Төрийн банк

  • 2022-01-06संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Төрийн банк
  • वेबसाइट का पता:www.statebank.mn
  • सर्वर आईपी:202.131.248.186
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.statebank.mnमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.statebank.mnबहे

542

डोमेन नाम:www.statebank.mnअच्छा या बुरा

उतार - चढ़ाव। मुश्किलें भयंकर

वेबसाइट:Төрийн банкतौल

3

वेबसाइट:Төрийн банкIP

202.131.248.186

वेबसाइट:Төрийн банкसामग्री

ТөрийнбанкИргэдБайгууллагаХувьцааэзэмшигчдийнхуралmenusearch СугалаашалгахБүтээгдэхүүнБиднийтухайГялсбанкХолбоосИргэдБайгууллагаХувьцааэзэмшигчдийнхуралЗээлийнтооцоолуурХадгаламжийнтооцоолуурХаншийнмэдээХаламжийнмэдээОнлайнтуслахСаналхүсэлтХаягбайршилБиднийтухайTwitterFacebookYoutubeEnglishЗээлийнтооцоолуурХадгаламжийнтооцоолуурХаншийнмэдээХаламжийнмэдээОнлайнтуслахСаналхүсэлтХаягбайршилTwitterFacebookYoutubeДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүй НэвтрэхГарынавлага Нууцүгсэргээх ГялсбанкныхэрэглэгчболохНэвтрэхШинэхэрэглэгчболохНууцүгсэргээхГарынавлага ХарилцахдансТөрийнбанкныхарилцахдансонлайнсистемээртөлбөртооцоогтүргэн,шуурхай,найдвартайгүйцэтгэхдавууталтай.ХарилцахдансныүйлчилгээгMNT,USD,EUR,RUB,CHF,CNY,JPY,GBP,KRW,CADзэрэгвалютаарнээлгэхболомжтой. ХадгаламжБидтандхамгийнуянхатаннөхцөлтэй,өргөнсонголт,өндөрхүүтэйхадгаламжийнүйлчилгээгсаналболгожбайна.Таныөдөртутмынхэрэгцээнээсилүүгаргажхадгалуулсанмөнгөтаньнайдвартай,аюулгүйгазартхадгалагдаж,өндөрашигөгөхболно. ЗээлХарилцагчдынхааэрэлтхэрэгцээ,санхүүгийнболомжиндтулгуурласанхамгийнуянхатаннөхцөлтэйзээлийнүйлчилгээгхарилцагчиддаасаналболгожбайна. ЦахимбанкТабанкнысалбар,нэгждээрирэлгүйгээрМонголоосболонгадныальчулсаасОНЛАЙНААРХҮСЭЛТЭЭИЛГЭЭЖхадгаламжийнданснээх,картаазахиалах,цахимүйлчилгээндбүртгүүлжөөрийндансааудирдахболомжтойболлоо. ОнлайнүйлчилгээТабанкнысалбар,нэгждээрирэлгүйгээрМонголоосболонгадныальчулсаасОНЛАЙНААРХҮСЭЛТЭЭИЛГЭЭЖхадгаламжийнданснээх,картаазахиалах,цахимүйлчилгээндбүртТөрийн банкгүүлжөөрийндансааудирдахболомжтойболлоо. ХэрэглээнийтөлбөрТахэрэглээнийтөлбөрболохЦахилгаан,Контор,СӨХ,Кабель,СууринутасболонИнтернэтийнтөлбөрөөорчинүеийндэвшилтэттехнологийгашигланбанкиндирэлгүйгээрИЛҮҮХУРДАН,ИЛҮҮХЯЛБАРаргаархэрэглээнийтөлбөрөөҮНЭГҮЙтөлөхболомжуудыгсаналболгожбайна. ДаатгалТөрийнбанкньБанкнытухайхуульболонДаатгалынмэргэжлийноролцогчийнтухайхуулийнхүрээндСанхүүгийнзохицуулаххорооны2013.09.18-ныөдрийн296тооттогтоолоор“ДААТГАЛЫНЗУУЧЛАЛ”-ынүйлажиллагааэрхлэхтусгайзөвшөөрөлавчДаатгалынзуучлалынүйлажиллагаагааявуулжбайна. КартХарилцагчтаХАМГИЙНТААТАЙХҮҮШИМТГЭЛИЙННӨХЦӨЛтэйТөрийнбанкнытөлбөрийнкартыгсонгоорой. ГадаадгуйвуулгаМанайТөрийн банкбанкньхарилцагчдынгадаадгуйвуулга,банкхоорондынгадаадтөлбөртооцоо,аккредитив,түүнтэйхолбоотойнэмэлтөөрчлөлтийгцагтухайдньтүргэншуурхайдамжууланажиллажбайна. БНСУдахьтөрийнбанкнытөлөөлөгчийнгазарТөрийнбанкньБНСУ-дажиллажамьдарчбайгааиргэд,харилцагчтабүхэндээойртожажиллахзорилгоорБНСУ-дТөлөөлөгчийнгазрыгажиллуулжбайна. БусадБидТандашиглахадхялбар,өргөнсонголтбүхийдараахбүтээгдэхүүнүйлчилгээгсаналболгожбайна. Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Мэдээмэдээлэл“ТӨРИЙНБАНК”Төрийн банкХК-ИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРЛЫНЗАР“ТӨРИЙНБАНК”ХКНОГДОЛАШИГХУВААРИЛНАТӨРИЙНБАНК“ХҮНДЭТГЭЛИЙНАЯН-2023”-ААЗАРЛАЖБАЙНАТӨРИЙНБАНК“МИНИЙМОНГОЛ”ҮЗЭСГЭЛЭНХУДАЛДААЗОХИОНБАЙГУУЛНАТӨРИЙНБАНКХКХӨРӨНГИЙНБИРЖИЙНТОП20ИНДЕКСТБАГТЖЭЭMONGWBLТӨСЛИЙНЭХНИЙШАТАМЖИЛТТАЙӨНДӨРЛӨЛӨӨГялсбанкурамшуулалтаяныiPhone14ProутасныэзэнтодорлооТӨРИЙНБАНК:ОЛОНУЛСЫНЖИШИГТНИЙЦСЭНСАНХҮҮГИЙНБОЛОВСРОЛЫГДЭМЖИНАЖИЛЛАНА.НЭЭЛТТЭЙДУУДЛАГЫНХУДАЛДААНЫЗАРШИНЭЧИЛСЭНИ-БИЛЛИНГҮЙЛЧИЛГЭЭГАШИГЛАНЦАГЗАВААХЭМНЭЭРЭЙСанхүүгийнболовсролКАРТУНШИГЧМАШИН“ЦАХИМААРЗОЛГОЁ”ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГАРЫНАВЛАГАИ-БИЛЛИНГҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГАРЫНАВЛАГАГЯЛСБАНКҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙВЭБСУВГИЙНГАРЫНАВЛАГАГЯЛСБАНКҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙНЭГДСЭНГАРЫНАВЛАГАQPAYҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГАРЫНАВЛАГАUSD3519₮3547₮EUR3767₮3873₮CNY510₮517.80₮JPY26.31₮27.10₮RUB34.92₮74.16₮GBP4266₮4401₮KRW2.62₮2.78₮XAU.01₮0₮X2320.97₮0₮ОнцлохүйлчилгээДэлгэрэнгүйЗээлийнтооцоолуурХадгаламжийнтооцоолуурЗээлавахогноо:Зээлийнхэмжээ:Зээлийнхүү(жил):Зээлийнхугацаа:-Зээлийнсарынтөлбөр-ТөлбөлзохихнийтхэмжээТөрөл:--Энгийнтооцоолуур--ИргэдийнхугацаатайхадгаламжХүүгээрарвижиххадгаламжХүүхдийнхадгаламжМалчныхадгаламжЭхлэххугацаа:Данснээхмөнгөндүн:Хүү:Валют:ТөгрөгАм.ДолларЁвроЮаньВалют:ТөгрөгАм.ДолларХугацаа:Сардхийхмөнгөндүн:Хүүолгохнөхцөл:ХүүгсарбүрбусаддансандолгоноХүүгсарбүрүндсэндансандолгоно-Таныхуримтлуулахмөнгө-Цуглуулаххүүдангаараа-Нийтмөнгөндүн АюулгүйбайдалЗөвлөгөө,мэдээлэл ТендерСонгоншалгаруулалтынүйлажиллагаа,зарууд ШилэндансШилэндансныдэлгэрэнгүймэдээлэл АжлынбайрЗарлагдсаннээлттэйажлынбайр КОМПЛАЕНСКомплаенсийнмэдээлэлЦахимбанкГялсбанкQPAYүйлчилгээМессежмэдээХувийндугаарүйлчилгээЦахимтөгрөгХарилцаххадгаламжИргэдийнхугацаатайхадгаламжИргэдийнхугацаагүйхадгаламжТүгээмэласуултуудЗээлийнүйлчилгээМалчнызээлХэрэглээнийзээлОронсууцнызээлГадаадтөлбөртооцооКорреспондентбанкSwiftгадаадгуйвуулгаКонтактмөнгөнгуйвуулгаВестернюнионКартынүйлчилгээОнлайнкартзахиалгаДебиткартКредиткартАТМ-ынүйлчилгээБусадүйлчилгээДаатгалынзуучлалынүйлчилгээЭскроубуюудундындансныүйлчилгээБНСУ-дүйлчилгээГялсбанкУхаалаггарутасболонтаблетандзориулсан‘GyalsBank’аппликейшнньинтернэтийнсүлжээбүхийхаанаасчбанкныүйлчилгээгавахболомжийгбүрдүүлдэг.Дэлгэрэнгүй ТӨРИЙНБАНКЧингэлтэйдүүрэг,1-рхороо,багатойруу7/1 УТАС1800-1881 Сайнбайнауу?Тандюугаартуслахвэ?©2009-2023ТөрийнбанкХК $(function(){$("#start-date-se").datepicker();}); $(function(){$("#start-date-loan").datepicker({dateFormat:"yy/mm/dd",});});$(document).ready(function(){$('#ui-datepicker-div').hide();});$("#complianceregform").validate({rules:{messe:{required:true},backinfo:{required:true}},messes:{messe:{required:"Дээрхталбарыгтазаавалсонгоноуу!"},backinfo:{required:"Дээрхталбарыгтазаавалсонгоноуу!"}}});

साइट:Төрийн банкरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट