Bosh sahifa

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Bosh sahifa
  • वेबसाइट का पता:www.hozir.org
  • सर्वर आईपी:5.9.63.147
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.hozir.orgमूल्यांकन

के बारे में 300000~5000000

डोमेन नाम:www.hozir.orgबहे

122

डोमेन नाम:www.hozir.orgअच्छा या बुरा

भविष्य उज्जवल है। थोड़ी सी आशा भयंकर

वेबसाइट:Bosh sahifaतौल

1

वेबसाइट:Bosh sahifaIP

5.9.63.147

वेबसाइट:Bosh sahifaसामग्री

Boshsahifa.fs18{font-size:18px;}.fs20{font-size:20px;}h1{font-size:20px;margin:0px;}h2{font-size:18px;margin:0px;}.cata{font-size:18px;}.catb{color:#00F;margin-left:16px;font-size:14px;}img{ max-width:600px;}body{background:#e4f5fc;/*Oldbrowsers*/background:-moz-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*FF3.6+*/background:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,color-stop(0%,#e4f5fc),color-stop(50%,#bfe8f9),color-stop(51%,#9fd8ef),color-stop(100%,#2ab0ed));/*Chrome,Safari4+*/background:-webkit-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Chrome10+,Safari5.1+*/background:-o-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Opera11.10+*/background:-ms-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*IE10+*/background:linear-gradient(tobottom,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*W3C*/filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#e4f5fc',endColorstr='#2ab0ed',GradientType=0);/*IE6-9*/}.td9{padding:15px;border:1pxsolid#000;}.tabl1{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;font-size:16px;}.tabl2{border:1pxsolid#000;margin:5px;padding:5Bosh sahifapx;width:90%;}.tabl3{border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border:#0301pxsolid;}.ap{position:absolute;width:32px;height:32px;margin-top:0px;background:url(/i/share.png)no-repeat;overflow:hidden;}.g2{margin-left:32px;background-position:-32px0px;}.ya{margin-left:64px;background-position:-64px0px;}.ma{margin-left:96px;background-position:-96px0px;}.vk{margin-left:128px;background-position:-128px0px;}.od{margin-left:160px;background-position:-160px0px;}.fb{margin-left:192px;background-position:-192px0px;}.tw{margin-left:224px;background-position:-224px0px;}.udal:hover{opacity:1;cursor:pointer;}.udal{opacity:0.8;background:url(/i/udal.png)no-repeat;overflow:hidden;}.kick{position:absolute;width:14px;height:14px;margin-top:4px;background-position:-75px0px;}.mt2{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;}.smal{font-size:12px;color:#333;}.smal2{font-size:11px;color:#132;}.wnt{font-size:14px;color:#334;padding-left:10px;margin-top:7px;}a{text-decoration:none;}a:hover{text-decoration:underline;}.tbs{font-size:14px;margin:9px0px0px15px;}.tbstr{height:24px;vertical-align:top;}.list5{border:1pxsolid#00C;margin:10px;padding:5px;width:97%;}.list5td{padding-bottom:16px;padding-top:2px;}.td8{border-bottom:1pxsolid#000;}.h2cl{font-size:19px;color:#333;}.knopka{width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px20px;text-align:center;}.but3{font-size:18px;border:1pxsolid#565;width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px-5px;text-align:center;}  Boshsahifa+0,+0pptx2-Mzu.145kb.pdfDeyiladi.Tabiatdauchraydiganaminokislotalarningumumiysoni3986kb.pdfMEYLIYEVSARVARSALIMO‘G‘LIQAYDVARAQA63kb.pptxPOWER284kb.docportal.guldu.uz-Kimyotarixi913kb.docxDoc1882kb.pdfIKROMOVIKROMISKANDARO‘G‘LI44kb.docxYillardaO‘zbekistonningijtimoiyvaishlabchiqarishinfratuzil16kb.docx7-АМАЛИЙ(1)45kb.docMenejmentasoslariIqtisodiyotyo\'nalishiiu-19aguruhtalabasi-fayllar.org6kb.ToshkentArxitektura–QurilishinstitutiQurilishniBoshqarishfakulteti36-20guruhtalabasiaxadillayevSardorningqurilishmateriallarivabuyumlarifanidantayyorlanmustaqilishi0,86Mb.1o'qibYorug’likinterferensiyasinikuzatishusullariYoruglikinterferensiyasideb–ikkiyokibirnechtakogerenttulkinlariningqo’shilishinatijasida,yorug’likoqiminingfazodaqaytataqsimlanishiga36,83Kb.1o'qib64-maktabningo’qituvchisiMo’minov.A.SO’quvchilarbilanhamkorlikdasoddafunksiyalarnieslashsh,soddafunksiyagrafiginichizishusullariniishlabchiqish,hamdao’quvchilardasoddafunksiyagrafiginichizishkunikmalarinishakllantirish237Kb.1o'qibTarbiyajarayoningmazmunivamohiyati.TarbiyatamoyillarivametodlariTarbiyanazariyasiningmohiyati.Tarbiyanazariyasipedogikafaniningmuhimtarkibiyqismiekanligi7Kb.3o'qib1-laboratoriyaishiuniversallaboratoriyastеndibilantanishish.IshningmaqsadiIshningmaqsadi:Universallaboratoriyastеndibilantanishuvvauningelеmеntlaridanfoydalanishnio’rganish,hamdastendyordamidaOmqonuninitadqiqetish0,71Mb.1o'qibTizimlarvasignallarniqaytaishlashfanidantestsollariXayotdaro’yberadiganxodisalartaasosiytoifanitopingmuqarrarxodisalar;mumkinbo‘lmanxodisalar;tasodifiyxodisalar;Diskrettasodifiyxodisalar1,26Mb.1o'qibAdabiyotBosh sahifalarro’yxatIasosiyadabiyotlarkadirovM.M«Axborottexnologiyalari»KadirovM.M«Axborottexnologiyalari»oquvqollanma,1-qism.T.:Sano-standart,2018.316b27,54Kb.1o'qibBorlandc++builder6ninggrafikimkoniyatlarirejaBudеskriptоrsiztаnlаbоlgаnrаssоmchilikаshyolаripеrоlаr,mo‘yqаlаmlаr,shriftlаrnichiqаribbеrаdi.Grаfiktаsvirlаrbilаnishlаshtugаgаch390,08Kb.9o'qibTatuurganchfilialiMzu:Foydalanuvchiinterfeysi(insonvakompyutero‘zarota’siri).Interfeysdizayniniyaratish.Interaktivdizayn.Zamoniydizayn70,39Kb.5o'qibRomanovxudoyberganaxmedjano‘G‘LIQurilishmuhandisligi:qurilishmateriallari,buyumlarivakonstruksiyalariniishlabchiqarish64,28Kb.1o'qibXorijiylar.E’tirofetilmanmazxablarhamdazamoniydiniysiyosiypartiyavaoqBosh sahifaimlarMazhab(arabha–yo’nalish,oqim,yo’l,ta’limot).Mazhablarkengtarqalganbarchadinlargaxosbo’lib,udinlardaasrlardomidayuzberganixtiloflarbo’linishlardanyuzakelgan.Dinlardavujudgakelganyirikajralishlarfandaoqim27,42Kb.13o'qibTheme:uzbekwritersText:Uzbekliterature,thebodyofwrittenworksproducedbytheUzbekpeopleofCentralAsia,mostofwhomliveinUzbekistan,withsmallerpopulationsinAfghanistan,Tajikistan,andKyrgyzstan66,57Kb.14o'qibHukumwakafdalamIslamdiklasifikasikansebaimasalahfiqhiyah(ijtihadiyah)ataupopulerdalamkajiankitabfiqh,karenatidakbanyaksecaraeksplisitdisebutolehteksAl-Qur’anmaupunAl-HadistDrs.SaifuddinNoorhadimmdalamujianterbukadisertasiberjudul“WakafdalamPerspektifHukumrariaNasional53Kb.1o'qibO‘zbekostonrespublikasioliyvao‘rtamaxsusta’limvazirliginingo‘zbekistonmilliyuniversitetiUngabuyumlar(kitob,qalam),buyumlarningxossalari(issiq,sovuq),buyumlarmunosabati(yaqin,uzoq),jarayonlar(o’qimoq,yozmoq)kiradiReferat58,78Kb.7o'qibWesternsaharaSignificantpartofIceland’seconomyisaluminiumsmelting(it’s11thonthelistoflargestproducersworldwide).Smeltingisaverypower-intensiveindustry12,46Kb.1o'qib4–боскичкурсантларинингдавлатимтихонигатайёргарликкуришучундастуркуролларнингтузилиши«бмп-2тоииэ»ч2бет.100-106,110-118;«Противотанковыекомплексытоииэ9кП1»42,67Kb.4o'qibHayotfаоliyatiхаvfsizligifаnidantestsollariIshchilarningxfliishlabchiqarishomillarita‘siridanasrabqolishgaqaratilganchoratadbirlardir56,88Kb.1o'qibMustaqilishmzu:Matritsalarningasosiyxarakteristikalarinihisoblash.Guruh317,16Kb.5o'qibSinonimlaro’quvchilarnutqboyliginioshiruvchivositalardanbirimundarija:kirishIbob.O’zbektilshunosligidasinonimiyahodisasiIibob.Boshlang’ichsinfo’quvchilariningnutqboyliginioshirishdasinonimlarningo’rni390,5Kb.17o'qib

साइट:Bosh sahifaरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट