Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
  • वेबसाइट का पता:www.mehnat.uz
  • सर्वर आईपी:213.230.125.242
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.mehnat.uzमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.mehnat.uzबहे

529

डोमेन नाम:www.mehnat.uzअच्छा या बुरा

आकांक्षाओं को पूरा करो। सफलता की उम्मीद की जा सकती है

वेबसाइट:Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiतौल

1

वेबसाइट:Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiIP

213.230.125.242

वेबसाइट:Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiसामग्री

Boshsahifa|O‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligi#mapa-container-custom{height:500px;max-width:100%;margin:0auto;}.loading{margin-top:10em;text-align:center;color:gray;}/*regionsStatisticsIcon*/.regionsStatisticsIcon{width:150px;filter:drop-shadow(000.35rem#4bb1cf);}/*endregionsStatisticsIcon*//*fixedmenu*/.fixedMenuOnLeft{z-index:9;display:block;right:0;position:fixed;width:60px;top:40%;-webkit-transition:width0.3s;}.fixedMenuOnLeft:hover{width:20%;-webkit-transition:width0.2s;}.sherzodsSpan{display:none;}.fixedMenuOnLeft:hover.sherzodsSpan{display:inline-block;}.bvi-fixed-top{position:relative!important;}.bvi-panel.d-none{display:none!important;}/*endfixedmenu*/.lb-details{display:none!important;}#chartdiv{width:100%;height:500px;}.rating-bottom{padding:15px10px0;}.rating-bottom.my-row{margin:0-7.5px;}.rating-bottom.my-col-4{width:33.%;float:left;padding:07.5px;}.rating-bottom.my-col-3{width:25%;float:left;padding:07.5px;}.rating-bottom.rating-b-item{padding-top:15px;}.rating-bottom.rating-b-item>a{text-decoration:none;display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;background:#fff;height:160px;overflow:hidden;position:relative;text-align:center;border-radius:8px;box-shadow:0px4px20px0pxrgb(110,110,110);padding:20px30px;}.rating-bottom.rating-b-itemaspan.rating-unity{background:none;color:#e;box-shadow:none;float:none;margin:0;width:auto;height:auto;font-size:32px;padding:10px0;display:block;flex:00100%;max-width:100%;}.rating-bottom.rating-b-itemspan{width:100%;text-align:center!important;}.dmiStatistics{border-radius:50px;width:60px;height:60px;margin:0auto}.dmiStatisticsimg{position:relative;top:-10px;right:-2px;width:50px;height:auto}.DMITitle{font-size:18px}.DMIa{display:inline-block;pointer-events:none;}.card-left{width:80%;padding:5px;/*box-shadow:2px2px2pxblack;*/margin:5px;}O’zbЎзбРусEngVazirlikVazirlikhaqidaVazifa,ko039;zlangannatijavaqadriyatlarVazirlikningrivojlanishstrategiyasiVazirliktuzilmasiTizimdikollejlarVazirliktarixiMuvofiqlashtiruvchivamaslahatorganlariJamoatchilikkengashiBo039;shisho039;rinlariFaoliyatyo039;nalishlariMehnatvamehnatgahaqto039;lashBandlikMehnatmuhofazasiMehnatinspeksiyasiMehnatmigratsiyasiKasbiyta039;limvaqaytatayyorlovDlattomonidantadbirkorlikniqo039;llab-quvvatlashKasbstandartlariPaxtayigʼim-terimivaqtidamajburiymehnatgajalbqilganligiuchunjarimatortilganmansabdorshaxslarroʼyxatiKorrupsiyaqarshikurashishDlatxizmatlariJismoniyshaxslargaO039;zbekistondaishtopishMehnatdaftarchadanko039;chirmaolishMalakaoshirishgagrantolishLozimmaoshlarhisob-kitobiKoreyadaishlashYuridikshaxslargaМеҳнатшартномасинионлайнрасмийлаштиришIshchitopishXBAnixususiybandlikentliklarireestrigakiritishO‘zbekistonfuqarolarinixorijdaishgajoylashtirishuchunlitsenziyaolishIsho‘rinlariattestatsiyasimateriallariekspertizasiAxborotxizmatlariXususiybandlikentliklarireestriMehnatnimuhofazaqilishsohasidixizmatlarbozoriningprofessionalishtirokchilariyonareestri"Mehnatbozori,bandlikvaishsizlik"axborotbyulleteniЯгонамиллиймеҳнаттизими.ЭлектронмеҳнатдафтарчалариниюритиштартибиBandlikkako‘maklashishmarkazlariningyuridikmanzillarihaqidama039;lumotXizmatchilarningasosiylozimlarivaishchilarkasblariklassifikatoriXALIKK-2020Dlatmehnatinspeksiyasifaoliyatigaoidme039;yoriy-huquqiyhujjatlarKorxonavatashkilotlardimehnatnimuhofazaqilishxodimlariningmalakaoshirganligito‘g‘risidima039;lumotБилимнибаҳолашмарказлариРеестриByudjetmuassasavatashkilotlarixodimlarininglozimtarifstkalarimiqdorlariXodimlarningasosiylozimlarivaishchilarkasblariningtarmoqlararotarif-malakama039;lumotnomasiVideodarsliklarKasb-hunargao039;qitish,qaytatayyorlashvamalakasinioshirishuchunyo039;llanmalarasosidao039;qitilganfuqarolarningreestriDlatxizmatlariochiqreyestriOchiqma039;lumotlarMatbuotmarkaziBarchayangiliklarOvakillarigaObizhaqimizdaBrifingvamatbuotanjumanlariAkkreditatsiyalanganOlarHamkorlikXalqarohamkorlikInvestorlargaXususiytadbirkorlikkaNotijorattashkilotlarga"O‘zbekistondaijtimoiyhimoyatiziminimustahkamlash"loyihasi“Zamoniyiqtisodiyotuchunmalakalarnirivojlantirish”loyihasiQabulxonaOnlaynqabulgayozilishQabuljadvaliTelefonraqamlarma039;lumotnomasiDlatmehnatinspeksiyasigamurojaatMe039;yoriy-huquqiyhujjatlarO‘zbekistonRespublikasiQonunlariO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningfarmonvaqarorlariO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningqarorlariO‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligime039;yoriyhujjatlariO‘zbekistonRespublikasiAdliyavazirligiro‘yxatidano‘tganme039;yoriy-huquqiyxujjatlarKorrupsiyaqarshikurashishМеҳнатсоҳасидагимеъёрий-ҳуқуқийбазаBog039;lanishBog‘lanish:+998712000600BayroqGerbMadhiyaO’zbЎзбРусEngBog‘lanish:+998712394121Ishonchtelefoni:+998712000600 Sana:27.03.2023y.VazirlikVazirlikhaqidaVazifa,ko039;zlangannatijavaqadriyatlarVazirlikningrivojlanishstrategiyasiVazirliktuzilmasiTizimdikollejlarVazirliktarixiMuvofiqlashtiruvchivamaslahatorganlariJamoatchilikkengashiBo039;shisho039;rinlariFaoliyatyo039;nalishlariMehnatvamehnatgahaqto039;lashBandlikMehnatmuhofazasiMehnatinspeksiyasiMehnatmigratsiyasiKasbiyta039;limvaqaytatayyorlovDlattomonidantadbirkorlikniqo039;llab-quvvatlashKasbstandartlariPaxtayigʼim-terimivaqtidamajburiymehnatgajalbqilganligiuchunjarimatortilganmansabdorshaxslarroʼyxatiKorrupsiyaqarshikurashishDlatxizmatlariJismoniyshaxslargaO039;zbekistondaishtopishMehnatdaftarchadanko039;chirmaolishMalakaoshirishgagrantolishLozimmaoshlarhisob-kitobiKoreyadaishlashYuridikshaxslargaМеҳнатшартномасинионлайнрасмийлаштиришIshchitopishXBAnixususiybandlikentliklarireestrigakiritishO‘zbekistonfuqarolarinixorijdaishgajoylashtirishuchunlitsenziyaolishIsho‘rinlariattestatsiyasimateriallariekspertizasiAxborotxizmatlariXususiybandlikentliklarireestriMehnatnimuhofazaqilishsohasidixizmatlarbozoriningprofessionalishtirokchilariyonareestri"Mehnatbozori,bandlikvaishsizlik"axborotbyulleteniЯгонамиллиймеҳнаттизими.ЭлектронмеҳнатдафтарчалариниюритиштартибиBandlikkako‘maklashishmarkazlariningyuridikmanzillarihaqidama039;lumotXizmatchilarningasosiylozimlarivaishchilarkasblariklassifikatoriXALIKK-2020Dlatmehnatinspeksiyasifaoliyatigaoidme039;yoriy-huquqiyhujjatlarKorxonavatashkilotlardimehnatnimuhofazaqilishxodimlariningmalakaoshirganligito‘g‘risidima039;lumotБилимнибаҳолашмарказлариРеестриByudjetmuassasavatashkilotlarixodimlarininglozimtarifstkalarimiqdorlariXodimlarningasosiylozimlarivaishchilarkasblariningtarmoqlararotarif-malakama039;lumotnomasiVideodarsliklarKasb-hunargao039;qitish,qaytatayyorlashvamalakasinioshirishuchunyo039;llanmalarasosidao039;qitilganfuqarolarningreestriDlatxizmatlariochiqreyestriOchiqma039;lumotlarMatbuotmarkaziBarchayangiliklarOvakillarigaObizhaqimizdaBrifingvamatbuotanjumanlariAkkreditatsiyalanganOlarHamkorlikXalqarohamkorlikInvestorlargaXususiytadbirkorlikkaNotijorattashkilotlarga"O‘zbekistondaijtimoiyhimoyatiziminimustahkamlash"loyihasi“Zamoniyiqtisodiyotuchunmalakalarnirivojlantirish”loyihasiQabulxonaOnlaynqabulgayozilishQabuljadvaliTelefonraqamlarma039;lumotnomasiDlatmehnatinspeksiyasigamurojaatMe039;yoriy-huquqiyhujjatlarO‘zbekistonRespublikasiQonunlariO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningfarmonvaqarorlariO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningqarorlariO‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligime039;yoriyhujjatlariO‘zbekistonRespublikasiAdliyavazirligiro‘yxatidano‘tganme039;yoriy-huquqiyxujjatlarKorrupsiyaqarshikurashishМеҳнатсоҳасидагимеъёрий-ҳуқуқийбазаBog039;lanish.box{position:absolute;top:50%;left:85%;transform:translate(-50%,-50%);}.input{padding:10px;width:50px;height:50px;background:none;/*border:1pxsolid#fff;*/border:none;border-radius:10px;box-sizing:border-box;font-family:"TimesNewRoman";font-size:20px;color:#fff;outline:none;transition:.5s;}.box:hover.input{width:250px;border:1pxsolid#fff;background:transparent;border-radius:10px;}#in{position:absolute;top:50%;right:12%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:20px;color:#fff;transition:.2s;}.box:hoveri{opacity:0;z-index:-1;}@media(max-width:420px){.box{position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);}}IshberuvchigaXodimtopishMilliyvakansiyalarbazasivarezyumelarO039;zbekistonxususiybandlikentliklariro039;yxatiAholibandligigako‘maklashishmarkazlariMehnatsohasidiqonunchilikO039;zbekistonRespublikasiMehnatkodeksi"Aholibandligito039;g039;risida"qonunFoydaliXodimlarningasosiylozimlarivaishchilarkasblariklassifikatoriXALIKK-20202019-yildiishkunlarikalendariIshlovchigaIshqidirishO039;zbekistondaXorijdaXususiybandlikentliklariro039;yxatiMehnathuquqlarinihimoyaqilishDlatmehnatinspeksiyasigamurojaatqilishMa039;lumotFacebookVazirlikyangiliklariMehnatsohasidiqonunchilikO039;zbekistonRespublikasiMehnatkodeksi"Aholibandligito039;g039;risida"qonunMehnatmuhojirlarigaTashqimehnatmigratsiyasientligivakolatxonalariRossiyaFederatsiyasidivakilKoreyaRespublikasidivakilЯнгиликларгаобунаE-mailSaqlashЯнгиликларгаобунаO039;tkirsignalIshlovchigaIshberuvchigaMehnatmuhojirlarigaAxborotbyulleteniMehnatmigrantlariuchunmuhimma039;lumotlar!06.10.2022yil.yuklabolishBudjetto‘g‘risidiqonunchilikhujjatlarigamuvofiqochiqma’lumotlarOchiqma039;lumotlarMehnatvabandliksohasigaoidatamalarningizohlilug‘atiMonomarkazQuyitashkilotlarsaytlariSubsidiyaYaqinlashibkelayotgantadbirlarMa039;niyatvama039;rifatGendertengligiYoshlarsiyosatiKorrupsiyaqarshikurashishXaridlarto039;g039;risidaVazirvirtualqabulxonasiDlatdasturiijrosiAkkreditatsiyaObizxaqimizdaNozimXusanov-"Oxirgiyillarda,mehnatmuhofazasigarioyaqilinmanlikoqibatida834tabaxtsizhodisalarro'ybergan,shulardan:37tasiyengiltanjarohati,558tasiogirtanjarohativamingafsuski198taholatdainsonhayotiyakuntopishibilantugan.Bujudasalbiyko'rsatgich.MarkaziyOsiyovaRossiyamehnatinspektorlariningbirinchimintaqiyforuminingtantanaliochilishmarosimibo‘libo‘tdi.UndavazirlikmutasaddilarihamdaRossiyaMehnatvabandlikfederalxizmatirahbariMixailIvankovforumishtirokchilariniqutllashdi.Undafuqarolarningmehnathuquqlarivaishberuvchilarmanfaatlarinihimoyaqilishsohasidiengdolzarbmuammolarnihaletish,shuningdek,ishchilarninghayotixfsizligi,salomatligivafarovonliginita’minlashdamehnatinspektorlarninghizmatikattaekanligialohidata’kidlabo‘tildi.MarkaziyOsiyovaRossiyamehnatinspektorlariningbirinchimintaqiyforuminingtantanaliochilishmarosimibo‘libo‘tdi.2022-08-16Hududlardanxabarlar#Hududlardan_xabarlar_Buxoro19.04.2022OnlaynxizmatlarJismoniyshaxslargaYuridikshaxslargaAxborotxizmatlariReestrlarO039;zbekistondaishtopishMehnatdaftarchadanko039;chirmaolishDlatmehnatinspeksiyasigamurojaatqilishLozimmaoshlarhisob-kitobiKoreyadaishlashАсбоб-ускунаҳамдамеҳнатқуролларинихаридқилишучунсубсидияларажратиш.НогиронлигибўлганшахсларучунбандликсоҳасидаинтерактивхизматларTashqimehnatmigratsiyasientligitaqdimetganbo039;shisho039;rinlariVazirliktizimidibo039;shisho039;rinlariMehnatshartnomasinionlaynrasmiylashtirishIshchitopishXBAnixususiybandlikentliklarireestrigakiritishO‘zbekistonfuqarolarinixorijdaishgajoylashtirishuchunlitsenziyaolishIsho‘rinlariattestatsiyasimateriallariekspertizasiJamoatishlarigabuyrutmaberishЎқувмарказлариреестригакиришXorijiydlatlardavaqtinchalikmehnatfaoliyatiniamalgaoshirishshartlariMehnatorganlaritomonidanbandliksohasidako039;rsatilayotganxizmatlarto039;g039;risidama039;lumotXizmatchilarningasosiylozimlarivaishchilarkasblariklassifikatoriXALIKK-2020Band(kvota)qilibqo‘yilganisho‘rinlarigaishgajoylashtirilganlar(2021yil2-chorak)Yonamilliymehnattizimi.ElektronmehnatdaftarchalariniyuritishtartibiByudjetmuassasavatashkilotlarixodimlarininglozimtarifstkalarimiqdorlariNoqulaymehnatsharoitlaridaishlashuchuntegishliimtiyozlarroʼyxatiMehnatnimuhofazaqilishtizimidaaudito‘tkazilgantashkilotlarBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligimarkaziyapparatixizmattotransportvositalarito‘g‘risidaBandlikkako‘maklashishDlatjamg‘armasitomonidanxaridqilinganmaxsulot(tovar,ishxizmat)larto‘g‘risidaYoshlarniishgajoylashtirishholatito‘g‘risidimaʼlumotlar(2021yil2-chorak)Fuaqarolarmurojaatlariniko039;ribchiqishnatijalarivamurojaatkanallaribo039;yichama039;lumot(2021yil2-chorak)Mehnatto039;g039;risidiqonunhujjatlarigarioyaetilishinitekshirishlaro039;tkazilishito039;g039;risidama039;lumot(2021yil2-chorakyakunibo039;yicha)Cheteldaishlashuchunshartnomashartlarihaqidama039;lumotRahbarlarvaxodimlarningxizmatsafarlarinimoliyalashtirilishito‘g‘risidaBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligininginvestitsiyaloyihalarito039;g039;risidama039;lumotRahbariyatningfuqarolarniqabulqilishkunlari,soatlarihamdaaloqama039;lumotlariDlatmehnatinspektsiyasiningfaoliyatidiasosiyko039;rsatkichlari(2021yil2-chorakyakunibo039;yicha)Byudjetdanajratilganmabl‘larningmaqsadlisarflanishihamdadlatxaridlarito‘g‘risidaMehnatbozorivaziyatigaoidma039;lumotlar(2021yil1-chorakyakunibo039;yicha)Vazirlikningchoraklik,yarimyillikvayillikhisobotlari2020yil2-chorakdamehnatorganlaritomonidanbandliksohasidako039;rsatilayotganxizmatlarto039;g039;risidama039;lumotDlatmehnatinspektsiyasifaoliyatigaoidme039;yoriy-huquqiyhujjatlarO039;zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligininghududiyboshboshqarmalariningyuridikmanzillari2023yildiishkunlarikalendariBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligining2021yilIIyarimyillikkamo‘ljallanganISHREJASIO‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligitomonidanko‘rsatiladigandlatxizmatlarihaqida MA’LUMOTAxborotolishuchunso‘rovlarVazirlikdaariza,shikoyat,so‘rovvatakliflarniqabulqilish,ulargajobberishbo‘yicha“Jismoniyvayuridikshahslarningmurojaatlarito‘g‘risida”giQonuniMehnatnimuhofazaqilishsohasidamalakasertifikatlarireestriBilimnibaholashmarkazlariReestriKasbgaqaytatayyorlashdasturlaridaishtiroketuvchita039;limtashkilotlarinielektronreestriMalakalarnibaholashbo‘yichafaoliyatbilanshug‘ullanuvchiyuridikshaxslarREGISTRITasdiqlanganmalakaegashaxslarningmilliyREESTRIXususiybandlikentliklarireestriMehnatnimuhofazaqilishsohasidixizmatlarbozoriningprofessionalishtirokchilariyonareestriYonaishtirokchisinogironligiboʼlganshaxslarningjamoatbirlashmalarihisoblanganyuridikshaxslarreestriOchiqma039;lumotlarO039;zbekistonRespublikasimehnatbozoristatistikasi2022yilyanvar-iyuloylaridaMehnatresurslari-19488,00mingAholiningo039;rtachasoni-35642,00mingJamiko039;rsatilganxizmatlarIshgajoylashtirishJamoatishigajalbqilishIshsizliknafaqasitayinlashSubsidiyaajratishKasbgatayyorlashgayuborishDlatmehnatinspeksiyasistatistikasiJamimurojaatlar8575Tekshirishvao'rganishlar7508Qanoatlantirilganmurojaatlar444SolinganjarimalarO‘zbekistonRespublikasidaengko‘ptalabetiladigano‘rtabo‘g‘inkadrlariishlashimumkinbo‘lgankasblarvalozimlarro‘yxati3313Tarbiyachi1765Umumiyamaliyothamshirasi1451Ishyurituvchi1213Kassir1200Elektrik1072Boshlang‘ichsinflaro‘qituvchisi1005Sog‘liqnisaqlashmuassasasisanitari(sanitarkasi)874Fermer839Barchanomditibbiyothamshirasi703Xo‘jalikmudiri675Mexanik662Kadrlarbo‘yichainspektorBarchakasblarYangiliklar"YangitahrirdiMehnatkodeksimazmun-mohiyatinitushuntirishyuzasidanseminarbo039;libo039;tdi.25.03.2023"YangitahrirdiMehnatkodeksimazmun-mohiyatinitushuntirishyuzasidanseminarbo039;libo039;tdi.25.03.2023Aholivatadbirkorlardiqqatiga.14.03.2023Farg‘onashahridipilot“Karyeramarkazi”ningochilishmarosimi14.03.2023Farg‘onavodiysidiayollarbiznesinijadallashtirishdasturining“NamoyishlarKuni”14.03.202318—martumumxalqxayriyahasharikuni10.03.2023Kamb‘allikniqisqartirishvabandlikvaziriningmatbuotkotibitayinlandi.09.03.2023YangiliklarНетфотоФотогалереяBarchayangiliklarAsosiyko039;rsatkichlarHududiybo`linmalar//Preparedemodata//Dataisjoinedtomapusingvalueof'hc-key'propertybydefault.//SeeAPIdocsfor'joinBy'formoreinfoonlinkingdataandmap.vardata=[{"name_uz":"Qoraqalpog\u2018istonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligi","hc-key":"uz-qr","value":800,"address":"Manzil:,Qoraqalpog\u2018istonRespublikasi,Nukussh.,A.Dosnazarovko\u2018chasi,64-auy","phone":"Telefon:+998(61)770-60-19","accept":"Qabulkunlari:seshanba,15:00dan18:00gacha","region_name":"Qoraqalpog\u2018iston"},{"name_uz":"AndijonviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-an","value":900,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Andijonviloyati,Andijonsh.,Noiyko\u2018chasi,126-uy","phone":"Telefon:+998(74)228-31-45","accept":"Qabulkunlari:seshanba,09:00dan13:00gacha","region_name":"Andijon"},{"name_uz":"BuxoroviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-bu","value":1000,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Buxoroviloyati,Buxorosh.,I.Mo\u2018minovako\u2018chasi,1-uy","phone":"Telefon:+998(65)221-59-94","accept":"Qabulkunlari:seshanba,09:00dan17:00gacha","region_name":"Buxoro"},{"name_uz":"JizzaxviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-ji","value":1100,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Jizzaxviloyati,Jizzaxsh.,A.Noiyko\u2018chasi,4-auy","phone":"Telefon:+998(72)226-93-33,226-91-18","accept":"Qabulkunlari:payshanba,14:00dan16:00gacha","region_name":"Jizzax"},{"name_uz":"QashqadaryoviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-qa","value":1200,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Qashqadaryoviloyati,Qarshish.,Xonobodko\u2018chasi,46-uy","phone":"Telefon:+998(75)224-02-49,224-04-80","accept":"Qabulkunlari:dushanba,10:00dan16:00gacha","region_name":"Qashqadaryo"},{"name_uz":"NoiyviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-nw","value":1300,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Noiyviloyati,Noiysh.,Noiyko\u2018chasi,43-auy","phone":"Telefon:+998(79)224-23-00","accept":"Qabulkunlari:dushanba,09:00dan16:00gacha","region_name":"Noiy"},{"name_uz":"SamarqandviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-sa","value":1400,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Samarqandviloyati,Samarqandsh.,Ko\u2018ksaroymaydoni,1-bino","phone":"Telefon:+998(66)233-13-96","accept":"Qabulkunlari:seshanba,payshanba09:00dan16:00gacha","region_name":"Samarqand"},{"name_uz":"NamanganviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-ng","value":1500,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Namanganviloyati,Namangansh.,Nodirako\u2018chasi,3-uy","phone":"Telefon:+998(66)227-97-90","accept":"Qabulkunlari:seshanba,10:00dan12:00gacha","region_name":"Namangan"},{"name_uz":"SirdaryoviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-si","value":1600,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Sirdaryoviloyati,Gulistonsh.,Mustaqillikko\u2018chasi,35-uy","phone":"Telefon:+998(67)225-04-71","accept":"Qabulkunlari:chorshanba,10:00dan13:00gacha","region_name":"Sirdaryo"},{"name_uz":"SurxondaryoviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-su","value":1700,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Surxondaryoviloyati,Termizsh.,SultanSaodatko\u2018chasi,48-uy","phone":"Telefon:+998(76)223-28-51","accept":"Qabulkunlari:seshanba,payshanba09:00dan16:00gacha","region_name":"Surxondaryo"},{"name_uz":"ToshkentviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-ta","value":1800,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,ToshkentviloyatiNurafshonshaharToshkentyo'liko'chasiQumariqshoxmahallasi1-uy","phone":"Telefon:+99871250-44-10","accept":"Qabulkunlari:payshanba,09:00dan16:00gacha","region_name":"Toshkent"},{"name_uz":"Farg\u2018onaviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-fa","value":1900,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Farg\u2018onaviloyati,Farg\u2018onash.,B.Marg\u2018iloniyko\u2018chasi,4-uy","phone":"Telefon:+998(73)244-18-50,+998(73)244-13-74","accept":"Qabulkunlari:seshanba,09:00dan12:00gacha","region_name":"Farg\u2018ona"},{"name_uz":"XorazmviloyatiBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-kh","value":2100,"address":"Manzil:O\u2018zbekistonRespublikasi,,Xorazmviloyati,Urganchsh.,I.Dosovko\u2018chasi,2-uy","phone":"Telefon:+998(62)224-12-22,+998(62)224-12-23","accept":"Qabulkunlari:seshanba,payshanba09:00dan12:00gacha","region_name":"Xorazm"},{"name_uz":"ToshkentshaharBandlikboshboshqarmasi","hc-key":"uz-tk","value":2200,"address":"Manzil:Toshkentshahar,Olmazortumani,S\u2018bon12-torko\u2018chasi(2-berkko'cha)","phone":"Telefon:(+99871)207-07-31","accept":"Qabulkunlari:chorshanba,1Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi4:00dan16:00gacha","region_name":"Toshkent"}]//CreatethechartHighcharts.mapChart('mapa-container-custom',{chart:{map:'countries/uz/uz-all',backgroundColor:'#f5f7f7',},credits:{enabled:false},nigation:{buttonOptions:{enabled:false}},title:{text:''},subtitle:{text:''},//mapNigation:{//enabled:false,//buttonOptions:{//verticalAlign:'bottom'//}//},colorAxis:{min:0},legend:{enabled:false,},series:[{data:data,mapData:Highcharts.maps['countries/uz/uz-all'],name:'ЎзбекистонРеспубликаси/РеспубликаУзбекистан',showInLegend:true,enableMouseTracking:true,states:{hover:{color:'#fff',}},dataLabels:{enabled:true,format:'{point.region_name}',style:{fontSize:'10px',}},tooltip:{headerFormat:'',backgroundColor:null,borderWidth:0,shadow:false,useHTML:true,pointFormat:'{point.name_uz}{point.phone}{point.address}{point.accept}'+'{point.legal_entity_count}{point.physical_entity_count}{point.male_count}{point.female_count}'}}]});DlatorganlarisaytlariO‘ZBEKISTONRESPUBLIKASIPREZIDENTININGRASMIYVEB-SAYTIO‘zbekistonQonunhujjatlarima039;lumotlarimilliybazasiO‘zbekistonRespublikasiHukumatportaliYonainteraktivdlatxizmatlariportaliO‘zbekistonRespublikasiochiqma039;lumotlarportaliO‘zbekistonRespublikasiMilliyhuquqiyinternetportaliJamoatchiliktashabbuslariyonaplatformasiSaytmateriallaridanfoydalanilgandaveb-saytigaholako‘rsatilishishartMatndaxatoliktopdingizmi?Sichqonchabilanbelgilab,Ctrl+EntertugmalarinibosingAxborotxfsizligisiyosatiSaytxaritasi.©2005-2022O‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligiАдресстраницы{{model.url}}Ошибка{{model.errorText}}КомментарийОтправитьDIQQAT!SAYTMA’LUMOTLARIYANGILANMOQDA.O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining2022-yil21-dekabrdiPF-269-sonfarmonibilanO‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiKamb‘allikniqisqartirishvabandlikvazirligidebqaytatashkiletildi.Qonunchilikkako‘ra,belgilangantartibdavazirliktuzilmasigao‘zgartirishkiritilgandasaytda“Tashkiliytuzilma”,“Rahbariyat”,“Markaziyapparat”,“Markazlar”,“Hududiyboshqarmalar”hamda“Faolliyatyo’nalishlari”“Dlatxizmatlari”bo‘limlaridima’lumotlarbosqichma-bosqichyangilanmoqda.letvid=document.getElementsByTName("video")[0];if(typeofvid!=="undefined"){console.log(vid)vid.autoplay=true;vid.muted="muted"vid.load();}am4core.ready(function(){//Themesbeginam4core.useTheme(am4themes_animated);//Themesend//Createchartinstancevarchart=am4core.create("chartdiv",am4charts.PieChart);//Adddatachart.radius=am4core.percent(55);chart.data=[{"name":"Iqtisodiyfaolaholi","value":},{"name":"Iqtisodiynofaolaholi","vBosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligialue":4415},{"name":"Iqtisodiyotningnorasmiysektoridabandlar","value":5438},{"name":"Iqtisodiyotningrasmiysektoridabandlar","value":6429},{"name":"Ishgajoylashtirishgamuhtojshaxslar","value":1327},{"name":"Respublikadantashqarigaishlashgaketganlar","value":1847}];console.log(chart.data)//AddandconfigureSeriesvarpieSeries=chart.series.push(newam4charts.PieSeries());pieSeries.dataFields.value="value";pieSeries.dataFields.category="name";pieSeries.labels.template.text="{category}:{value.value}"+"ming";pieSeries.slices.template.tooltipText="{category}:{value.value}"+"ming";chart.legend.valueLabels.template.text="{value.value}";pieSeries.slices.template.stroke=am4core.color("#fff");pieSeBosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiries.slices.template.strokeOpacity=1;//ThiscreatesinitialanimationpieSeries.hiddenState.properties.opacity=1;pieSeries.hiddenState.properties.endAngle=-90;pieSeries.hiddenState.properties.startAngle=-90;chart.hiddenState.properties.radius=am4core.percent(0);});//endam4core.ready()$(window).scroll(startCounter);functionstartCounter(){if($(window).scrollTop()>300){$(window).off("scroll",startCounter);$('.rating-count').each(function(){var$this=$(this);jQuery({Counter:0}).animate({Counter:$this.text()},{duration:4000,easing:'swing',step:function(){if(isFloat($this.data('counter'))){$this.text(Number.parseFloat(this.Counter).toFixed(1)/*Math.ceil(this.Counter)*/);}else{$this.text(Math.ceil(this.Counter));}//console.log(isFloat($this.data('counter')));}});});}}functionisInt(n){returnNumber(n)===n&&n%1===0;}functionisFloat(n){returnNumber(n)===n&&n%1!==0;}letlang="oz"console.log(lang)switch(lang){case"ru":lang="ru-RU"break;case"en":lang="en-US"break;case"uz":lang="uz-Uz"break;case"oz":lang="oz-Oz"break;}newisvek.Bvi({target:'.bvi-open',lang:lang,speech:false,})

साइट:Bosh sahifa | O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट