Aqreqator.az

  • 2022-01-05संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Aqreqator.az
  • वेबसाइट का पता:aqreqator.az
  • सर्वर आईपी:172.67.180.171
  • स्थल का वर्णन:Aqreqator.az - All news in one address

डोमेन नाम:aqreqator.azमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:aqreqator.azबहे

106

डोमेन नाम:aqreqator.azअच्छा या बुरा

झोंगजी की संख्या। अग्रिम और पीछे हटना रूढ़िवादी जी

वेबसाइट:Aqreqator.azतौल

1

वेबसाइट:Aqreqator.azIP

172.67.180.171

वेबसाइट:Aqreqator.azसामग्री

Aqreqator.az window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-2-1');.qirmizi{color:#ea094b;} {"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"WebSite","url":":\/\/aqraqator.az","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":":\/\/aqraqator.az\/az\/axtar\/?stext={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}} RU AZE AZE RUS SİYASƏT İQTİSADİYYAT İDMAN İKT MƏDƏNİYYƏT CƏMİYYƏT HADİSƏ .overlay-post-content{width:95%!important;} SİYASƏT 22:42 Azərbaycantərəfəkeçənerməni:"Maşınıatıbqaçdım" HADİSƏ 21:09 “DənizMall”danəBAŞVERİR?–Həyəcansiqnalıverildi HADİSƏ 20:50 TƏBİBvəDİN-dənOqtayƏliyevinöldüyüqəzailəbağlıAÇIQLAMA–YENİLƏNİB+FOTO/VİDEO SİYASƏT 20:38 AzərbaycanınIsraildəkisəfirliyibutarixdəaçılacaq SİYASƏT 20:09 Ermənihərbçisərhəddəməhvedilib?-MN-dənAÇIQLAMA SİYASƏT 19:00 "İranbizəitkimihürür,ammahəmdəqorxur"-ŞOKAÇIQLAMA Gündəm MƏDƏNİYYƏT OqtayƏliyevinsonaçıqlaması:Bir-biritiririk-Video 22:31 Bugünqəzadadünyasınıdəyişənəməkdarmədəniyyətişçisi,prodüservərejissorOqtayƏliyevinmediayasonaçıqlamasısosialşəbəkələrdəpaylaşılıb.Axar.azxəbərverirki,düz2ayəvvəl... OqtayƏliyevinölümxəbərinicanlıefirdəeşidənVüsaləninnitqiqurudu-VİDEO 22:18 Bakıdayanğın:xəsarətalanvar 22:16 Tərtərdədərəyəyuvarlanantələbəhəlakolub 21:18 DilarəƏliyevanınqardaşıdəhşətliqəzadandanışdı:Trmatologiyadayam...-FOTO 20:34 Siyasət Hamısı AzərbaycanBMT-ninsuehtiyatlarıüzrəkonfransındaiştirakedir 22:44 Türkiyə26iranlıməhbusuölkəsinətəhvilverib 22:40 FEDuçotdərəcəsiniartırıb 22:39 Qərbşirkətlərinin91%-dənçoxuRusiyadaqalıb 22:27 Lukaşenkopolşalısəfiri"dəli"adlandırdı 22:15 İranınSİYASİƏXLAQSIZLIĞI-ŞəxsiyyətlərimizihədəfalaniyrənckampaniyanınİLGİNCSƏBƏBLƏRİ 22:12 İqtisadiyyat Hamısı Dollarüzrəəsasfaizdərəcəsiartırıldı 22:49 Aqreqator.az ABŞ-ınneftehtiyatlarıbirhəftədə1,12milyonbarelartıb 22:46 Ermənistandabanklarınxaricivalyutadakreditverməsiməhdudlaşdırıldı 22:35 Ukraynanınbərpasına411milyarddollarvəsaitlazımdır 22:23 RusiyaÇininənböyüknefttədarükçüsüolub 21:36 RişiSunakötənil433minfuntsterlinqəyaxınvergiödəyib 21:27 İdman Hamısı “Milan”yaydaulduzunusatabilər 22:37 “Linzlənəti”:striyadaAzərbaycanmillisinisevindirəcəkfakt 21:45 RusiyavəBelarusunxokkeyyığmasınaqoyulanqadağaqüvvədəqalıb 21:00 Qaxdanolanşəhidailəsi"Qarabağ"-"Qalatasaray"oyununadəvətolunub 20:29 RuslanLunyovDünyaKubokundagümüşmedalqazanıb 20:22 Aseriyasındaənbahalıheyətəsahibklublar 18:57 İKT Hamısı “Nestle”dənetiraf:Qidaməhsullarınınüçdəbirizərərlidir 17:12 Kiyevvəbirsıradigərrayonlardahaxəbərdarlığıelanedilib 16:46 İtaliyahərbixərclərini800milyonroartıracaq 16:27 ŞimaliKoreyaYapondənizinəyenəraketatdı 12:45 BillQeytsson50ilinənmühümtexnolojinailiyyətininadınıaçıqladı 12:26 Başıvəgözüolanikiayaqlırobottəqdimedildi-VİDEO 12:23 Mədəniyyət Hamısı XalqartistiRöya:"Sizmənimbütünaddımlarımdayanımdaoldunuz" 21:57 MüğənniKərimAbbasovdanOqtayƏliyevləbağlıPAYLAŞIM 21:29 Ölümündənəvvəl"Dünyasənin,dünyamənim"ifasınamünasibətbildiribmiş 21:21 DəhşətliqəzadadünyasınıdəyişənOqtayƏliyevinDOSYESİ 20:03 SelenaQomezgəlinlikdə- Fotolar 19:32 Küçəyəçılpaqçıxanmüğənnipsixatrikxəstəxanayadüşdü 19:23 Cəmiyyət Hamısı KlinikaSaakaşvilininmüalicəsindənimtinaetməkistəyir 22:21 Bərdədəhektarlarlasahəsusuzqalıb–VİDEO 20:34 İsveçrədədərmançatışmazlığıyaranıb 20:19 Eviqazborularıiləçevrələnənsakindənetiraz-VİDEO 18:46 “Oğlumuöldürüblər,adınıdaintiharqoyublar"-Culfasakini 18:44 ArxeolojiabidəkimiqorunanQədimQəbiristanlıqdanFOTOREPORTAJ 18:33 Hadisə Hamısı İnterpolxəttiiləaxtarışdaolanazərbaycanlıMoskvadaSAXLANILDI 22:29 Azərbaycantərəfəkeçənerməni:Maşınıatıbqaçdım... 22:25 İsveçrədəzəlzələ:Almaniya,Fransavəİtaliyadadahissolundu Aqreqator.az Aqreqator.az 22:08 Ukraynarusiyalıişadamının540mindollarlıqəmlakınahəbsqoydu 21:38 Naxçıvandaqəzazamanıbirnəfərxəsarətalıb 21:33 Ermənistanda4"qanunioğru"həbsedildi 20:56 Xəbərlenti İQTİSADİYYAT22:49 Dollarüzrəəsasfaizdərəcəsiartırıldı İQTİSADİYYAT22:46 ABŞ-ınneftehtiyatlarıbirhəftədə1,12milyonbarelartıb SİYASƏT22:44 AzərbaycanBMT-ninsuehtiyatlarıüzrəkonfransındaiştirakedir SİYASƏT22:42 Azərbaycantərəfəkeçənerməni:"Maşınıatıbqaçdım" SİYASƏT22:40 Türkiyə26iranlıməhbusuölkəsinətəhvilverib SİYASƏT22:39 FEDuçotdərəcəsiniartırıb İDMAN22:37 “Milan”yaydaulduzunusatabilər İQTİSADİYYAT22:35 Ermənistandabanklarınxaricivalyutadakreditverməsiməhdudlaşdırıldı MƏDƏNİYYƏT22:31 OqtayƏliyevinsonaçıqlaması:Bir-biritiririk-Video HADİSƏ22:29 İnterpolxəttiiləaxtarışdaolanazərbaycanlıMoskvadaSAXLANILDI SİYASƏT22:27 Qərbşirkətlərinin91%-dənçoxuRusiyadaqalıb HADİSƏ22:25 Azərbaycantərəfəkeçənerməni:Maşınıatıbqaçdım... İQTİSADİYYAT22:23 Ukraynanınbərpasına411milyarddollarvəsaitlazımdır CƏMİYYƏT22:21 KlinikaSaakaşvilininmüalicəsindənimtinaetməkistəyir CƏMİYYƏT22:18 OqtayƏliyevinölümxəbərinicanlıefirdəeşidənVüsaləninnitqiqurudu-VİDEO HADİSƏ22:16 Bakıdayanğın:xəsarətalanvar SİYASƏT22:15 Lukaşenkopolşalısəfiri"dəli"adlandırdı SİYASƏT22:12 İranınSİYASİƏXLAQSIZLIĞI-ŞəxsiyyətlərimizihədəfalaniyrənckampaniyanınİLGİNCSƏBƏBLƏRİ HADİSƏ22:08 İsveçrədəzəlzələ:Almaniya,Fransavəİtaliyadadahissolundu MƏDƏNİYYƏT21:57 XalqartistiRöya:"Sizmənimbütünaddımlarımdayanımdaoldunuz" İDMAN21:45 “Linzlənəti”:striyadaAzərbaycanmillisinisevindirəcəkfakt SİYASƏT21:40 RuslarınBaxmutdahücumlarıuğursuzoldu HADİSƏ21:38 Ukraynarusiyalıişadamının540mindollarlıqəmlakınahəbsqoydu İQTİSADİYYAT21:36 RusiyaÇininənböyüknefttədarükçüsüolub HADİSƏ21:33 Naxçıvandaqəzazamanıbirnəfərxəsarətalıb MƏDƏNİYYƏT21:29 MüğənniKərimAbbasovdanOqtayƏliyevləbağlıPAYLAŞIM İQTİSADİYYAT21:27 RişiSunakötənil433minfuntsterlinqəyaxınvergiödəyib SİYASƏT21:23 BrüsseldəGüneyAzərbaycantürklərinin“Azadlıqvəədalətyürüşü”adlımitinqikeçiriləcək MƏDƏNİYYƏT21:21 Ölümündənəvvəl"Dünyasənin,dünyamənim"ifasınamünasibətbildiribmiş CƏMİYYƏT21:18 Tərtərdədərəyəyuvarlanantələbəhəlakolub HADİSƏ21:09 “DənizMall”danəBAŞVERİR?–Həyəcansiqnalıverildi İDMAN21:00 RusiyavəBelarusunxokkeyyığmasınaqoyulanqadağaqüvvədəqalıb HADİSƏ20:56 Ermənistanda4"qanunioğru"həbsedildi HADİSƏ20:50 TƏBİBvəDİN-dənOqtayƏliyevinöldüyüqəzailəbağlıAÇIQLAMA–YENİLƏNİB+FOTO/VİDEO HADİSƏ20:48 OqtayƏliyevinöldüyüqəzailəbağlıcinayətişibaşlanılıb SİYASƏT20:39 Sandutəsdiqlədi:Moldovanındövlətdilidəyişdirildi SİYASƏT20:38 AzərbaycanınIsraildəkisəfirliyibutarixdəaçılacaq SİYASƏT20:38 FransaXİNrəhbəriBakıyagələcək SİYASƏT20:36 Litvaruslarüçünvətəndaşlıqmüraciətlərinidayandırır CƏMİYYƏT20:34 Bərdədəhektarlarlasahəsusuzqalıb–VİDEO MƏDƏNİYYƏT20:34 DilarəƏliyevanınqardaşıdəhşətliqəzadandanışdı:Trmatologiyadayam...-FOTO İDMAN20:29 Qaxdanolanşəhidailəsi"Qarabağ"-"Qalatasaray"oyununadəvətolunub SİYASƏT20:27 İsveçparlamentiNATOiləbağlıqərarverdi HADİSƏ20:25 97yaşlıaktyortomobilqəzasınadüşdü İDMAN20:22 RuslanLunyovDünyaKubokundagümüşmedalqazanıb Bütünxəbərlər Kateqoriyalar Siyasət İqtisadiyyat İdman İKT Mədəniyyət Cəmiyyət Hadisə .mobileTitle{ position:absolute; left:0; bottom:0; width:100%; height:2px; background:#6200ee; content:''; opacity:0; -o-transition:all0.4sease; transition:all0.4sease; -webkit-transition:all0.4sease; -moz-transition:all0.4sease; -ms-transition:all0.4sease; } .mobile-block-header{ font-size:18px; font-family:'gillsans'; text-align:center; color:#ffffff; font-weight:700; margin-bottom:20px; padding-top:8px; padding-bottom:8px; } .header-news{ background:#; } .most-read-news{ background:#4AB106; } .news-list{ background:#6200ee; } MANŞETXƏBƏRLƏRİ SİYASƏT Azərbaycantərəfəkeçənerməni:"Maşınıatıbqaçdım" HADİSƏ “DənizMall”danəBAŞVERİR?–Həyəcansiqnalıverildi HADİSƏ TƏBİBvəDİN-dənOqtayƏliyevinöldüyüqəzailəbağlıAÇIQLAMA–YENİLƏNİB+FOTO/VİDEO SİYASƏT AzərbaycanınIsraildəkisəfirliyibutarixdəaçılacaq SİYASƏT Ermənihərbçisərhəddəməhvedilib?-MN-dənAÇIQLAMA SİYASƏT "İranbizəitkimihürür,ammahəmdəqorxur"-ŞOKAÇIQLAMA Gündəm MƏDƏNİYYƏT OqtayƏliyevinsonaçıqlaması:Bir-biritiririk-Video CƏMİYYƏT OqtayƏliyevinölümxəbərinicanlıefirdəeşidənVüsaləninnitqiqurudu-VİDEO HADİSƏ Bakıdayanğın:xəsarətalanvar CƏMİYYƏT Tərtərdədərəyəyuvarlanantələbəhəlakolub MƏDƏNİYYƏT DilarəƏliyevanınqardaşıdəhşətliqəzadandanışdı:Trmatologiyadayam...-FOTO Xəbərlenti İQTİSADİYYAT Dollarüzrəəsasfaizdərəcəsiartırıldı İQTİSADİYYAT ABŞ-ınneftehtiyatlarıbirhəftədə1,12milyonbarelartıb SİYASƏT AzərbaycanBMT-ninsuehtiyatlarıüzrəkonfransındaiştirakedir SİYASƏT Türkiyə26iranlıməhbusuölkəsinətəhvilverib SİYASƏT FEDuçotdərəcəsiniartırıb İDMAN “Milan”yaydaulduzunusatabilər İQTİSADİYYAT Ermənistandabanklarınxaricivalyutadakreditverməsiməhdudlaşdırıldı HADİSƏ İnterpolxəttiiləaxtarışdaolanazərbaycanlıMoskvadaSAXLANILDI SİYASƏT Qərbşirkətlərinin91%-dənçoxuRusiyadaqalıb HADİSƏ Azərbaycantərəfəkeçənerməni:Maşınıatıbqaçdım... İQTİSADİYYAT Ukraynanınbərpasına411milyarddollarvəsaitlazımdır CƏMİYYƏT KlinikaSaakaşvilininmüalicəsindənimtinaetməkistəyir SİYASƏT Lukaşenkopolşalısəfiri"dəli"adlandırdı SİYASƏT İranınSİYASİƏXLAQSIZLIĞI-ŞəxsiyyətlərimizihədəfalaniyrənckampaniyanınİLGİNCSƏBƏBLƏRİ HADİSƏ İsveçrədəzəlzələ:Almaniya,Fransavəİtaliyadadahissolundu MƏDƏNİYYƏT XalqartistiRöya:"Sizmənimbütünaddımlarımdayanımdaoldunuz" İDMAN “Linzlənəti”:striyadaAzərbaycanmillisinisevindirəcəkfakt SİYASƏT RuslarınBaxmutdahücumlarıuğursuzoldu HADİSƏ Ukraynarusiyalıişadamının540mindollarlıqəmlakınahəbsqoydu İQTİSADİYYAT RusiyaÇininənböyüknefttədarükçüsüolub HADİSƏ Naxçıvandaqəzazamanıbirnəfərxəsarətalıb MƏDƏNİYYƏT MüğənniKərimAbbasovdanOqtayƏliyevləbağlıPAYLAŞIM İQTİSADİYYAT RişiSunakötənil433minfuntsterlinqəyaxınvergiödəyib SİYASƏT BrüsseldəGüneyAzərbaycantürklərinin“Azadlıqvəədalətyürüşü”adlımitinqikeçiriləcək MƏDƏNİYYƏT Ölümündənəvvəl"Dünyasənin,dünyamənim"ifasınamünasibətbildiribmiş İDMAN RusiyavəBelarusunxokkeyyığmasınaqoyulanqadağaqüvvədəqalıb HADİSƏ Ermənistanda4"qanunioğru"həbsedildi HADİSƏ OqtayƏliyevinöldüyüqəzailəbağlıcinayətişibaşlanılıb SİYASƏT Sandutəsdiqlədi:Moldovanındövlətdilidəyişdirildi SİYASƏT FransaXİNrəhbəriBakıyagələcək SİYASƏT Litvaruslarüçünvətəndaşlıqmüraciətlərinidayandırır CƏMİYYƏT Bərdədəhektarlarlasahəsusuzqalıb–VİDEO İDMAN Qaxdanolanşəhidailəsi"Qarabağ"-"Qalatasaray"oyununadəvətolunub SİYASƏT İsveçparlamentiNATOiləbağlıqərarverdi HADİSƏ 97yaşlıaktyortomobilqəzasınadüşdü İDMAN RuslanLunyovDünyaKubokundagümüşmedalqazanıb CƏMİYYƏT İsveçrədədərmançatışmazlığıyaranıb SİYASƏT HulusiAkarlaSergeyŞoyqutelefondanışığıaparıb MƏDƏNİYYƏT DəhşətliqəzadadünyasınıdəyişənOqtayƏliyevinDOSYESİ Dahaçox 399;vv601;l601; Haqqımızda ©2023,Aqreqator.

साइट:Aqreqator.azरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट