WC  3tỷ850triệuHômnayPhườngLinhTây,TP.ThủĐức-QuậnThủĐứcVIPS7ChothuênhàMPĐiệnBiênPhủ,4mặtthoáng60m²  89.000.000đ/thángHômnayPhườngĐiệnBiên,QuậnBaĐìnhNextXemthêm115.644tinViệclàmnổibậtPreviousVIPSTuyểnNhânViênĐóngHàngTràThảoDượcVàCAFE7,6triệu-9,5triệu/thángHômnayQuận12,TP.HCMVIPS8TuyểnNhânViênBánHàngSiêuThịCoopmartFulltime/Parttime7,5triệu-13triệu/thángHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIPSCửaHàngBáchHóaCầnGấp3BạnPhụBánHàng7,4triệu-11triệu/thángHômnayQuận12,TP.HCMVIPSGấpcóCCCDlàmngày.BổsungnhânviênLDPTtạiCửaHàng9triệu-13triệu/thángHômnayQuậnBìnhTân,TP.HCMVIPS6HỆTHỐNGSIÊUTHỊTHÔNGBÁOTUYỂNGẤPNHÂNVIÊNNAM/NỮĐILÀMNGAY8triệu-14triệu/thángHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIPS3TUYỂNNHÂNVIÊNBÁNHÀNGKIÊMKHO-NHÂNVIÊNKHOLÀMVIỆCTẠITPHCM.9triệu-14,5triệu/thángHômnayQuậnBìnhTân,TP.HCMVIPSTuyểndụngnhânsựLĐPTngườilớntuổikhôngyêucầukinhnghiệm7triệu-8,2triệu/thángHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIPS2CầnGấpLĐPTTrựcQuầy,GiaoHàng,PhụKhoTạiHocMon-TPHCM4,5triệu-14triệu/thángHômnayHuyệnHócMôn,TP.HCMVIPSCầnGấpNvPhụCửaHàng,đónghàng,góihàngdọndẹpLươngTốt7,2triệu-12,4triệu/thángHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIPS2Tuyểnláixetải2.5tấn-5tấnbằngcdưới35tuổi10triệu-20triệu/thángHômnayQuậnHàĐông,HàNộiNextXemthêm17.920tinÔtôbánvàchothuêPreviousVIPSCầnthuê1xeToyotaFortuner2020-2022ThỏathuậnHômnayTP.ThủĐức-Quận2,TP.HCMVIPS10Côngtycầnthuêxácxeđadạngcácdòngtừ4c-7c,kýgửi,tínchấpThỏathuậnHômnayQuậnTânBình,TP.HCMVIPS10Cầnmuaôtôtấtcảcácdòngxetừ4-7chỗ,muanhanh,giácaoThỏathuậnHômnayQuậnTânBình,TP.HCMVIPSCtythanhlýLôxeMoocChienYou,tảitrọng19,23tấn,đời2008,2011100.000.000đHômnayTP.BiênHoà,ĐồngNaiVIPS6CÔNGTYCẦNTHÊCÁCLOẠIXEÔTÔThỏathuậnHômnayTP.ThủĐức-QuậnThủĐức,TP.HCMVIPSCÔNGTYCẦNTHANHLÝLôxeĐầukéohiệuIVECOHONGYAN,sảnxuất2015698.000.000đHômnayTP.BiênHoà,ĐồngNaiVIPS9VinfastLuxACaoCấp2.02020Đen645.000.000đHômnayQuậnCáiRăng,CầnThơVIPSCôngtythanhlýLôxetảihiệuISUZU1.85Tấn,sảnxuất2015,2016250.000.000đHômnayTP.BiênHoà,ĐồngNaiVIPS4BánxeKIASORENTOGATHbảngFull,màuđen,sảnxuất2016520.000.000đHômnayQuậnTânBình,TP.HCMVIPSMuabánôtôcũvàmới,otođãquasửdụng,MuabánôtôgiárẻuytínThỏathuậnHômnayQuận8,TP.HCMNextXemthêm17.612tinXemáybánvàchothuêPreviousVIPS13Xechínhchủítsủdùngcầnsanglạichoanhem35.400.000đHômnayTP.BảoLộc,LâmĐồngVIPS6mớivềvarioj(160)màuximăngxemớinhưxethùng51.000.000đHômnayQuậnPhúNhuận,TP.HCMVIPSChuyênThuMuaXeMáyCũCácLoại(XeGa,XeSố,XeMôtô,XeCầmĐồ)ThỏathuậnHômnayTP.HCMVIP14Cầnbánxenhưhìnhgtddbaotranhchấpajmuagọimìnhnhébớtgiáca3.900.000đHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIP18BánxePIIOVESPAspintABS125chínhchủ202269.000.000đHômnayQuậnHaiBàTrưng,HàNộiVIP1Muatấtcảcácloạixegắnmáy,môtô,ôtô,giácao,khôngépgiáThỏathuậnHômnayQuậnBìnhThạnh,TP.HCMVIP28CầnbánxeHonda-Sh150inhậpý,sx.2009xetốt,máyêm,mạnh65.000.000đHômnayQuận10,TP.HCMVIP210BánxeClickthái2017màutrắngnguyênrinchínhhãng,cóhỗtrợgóp14.000.000đHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIP26Hondavision2022phânkhúctừmàunhámđếnbóng-dungtích110Cc12.000.000đHômnayQuậnGòVấp,TP.HCMVIP26lead125đời2019chạyđúng17ngàn43E1-542.0828.000.000đHômnayQuậnSơnTrà,ĐàNẵngNextXemthêm26.926tin1.LịchsửhìnhthànhvàpháttriểncủaMuaban.netMuaban.netlàấnphẩmbáochígianhậpvàothịtrườngViệtNamvàonhữngnăm1998.KhởiđiểmcủaMuaBánbanđầuchỉlàTuầnBáođơnthuần,thườngđượcpháthànhđịnhkỳ2kỳ/tuần.Trảiquahơn5nămpháttriển,từmộtvănphònggiaodịchduynhấttại42/HàTrung/HoànKiếm-HàNội,hiệnnayMuaBánđãvươnmìnhpháttriểnkhicóđến36vănphònggiaodịch,hơn300đạilývà4000cộngtácviêncóthểtiếpnhậnthôngtinđăngbáo.BáoMuaBánnhưmộtcơnsốtđốivớicácđộcgiả,hầuhếtcácbàibáođềuđượcbánhếttrước11giờsáng.Nhưmộtbướcđàpháttriển,báoMuabántừconsố16trangbáođãcólúclênđếnhơn100trangvàđượcpháthànhliêntục7ngày/tuần.Cóthểthấy,nhữngconsốđángkinhngạcnàyđãminhchứngrõchosựpháttriểnkhôngngừngcủabáoMuaBántạithờiđiểmấychođếntậnbâygiờ.Ngày16/04/2006,đâycóthểnóilàthờiđiểmbướcngoặtkhibáoMuaBánđãchínhthứctriểnkhaicáchoạtđộngtrênWebsite.Muaban.nettrởthànhtrangđăngtinbấtđộngsản,việclàm,ôtô,xemáy,dịchvụ.Từnăm2007,toànbộtinraovặtđượcchuyểnlênwebsitegiúpchongườiđọcthuậntiệnvàdễdànghơntrongviệcnắmbắtthôngtin.Từthờiđiểm2006đến2008,MuaBánđãkhôngngừngpháttriểnthểhiệnrõquacácđổimới,đồngthờiMuaBáncũngkhôngngừngcậpnhậtđểcảithiệnquatừngngàynhằmhướngđếnnhữngthuậntiệnvàlợiíchchobạnđọc.MộtbướctiếnbộlúcbấygiờđólàđộcgiảcóthểđăngtinthôngquaSMSmàkhôngcầnphảiđếntậnvănphòng.Tiệnlợihơnlàđộcgiảcóthểthanhtoánbằngnhiềuhìnhthức,khôngnhấtthiếtlàtiềnmặt.Quađâycóthểthấyrõđượcrằng,MuaBánlàmộttrongnhữngđơnvịtiênphonghàngđầutrongviệcápdụngcácphươngthứctốiưuchođộcgiả.ĐếntậnbâygiờMuaBánvẫnluônđặtsựhàilòngcủađộcgiảlênhàngđầu,nângcaosựtiệnlợi,sựthoảimáichobạnđọc.Đểtiếpnốinhữngđiềutrên,vàonăm2016MuaBánchínhthứcchorađờiAppMuaban.netcùngcáctínhnăngđăngtinbấtđộngsản,tìmviệclàm,muabánôtô,xemáycũ,….ĐâycóthểxemlàmộtmốcsonmớitronghànhtrìnhchinhphụcvàthuhútngườidùngcủaMuaBán.Vàonăm2017,vớimụctiêupháttriểnchuyênsâuhơnvềbấtđộngsản.MuaBánchorađờitrangđăngtinbấtđộngsảnmiễnphílàMogi.vnvớinhiềutínhnăngtiệnlợichongườidùng.Mộttrongnhữngtínhnăngvượttrộinhất,lầnđầutiênxuấthiệntạiViệtNamlàchongườidùngthamkhảogiánhàđất.2.NhữnglĩnhvựcMuaBánhoạtđộng2.1BấtđộngsảnĐâylàlĩnhvựccóthểnóilàvôcùngrộngvàtrảidàitrênkhắpđấtnướcViệtNamta.Khingườibán,ngườichothuêđăngtinbấtđộngsảnthườngdựavàocácyếutốvùngmiền,khuvựclàchủyếu.Vànhữngvấnđềngườidùngquantâmtrongngànhnàycóthểkểđếnnhư:Muabánnhàđất,cănhộchungcư,...Chothuênhà,nhàtrọ,phòngtrọ,vănphòng,mặtbằng,nhàxưởng,kho,đất,cănhộ,chungcư,kháchsạn.SangnhượngKiot,sạpchợ,quánăn,nhàhàng,kháchsạn,quáncàphê,đồuống,Shophouse,Shopthờitrang,tiệmtóc,Spavàmộtsốsangnhượngkhác.Dịchvụmôigiớinhàđất.2.2Việclàm,tuyểnsinhLàlĩnhvựcđangngàycàngđượcưachuộngvàvôcùng“HOT”trongthờigiangầnđây.Vớiviệclàm-tuyểnsinh,MuaBánhiệncócácdanhmụcnhưsau:Việctìmngười-CócácngànhnghềlaođồngchongườidùngđăngtuyểnvàứngtuyểnNgườitìmviệc-Với23chuyênmụccontạiđâythìviệcbạncóthểkiếmđượcviệclàmlàrấtdễdàng2.3XeOtoThịtrườngôtôcódấuhiệusuygiảmnghiêmtrọng.Tuynhiênvàođầunăm2022,nhiềubáochíđãchorằng,việcthịtrườngnàysẽphụchồilạivàpháttriểnmạnhmẽlàvôcùngkhảthi.Điềuđólýgiảichoviệc,trongthờigiangầnđâyviệcmuabánôtôdiễnratạiMuaban.netkhánhộnnhịp.KhôngchỉbởithịtrườngdầnquaytrởlạimàtạiMuaBánviệctraođổimuabánOtocũvôcùnguytínnêncórấtnhiềungườitintưởng.TạidanhmụcÔtôcủaMuaBán,bạncóthểthựchiệncáchoạtđộngnhư:Muabánoto,chothuêôtô,cầnthuêôtô,phụtùngôtô,sửachữaôtô.2.4XemáyThịtrườngmuabánxemáytạiViệtNamđangcósựsụtgiảmrõrệtquatừngnăm.Đỉnhđiểmlàvàonăm2021,doanhsốmuabánxemáygiảmsâunhấttrong10nămtrởlạiđây.Lýdolàbởikháchhàngdầncóxuhướngchuyểnsangmuaôtô,môtôthaychoxegắnmáy.MặcdùQuý1năm2022,ghinhậnmứcdoanhthuvượthơncùngkỳnămngoái.Nhưngnếusosánhvớiquý4năm2021thìtìnhtrạngvẫncómứcsụtgiảm.Đểcóthểdễdàngtiếpcậnkháchhànghơnvàgiatăngdoanhthutạicơsởcủamình.KhôngítđạilýbánxeđưalênbáoMuaBánđểgiớithiệusảnphẩmcủamình.ChínhvìvậymàbạncóthểtìmthấyrấtnhiềuxeởnhiềuhãngkhácnhautạidanhmụcXeMáy.Khôngchỉdừnglạiởviệcmuabánxemáycũ,bạncòncóthểtìmxenếucầnthuêxemáyhoặcchothuêxemáychẳnghạn.Ngoàiracòncóthểtìmmuaphụtùngxemáyhoặcthậmchílàsửachữaxemáy.Ngoàicácnhữnglĩnhvựcvềbấtđộngsản,việclàmvàmuabáncácloạixe,nhữngkhíacạnhkháccủaMuaBáncũngrấtđặcsắcnhưvềlĩnhvựcdịchvụvớiđadạngdịchvụcóthểkểđếnnhư:vậnchuyển,dulịch,thủtục,tàichính,vănphòng,...Bêncạnhđólàmảngđồđiệntửvớiđadạngtiệních,cácloạiđiệnmáy,đồgiadụng,cácmặthàngvềthờitrangvàmỹphẩm,sứckhỏe.Đặcbiệtlàlĩnhvựcđốitáccộngđồng,đâylĩnhvựcmàMuaBáncómongmuốntạoramộtnơimàbạncóthểtìmđốitácdễdànghơn.3.ƯuđiểmvượttrộimàMuaban.netmanglạichongườidùngMuaBánluôntạoranhữngđiểmkhácbiệt,nhằmkhẳngđịnhvịthếcủamìnhtrênthịtrường.Muaban.netluônnhắmđếnviệctốiưuvàcảitiếnmọitínhnăng,mụcđíchlàkhiếnchođộcgiảthuậntiệnnhấttrongtừngkhâubaogồmviệctìmkiếmvàđọcthôngtin.Dướiđâychínhlà5ưuđiểmvượttrộicủaMuaban.net:3.1QuátrìnhđăngtinđơngiảnHiệnnay,tạiWebsiteMuaban.netđểcóthểđăngtinthìbạncầnphảihoànthànhbướcđăngnhập.Bạncóthểđăngnhậpquacáchìnhthứcnhưsau:SửdụngtàikhoảnFacebook.SửdụngtàikhoảnGoogle.SửdụngtàikhoảnZalo.SửdụngtàikhoảnYahoo.Saukhiđăngnhập,bạncóthểđăngtinchỉvới7bước:Bước1-Chọndanhmụcmàbạnmuốnđăngtin.Bước2-Nhậpthôngtinđịađiểmnơimàbạnđăngtin.Bước3-Nhậpcácthôngtincơbản.Bước4-Nhậpnộidungđăngtin.Baogồmtiêuđềvàmôtả.Bước5-Cậpnhậphìnhảnhvềnơimàbạnđăngtin.Bạncóthểnhậptốiđa30hìnhảnhđểcóthểgiúpđộcgiảdễhìnhdunghơn.Bước6-Điềncácthôngtinliênhệcủabạn.Bước7-Xemlạitổngquáttinđăng.Vớimộtvàibướcđơngiảnnhưtrên,bạncóthểdễdàngđăngtincácdịchvụ/sảnphẩmcủabạntrêntrangđếnkháchhàng,tạisaolạikhôngnhỉ?3.2DễdàngthanhtoánchocáctinđăngdịchvụtrênhệthốngĐâylàđiểmvôcùngđặcbiệtcủaMuaban.net,bạncóthểdễdàngthanhtoánchocáctinđăngbằngnhiềuhìnhthứckhácnhau.Cóthểkểđếnnhư:ThanhtoánbằngvíđiệntửMomo.ThanhtoánbằngquaZaloPay.ThanhtoánbằngthẻtrảtrướcMBpay.ThanhtoánbằngthẻnộiđịaATM.Thanhtoánbằngthẻtíndụngquốctế.Thanhtoánbằngchuyểnkhoảnngânhàng.Thanhtoántrựctiếptạiphònggiaodịch.Thậmchílàthanhtoántạicáccửahàngtiệnlợi.3.3Quátrìnhtìmkiếmthôngtintrênwebsitetiệnlợi,nhanhchóngMuaban.netgiúpbạntìmkiếmthôngtinquacáctừkhóatìmkiếmĐâylàtínhnăngvôcùngtiệnlợibởiởthanhtìmkiếmđượcđặtngayphầnđầucủaWebsite,bạncóthểnhậpcáctừkhóamuốntìmkiếm.Sauđó,Websitesẽtựđộngtìmkiếmcácthôngtinliênquanđếntừkhóađấyvàtrảlạikếtquảlậptứcchobạn.Ngoàira,trênthanhtìmkiếmcòncótínhnănglưutrữlạicáctừkhóatìmkiếmgầnđâycủabạn,giúpbạncóthểxemlạikếtquảcủacáctừkhóađấydễdànghơn.SửdụngcáccôngcụlọcthôngtinTrênđầutrangdanhmụctìmkiếmđềucómộtbộlọcthôngtindànhchobạn.Bạncóthểlọcdựatrêncáctiêuchícụthểtrongphạmviđượcchínhbạngiớihạn.Từđótìmkiếmsảnphẩm/dịchvụdễdànghơnbaogiờhết.3.4Cóthểchỉnhsửathôngtin,thêmhìnhảnhvàobấtkỳtinđăngnàoĐốivớicácbàidịchvụ/sảnphẩmđãđăng,nếubạnmuốnchỉnhsửavàcậpnhậpmớinhấtthìcóthểvàomụcquảnlýtin->Chọntinđăngmuốnchỉnhsửa->Sửatinngaytạidấubachấm->Khinóratrangxemlạitinđăng,bạncóthểtùychọnchỉnhsửabấtkỳthôngtinnàomàbạnmuốn.3.5Muaban.netcócôngcụhỗtrợbạntrựctuyếnngaytrênWebsiteNhằmđặtsựhàilòngvàtiệnlợicủađộcgiảlênhàngđầu,tấtcảdanhmụccủaWebsiteMuaban.net,bạnchỉcầnkéoxuốngdướingaytạiphần“Vềchúngtôi”sẽcómụcLiênhệ.BạnchỉviệcnhấpvàothìsẽlậptứcrabảngliênhệtưvấnvàTổngđàiMuaban.net,bộphậnchămsóckháchhàngsẽchủđộngliênhệvàhỗtrợchobạn.VớiTổngđàiMuaban.netsẽcó3danhmụclàsốHotline,Emailchămsóckháchhàngvàvănphònggiaodịch.Bạncóthểlựachọnbấtkỳhìnhthứcnào,miễnlàthuậntiệnchobạn.Vớinhiềutiệníchnổibậtvềđăngtinnhàđấtmiễnphí,tìmviệclàm,đăngtintuyểndụng,Muaban.nethiệnnaykhôngđơnthuầnlànơimàbạnchỉcóthểtraođổivàmuabán.Đâycònlànơimàbạncóthểthamkhảomọithôngtintừgiácả,hànghóahaytìmhiểuthịtrườngđốivớingànhhàngcủamình.Muaban.net-WebsiteraovặtuytínhàngđầuViệtNam.LuônhỗtrợnhiệttìnhmọivấnđềthôngquasốHotline:02873001234hoặctraođổitrựctiếp.Hyvọngbạnsẽcónhữngtrảinghiệmtốtnhấttạiđây.MởrộngCôngtyCổPhầnĐịnhAnh02873001234MST:44,cấpngày11/12/2008Trụsởchính:Số28-30Đườngsố2,khuphốHưngGia5,phườngTânPhong,Quận7,TP.HồChíMinhEmail:trogiup@muaban.netmuaban.netcótráchnhiệmchuyểntảithôngtin.Khôngchịubấtkỳtráchnhiệmnàotừcáctinnày.XemchitiếtđiềukhoảnVềchúngtôiAntoànkhigiaodịchLiênhệGiớithiệuĐiềukhoảnsửdụngQuychếhoạtđộngHỗtrợmuabánBáogiáquảngcáoHỗtrợđăngtinTintức&KhuyếnmãiCâuhỏithườnggặpHướngdẫnthanhtoánThôngtinmuabánMôigiớibấtđộngsảnGiánhàđấtCẩmnangMuabánỨngdụng&Kếtnối

साइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट