Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
  • वेबसाइट का पता:www.tkgm.gov.tr
  • सर्वर आईपी:212.175.137.41
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.tkgm.gov.trमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.tkgm.gov.trबहे

347

डोमेन नाम:www.tkgm.gov.trअच्छा या बुरा

आपदाएं अनंत हैं। सफल होना कठिन उग्र

वेबसाइट:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)तौल

2

वेबसाइट:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)IP

212.175.137.41

वेबसाइट:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)सामग्री

Anasayfa|TapuveKadastroGenelMüdürlüğü(TKGM) window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-7T4T68YDY6');AnaiçeriğeatlaMainnigationAnaSayfaKURUMSALÜstYönetimGenelMüdürlerimizDaireBaşkanlıklarıBölgeMüdürlükleriTapuveKadastroMüdürlükleriMisyonumuzVizyonumuzOrganizasyonŞemasıTarihçeveGörevlerBilgiGüvenliğiPolitikasıPROJELERTAKBİSMEGSİSTARBİSTKMPTUSA-AKTİFHBBKKTCTUCBSTESİSKADASTROSUSKGP2/BKADASTROSU3BŞEHİRMODELLERİ3BOYUTLUBİLGİSİSTEMİTKMPEFE-HİZMETLERE-TAHSİLATE-RANDEVUE-İLANE-ARŞİVE-HACİZE-TERKİNE-İPOTEKE-DERGİWEBTAAnasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)PUBAŞVURUSORGUPARSELSORGUİletişimS.S.S.TürkçeEnglish"Geçmiştengeleceğemülkiyetingarantisi"AnasayfaGeriİleriTÜMÜWEBTAPUİŞLEMLERİTapumüdürlüğünegitmedeninternettensatış,ipotek,mirasınintikalivebenzeritümtapuişlembaşvurusunuyapabileceğinizbirplatformdur.DETAYLIBİLGİPARSELSORGULAMASistemimiz;arsa,arazigibigayrimenkulleriçinyapılanparselsorgulamaişlemlerinionlineplatformdayapmamızısağlamaktadır.DETAYLIBİLGİYOURKEYTÜRKİYEYabancılarınTürkiye'degayrimenkulyatırımlarınailişkinhertürlübilgiyeulaşabilecekleriinteraktif,herzamangüncel,dinamikbirplatformdur.DETAYLIBİLGİBAŞVURUSORGULAMATapumüdürlüğünegitmedenyapılanbaşvuruyabağlıişleminaşamalarınındurumunugösterirplatformumuzdur.DETAYLIBİLGİASKIİLANLARIİNCELEGÜVENİLİRHESAPİNCELEE-TAHSİLATİNCELELİHKABİŞLEMLERİİNCELEİSTATİSTİKLERİNCELEE-HACİZİŞLEMLERİİNCELEGeriİleri58,723,108 TÜRKİYEGENELİTOPLAMPARSEL 23,025,555 TÜRKİYEGENELİTOPLAMBAĞIMSIZBÖLÜM 53,317,230 TÜRKİYEGENELİTOPLAMMALİK 242,907 TÜRKİYEGENELİTOPLAMYABANCIMÜLKİYET DETAYLIBİLGİDETAYLIBİLGİDETAYLIBİLGİDETAYLIBİLGİHABERLER&FAALİYETLERARŞİVDAİRESİBAŞKANLIĞINAGÖREVLENDİRME 22Mart2023ArşivDairesiBaşkanlığındaUzmanolarakgörevyapanHakkıŞAHİN,GenelMüdürlüğümüzün21/03/2023tarihsayılıOlur’uileArşivDairesiBaşkanlığıgörevinivekaletenyürütmeküzeregörevlendirildi...BERLİNBAŞKONSOLOSLUĞUNDABİLGİLENDİRMETOPLANTISIYAPILDI 22Mart2023BerlinBaşkonsolosluğubünyesindehizmetvermekteolanTapuveKadastroBerlinTemsilciliğimizinsunduğuhizmetlerAnasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)eveKurumumuzunyeniprojelerineilişkindetaylıbirtanıtımvebilgilendirmeyapılmasıamacıylaBerlin’debirtoplantıdüzenlendi...SıfırAtıkDeğerlendirmeToplantısıYapıldı 21Mart2023SıfırAtıkProjesikapsamında,GenelMüdürlüğümüzKonferansSalonundaSıfırAtıkDeğerlendirmeToplantısıYapıldı...YENİATAMALAR 15Mart2023TrabzonTapuveKadastroIX.BölgeMüdürlüğüneSerkanCOŞKUNveVanTapuveKadastroXV.BölgeMüdürlüğüneBurakÇelebiKARÖZ,14/03/2023tarih3sayılıCumhurbaşkanlığıKararnamesiile asaletenatanmıştır...2024-2028StratejikPlanlamaBilgilendirmeToplantısıYapıldı 06Mart2023StratejiGeliştirmeDaireBaşkanlığının2024-2028PlanlamaToplantısı,GenelMüdürlüğümüzKonferansSalonundayapıldı...İŞSAĞLIĞIVEGÜVENLİĞİ35.KURULTOPLANTISIYAPILDI 24Şubat202335.İşSağlığıveGüvenliğiKurultoplantısı23Şubat2023tarihindegerçekleştirildi...YabancıHeyetZiyaretleri 03Şubat2023rupaTapuKurumlarıBirliğiBaşkanı(ELRA)LuisaCLODE,KırgızistanKadastroGenelMüdürYardımcısıBakytbekDZHUSUPBEKOV,ÖzbekistanDevlet VergiKomitesiBaşkanYardımcısıMirzayevMUBİN,RusyaKadastroDeğerlemeKurumlarıBirliğiBaşkanYardımcıVasilMAZITOVveTeknikBölümSorumlusuOlegMAKRUSHINveberaberindekiuzmanlardanoluşanbirheyet02.03/02/2023Kurumumuzuziyaretetti...KALİTEEYLEMPLANIZİYARETİ 02Şubat2023BirimlerimizdeKaliteFarkındalığınınartırılmasıveUygulamaBirliğininsağlanmasıamacıylaKaliteKoordinatörümüz/StratejiGeliştirmeDaireBaşkanıMehmetPOSTACI’nınbaşkanlığındaAnkaraveÇankırıillerindekibazıMüdürlüklerimizkurumsalkonsepteuygunluğuyerindekontroledildi...BERLİNZİYARETİ 01Şubat2023YabancıİşlerDairesiBaşkanıSadettinTUNASileYabancıİşlerDairesiBaşkanlığındaTapuveKadastroUzmanıolarakgörevyapanFidanELÇİveÖzlemHACIOĞLUBerlinTapuveKadastroYurtDışıTemsilciliğimizdeMüşirolarakgörevyapanŞeydaARIKANÇINARLI039;yıziyaretetti...Brüksel’deDüzenlenenIPRA-CINDEREtkinliğineKatıldık 31Ocak20232022yılındaüyesiolduğumuzUluslararasıTapuKayıtKuruluşlarıBirliği- IPRA-CINDER (İnternationalPropertyRegistriesAssociation)tarafından50.Kuruluşyıldönümünükutlamakamacıyla“Son50YıldaTapuKayıtlarınınGelişimi”temasıadıaltındaBrüksel’debiretkinlikdüzenlendi...GeriİleriTÜMÜNÜGÖRDUYURULARTKMPEF/GOODS/2023-1SabitGNSSİstasyonuReferansGNSSAlıcısıveKontrolMerkeziAğYazılımıAlımıİhaleSonucuHakkındaDuyuru22Mart2023AğırHasar,YıkıkveAcilYıkılacakStatüsündekiTaşınmazlarİçinorunluDepremSigortasıPoliçesiKontrolZorunluluğu21Mart2023Talimatlar20Mart2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliKorumaveGüvenlikGörevlisiAlımİlanınaBaşvurudaBulunanveYedekOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru20Mart2023YenilenebilirEnerjiKaynakAlanı(YEKA)HakkındaDuyuru15Mart2023OHALİlanEdilenİllerdeDASKZorunluluğuHakkındaDuyuru14Mart2023GizlilikDereceliBelgelerHakkındaDuyuru09Mart2023OHALKapsamındaYerAlanTaşınmazlarHakkındaDuyuru09Mart20232023YılıStajİşlemleriHakkındaDuyuru06Mart2023YeniKonutFinansmanProgramıHakkındaDuyuru03Mart2023TUSA-AKTİFSİSTEMİHİZMETİNEDEVAMETMEKTEDİR.24Şubat2023OHALKapsamındaVekaletnameTeyidiHakkındaDuyuru21Şubat2023OhalİlanEdilenİllerdeDASKZorunluluğuHakkındaDuyuru21Şubat2023AfetBölgesindekiKamuÇalışanlarınaYönelikTedbirlerHakkındaDuyuru17Şubat2023OlağanüstüHalKapsamındaKamuPersonelineİlişkinAlınanTedbirlereDairCumhurbaşkanlığıKararnamesiHakkındaDuyuru17Şubat2023OHALKapsamındaSürelerinDurmasıHakkındaDuyuru16Şubat2023TebligatİşlemleriHakkındaDuyuru15Şubat2023OlağanüstüHalKapsamındaYargıAlanındaAlınanTedbirlereİlişkinCumhurbaşkanlığıKararnamesihk.15Şubat2023GöreveHazırımProjesiKapsamındaGeçiciGörevlePersonelTeminiYapılmakÜzereBaşvuruAlınması15Şubat2023DepremBölgesindekiBilgilendirmeveAskıİlanlarınınDurdurulmasıHakkındaDuyuru08Şubat2023TOKİ039;ninResmiSenetsizTescilveŞerhTalebihakkındaDuyuruDeğişikliği07Şubat2023AfetBölgesindekiPersonelimizeBağış07Şubat2023KreşveGündüzBakımeviKayıtBaşvurularıHakkındaDuyuru27Ocak20232023/2NoluİyileştirmeDönüşümveSayısallaştırmaÇalışmalarıGenelgesiHakkındaDuyuru27Ocak2023YETENEKHERYERDEBÖLGESELKARİYERFUARLARIKAPSAMINDASTAJSEFERBERLİĞİTANITIMVEBİLGİLENDİRMEDUYURUİLANMETNİ27Ocak2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliKorumaveGüvenlikGörevlisiAlımİlanınaBaşvurudaBulunanveAsilOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru24Ocak2023TapuİşlemlerindeKanuniTemsil(Velayet,Vesayet,KayyımlıkveYasalDanışmanlık)HakkındaDuyuru06Ocak2023KPSS2022/2İleÖSYMTarafındanKurumumuzEmrineYerleştirilenAdaylarHakkındaDuyuru06Ocak2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliKorumaveGüvenlikGörevlisiAlımİlanınaBaşvurudaBulunanveAsilOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru04Ocak20232023Yılı(I)SayılıTarifeCetveli03Ocak20232828SAYILIKANUNKAPSAMINDAKURUMUMUZEMRİNEYERLEŞTİRİLENADAYLARHAKKINDADUYURU30Aralık20222022/7TEKNİKHATALARDÜZELTMEGENELGESİHAKKINDADUYURU29Aralık2022TaşınmazSatışSözleşmesininNoterdeYapılabilmesineİlişkinDüzenlemeErtelendi28Aralık20223713SAYILIKANUNKAPSAMINDAKURUMUMUZEMRİNEYERLEŞTİRİLENADAYLARHAKKINDADUYURU20Aralık2022TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliPersonelAlımİlanınaBaşvurudaBulunanAsilveYedekOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru15Aralık2022EğiticilerinEğitimiHakkındaDuyuru09Aralık2022SÖZLEŞMELİKORUMAVEGÜVENLİKGÖREVLİSİALIMİLANI09Aralık2022VeriPaylaşımıTaahhütnameleriHakkındaDuyuru08Aralık2022TAPUVEKADASTROGENELMÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİPERSONELALIMİLANI14Kasım2022GöreveHazırımProjesiKapsamındaBaşvuruAlınması10Kasım202212KasımDepremTatbikatı10Kasım2022KurumİdariKuruluToplantıTutanağı08Kasım2022İmarKanunununEk7nciMaddesininUygulamaGenelgesi(2022/6)04Kasım2022GenelgeDeğişikliği24Ekim2022TKGMSporKulübüHakkındaDuyuru14Ekim20222828SAYILIKANUNKAPSAMINDAKURUMUMUZEMRİNEYERLEŞTİRİLENADAYLARHAKKINDADUYURU03Ekim20226102sayılıTürkTicaretKanunuHakkındaDuyuru26Eylül202213.10.2015tarihlisayılı"TOKİ039;ninResmiSenetsizTescilveŞerhTalebi"KonuluDuyurununEK-1039;indeyeralanHakSahipliğiBelgelerininDeğişikliğiHakkındaDuyuru07Eylül2022TasarrufFinansmanŞirketlerininİpotekİşlemleriHakkındaDuyuru07Eylül2022TapuMüdürlüğüİşAkışıveYetkiDevriHakkındaDuyuru06Eylül2022TÜMÜNÜGÖRİHALELERTKMPEF/GOODS/2023-1SabitGNSSİstasyonuReferansGNSSAlıcısıveKontrolMerkeziAğYazılımıAlımıİhaleSonucuHakkındaDuyuru22Mart2023TÜMÜNÜGÖRBİRİMLERDENHABERLERGERÇÜŞTAPUMÜDÜRÜTEŞEKKÜRBELGESİ 22Mart2023GerçüşTapuMüdürüneTayinNedeniyleTeşekkürBelgesi..MERKEZEFENDİTAPUMÜDÜRLÜĞÜBAŞARIBELGESİ 21Mart2023MerkezefendiKaymakamıtarafından,MerkezefendiTapuMüdürYardımcısıMuhammetÖZENTileFarukGÜNEŞ039;eBaşarıBelgesiverilmiştir...VEFAT 21Mart2023YenimahalleTapuMüdürlüğündegörevyapanpersonellerdenNerimanUlusYıldız039;ınbabasıvefatetmiştir...BaşarıBelgesi&nAnasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)bsp;20Mart2023BölgeMüdürlüğümüzebağlıKaratayTapuMüdürlüğüpersoneli,KaratayKaymakamıSayınYuzGÜNERtarafındanBaşarıBelgesiileödüllendirilmiştir...SosyalEtkiDeğerlendirmeÇalışmaToplantısı 20Mart2023TapuveKadastroModernizasyonProjesiEkFinanasmanı(TKMP-EF)KadastroHaritaveBilgilerininGüncellenmesiişikapsamında,YüklenicifirmaDiyalog360UluslararasıDanışmanlıkA.Ş.&VeraAraştırmaveAnalitikDanışmanlıkHizmetleriTicaretA.Ş.OrtakGirişimitarafındangörevlendirilen,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,EğitimBilimleriBölümüEğitimdeÖlçmeveDeğerlendirmeABDBaşkanıProf.Dr.İsmailKARAKAYAtarafından,20.03.2023tarihindeBölgeMüdürlüğümüzkonferanssalonundasunumyapılmıştır...VEFAT 20Mart2023BoluKadastroMüdürlüğüpersonellerindenM.AliKORU039;nunablasıvefatetmiştir...GeriİleriTÜMÜNÜGÖRe-dergiarşivimizeburadanulaşabilirsiniz.DEVAMIGüncelmakalelerimizeburadanulaşabilirsiniz.DEVAMIGeçmiştengünümüzeışıktutaneserlerimizesanalmüzeileulaşabilirsiniz.DEVAMIGenelmüdürlükpersonelininhizmetiçieğitimeğitimprogramlarınaburadanulaşabilirsiniz.DEVAMIDİĞERETKİNLİKLERİMİZBİRİMLER -EtikKomisyonu-Lihkab -KaliteKoordinatörlüğü-BilgiGüvenliğiYönetimSistemi-BasınOdasıMEVZUAT -MevzuatBilgiSistemi -ProtokollerBİLGİEDİNME -TapuİşlemlerindeDikkatEdilecekHususlar -BilgiEdinmeSistemi -StratejikPlan -HizmetStandartları -Sorular&Cevaplar -KepAdresleri -IPTelefonBilgileri-VideolarHIZLIMENÜ -BelgeDoğrulama -İmarBarışı -Yayınlarımız-VefatHaberleri -EBYS -YBS -WebMail-KurumsalKimlikKluzu-KurumsalSunumFormatı-TaşınmazDeğerlemeİşlemleri-TKGMOtomatikDoğrulamaUygulaması DikmenCaddesiNo:14Bakanlıklar/ANKARAT+903124136000bilgiedinme@tkgm.gov.tr ANASAYFA KURUMSAL PROJELERİSTATİSTİKLERBASINODASI DUYURULAR E-HİZMETLER S.S.S.VİDEOLAR BÖLGEMÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM

साइट:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट