Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uz

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uz
  • वेबसाइट का पता:www.gazeta.uz
  • सर्वर आईपी:5.75.216.34
  • स्थल का वर्णन:Ўзбекистоннинг энг сўнгги ва долзарб янгиликлари: сиёсат, иқтисодиёт, жамият, спорт, маданият, технологиялар, жаҳон янгиликлари.

डोमेन नाम:www.gazeta.uzमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.gazeta.uzबहे

542

डोमेन नाम:www.gazeta.uzअच्छा या बुरा

प्रसिद्धि और धन। समृद्धि और धन जी

वेबसाइट:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzतौल

2

वेबसाइट:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzIP

5.75.216.34

वेबसाइट:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzसामग्री

O‘zbekistonyangiliklari–Gazeta.uz (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K84J9WF'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];window.dataLayer.push({'lang':'oz',}); KolumnistlarSiyosatIqtisodiyotJamiyatSportJahonРусЎзбO‘zbProfilChiqish BoshsahifaYangiliklarMaqolalarReportajlarMedia17aprel,chorshanba Ob-ho ZiraVakansiyalar Ish.uz Bugun,08:30  Fotosessiyasaroyigaaylanganamirqabulxonasi.UniAbdulahadxonRossiyaimperatorinikutibolishuchunqurdirganediBuxorogapoyezddayo‘lolgankishiuning“yo‘ldoshi” —Kogongaboribtushadi.Vokzaldanchiqishingizbilan,sizniBuxoroamiriqurdirganuchqatlimuhtashammajmua —Kogonsaroyiqarshioladi.“Gazeta.uz”muxbirisaroydabo‘lib,uningo‘tmishivahozirgiahvolibilantanishdi. Kecha,19:54  Gazva elektrtariflarioshishisabablimuhtojoilalargaqandayyordamberiladi? Kecha,16:11  1-maydanelektrva gazuchuntariflaroshiriladi,ijtimoiynormajoriyetiladi 15aprel18:10  “Prezidentjamoasidaortgaqaytishhaqidao‘ylaydiganlarishlamaydi” —JamshidQo‘chqorov Bugun,10:05 Toshkentmetrosidaqizgashilqimlikqilganyanabiryigit5sutkaqamaldi Toshkentdametrovoniichidaqizningbeldanpastkiqismigateginib,shilqimlikqilgan25yoshliyigit5sutkaqamaldi.Ayblanuvchisuddatiqilinchdaqizgabilmaytegibketganiniaytdi.Qizyigitbu ishniqilayotganidaqo‘lidanushlabolganiniva gaplashibolmoqchibo‘lganidayigitqochibketganinibildirdi. Bugun,09:45 “Dlato‘zfunksiyalariniquruvchikompaniyalargayuklamasligikerak”.Ko‘chmasmulkbo‘yichaekspert —Toshkentnirivojlantirishhaqida Toshkentningo‘sishsur’atlaritransportva ekologiyabilanbog‘liqmuammolarniyanadakuchaytirmoqda.DenisSokolov“Gazeta.uz”bilansuhbatdadlatuchunxatarlarniyumshatish,aholiuchunularningoldiniolishyo‘llarihamdatoshkentliklarnijamoattransportigao‘tkazishnegaqiyinkechishihaqidaso‘zyuritdi. Bugun,09:19 O‘zbekistonsportkurashlaribo‘yichaOsiyochempionatini7ta medalbilantamomladi Sportkurashlaribo‘yichaO‘zbekistontermajamoasiQirg‘izistondao‘tganOsiyochempionatini2ta kumushva 5ta bronzamedalibilanyakunladi. Bugun,09:00 Dubaydaoiliyhordiq:bolalarbilanqayerlargaborishva nimalarbilanshug‘ullanishmumkin? DubayningIqtisodiyotva turizmdepartamentioiliyhordiquchuntashrifbuyurishmumkinbo‘lganqiziqvahayratgasoluvchijoylarhaqidama’lumotberdi. Bugun,08:54 Toshkentxalqaroaeroportidayangikargoterminaliquriladi Toshkentxalqaroaeroportinegizidayangikargoterminaliniqurishrejalashtirilmoqda.Natijadaxizmatko‘rsatishquvvatisutkasiga70tonnadan300tonnayetadi.UzbekistanAirportsrahbariJlonbekUmarxo‘jayevningaytishicha,hozirgiterminalsifatliva vaqtidaxizmatko‘rsatishimkoninibermayapti. Bugun,04:41 NATOmutaxassislariO‘zbekistonQurollikuchlarikursantlariuchuno‘quvmashg‘ulotlario‘tkazmoqda NATOxodimlariO‘zbekistonQurollikuchlariKichikmutaxassislartayyorlashmarkazifaoliyatibilantanishdi.Mehmonlarharbiyalyansto‘g‘risidama’lumotberib,NATOgaa’zodlatlardaserjantlarqandaytayyorlanishibo‘yichamashg‘ulotlartashkiletdi.Hamkorlikdio‘quvmashg‘ulotlari20-aprelgachadometadi. Bugun,03:46 Toshkentdayanabirmozaikalibinoreklamabannerlaridantozalandi(+foto) ToshkentshahriBeruniy-1massividamozaikachizilganbinodanreklamabannerlariolibtashlandi.Bu mozaikpannolarmadaniymerosobyektlariqatorigaqo‘shilganidanbuyonyuzberganbu kabikamidaikkinchiholat.Foto. Bugun,03:20 Qashqadaryodaprokuraturatergovchisi5mingdollarbilanqo‘lgatushdi Qarshitumaniprokuraturasitergovchisiimtiyozlikreditmaqsadliyo‘naltirilmaniyuzasidanfuqarogaqamoqehtiyotchorasiqo‘llamaslikevaziga5mingdollarporaolayotgandaushlandi.UnganisbatanJKningtegishlimoddasibilanjinoyatishiqo‘zg‘atildi. Bugun,02:49 Toshkentda5ta mashinaishtirokidaYTHsodirbo‘ldi 16-aprelyarimtundaToshkentningShayhontoxurtumanida5ta mashinaishtirokidato‘qnashuvyuzberdi.Jarohatolganlaryo‘q.YHXBsurishtiruvishlariniboshladi. Bugun,02:13 MarkaziyOsiyodademokratiyadarajasipasayishdadometmoqda —FreedomHouse MarkaziyYevropava MarkaziyOsiyodademokratikko‘rsatkichlarpasayishdadometmoqda,Ukrainadiurushva boshqamojarolaresamintaqadigeosiyosiyo‘zgarishlarnitezlashtirdi,deyata’kidladiFreedomHouse.O‘zbekistondidemokratiyadarajasi7dan1,18ballsifatidabaholandi. Kecha,23:50 16-aprelkunie’lonqilinganengmuhimyangiliklardayjesti Elektrva gazuchunyangitariflar,energoresurslariste’molibo‘yichaijtimoiynorma,QambarotaGES-1qurilishibo‘yichaqo‘shmakompaniya,O‘zbekistongako‘chirilishimumkinbo‘lganUkrainakorxonalariva boshqalar —“Gazeta.uz"ningkunlikdayjestida. Kecha,23:08 Kiyevdaurushdanzararko‘rganUkrainakorxonalariniO‘zbekistongako‘chirishbo‘yichatakliflarmuhokamaqilindi KiyevshahridaO‘zbekistontomonidantadbirkorZafarHoshimovraisligidaO‘zbekiston-Ukrainabizneskengashiningyig‘ilishibo‘libo‘tdi.Undaikkidlatishbilarmondoiralariningo‘zarohamkorligi,urushdanjabrko‘rganUkrainakorxonalariniO‘zbekistongako‘chirishbo‘yichatakliflarmuhokamaqilindi. Kecha,22:48 IMVvakiligazva elektrtariflariningoshishisabablarihaqidagapirdi O‘zbekistondagazva elektrenergiyasitariflarioxirgimartaoshirilganidanbuyoninflyatsiyadarajasi66foiznitashkiletdi,dediIqtisodiyotva moliyavazirligiboshqarmaboshlig‘iXurshidMustafoyev.Energiyaresurslariningnarxiamalditariflardansezilarlidarajadaoshadi,dedi u. Kecha,20:32 Qozog‘istonrahbarimamlakatdisuvtoshqinlarifonidayiriktadbirlarnibekorqilishnibuyurdi Qozog‘istonprezidentiQosim-JomartToqayevmamlakatdiengyiriksuvtoshqinlarifonidahukumatgabudjetmabl‘larinitejashmaqsadidaimidjyaratishva yiriktadbirlarnio‘tkazishdanvozkechishnibuyurdi. Kecha,18:27 Elektrningtannarxiqariyb1000so‘m,tabiiygaznikiesaqariyb2000so‘mnitashkilqiladi —Iqtisodiyotvazirligi IqtisodiyotvazirligidepartamentidirektoriXurshedMustafayevelektrva tabiiygaztariflarioshirilayotganiniizohlab,so‘nggi5yildanarxlaraholiuchuno‘zgarishsizqolganinieslatdi.U,shuningdek,elektrningtannarxiqariyb1000so‘mni,tabiiygaznikiesaqariyb2000so‘mnitashkilqilishinita’kidladi. Kecha,18:14 Foto:Italiyada“O‘zbekiston:sahrodiangard”ko‘rgazmasiloyihasitaqdimotibo‘ldi FlorensiyadiPittisaroyida“Nurva rang”ko‘rgazmasiochildi.U“O‘zbekiston:sahrodiangard”loyihasiningbirqismibo‘lib,YevropajamoatchiliginiilkborToshkentva Nukussan’atmuzeylarikolleksiyalaridirusva “sharq”angardasarlaribilantanishtirmoqda. Kecha,17:02 O‘quvchilarxorijgachiqishdanvalmaktabdirektoriniogohlantirishikerakligitaklifetilmoqda Maktabvazirligio‘quvchilarxorijgachiqishdamaktabdirektoriniogohlantirishikerakliginazardatutilganbuyruqloyihasinimuhokamaqo‘ydi.O‘zgartirishmaqsadisifatidaxorijgaogohlantirmasdanyokivaqtinchachiqibketib,qaytibkelmano‘quvchilarbilanishlashnisamaraliyo‘lgaqo‘yishekaniqaydetilgan. Kecha,15:55 Gruziyada“xorijiyentlarto‘g‘risida”giqonunloyihasigaqarshiommiynoroziliklarbo‘lmoqda MinglabodamlarGruziyaparlamentibinosiyaqiniga“xorijiyentlarto‘g‘risida”giqonunloyihasiganorozilikbildirishmaqsadidayig‘ildi.Ularningfikricha,qonunRossiyaningxorijiyentlarhaqidiqonunigao‘xshash.Hujjato‘tganyilimuhokamaqo‘yilgan,biroqnamoyishlardanso‘ngqaytaribolingandi. Kecha,15:41 Toshkentdisobiqtobazaningbinova inshootlari105mlrdso‘mgasotildi Kecha,15:05 Toshkentdao‘qituvchio‘quvchilarqo‘ligaignava “samorez”sanchibjazolabkelganianiqlandi Kecha,14:05 RossiyadaqarovsizqolganbolalarO‘zbekistongaqaytarildi Kecha,13:33 Demokratiya,qanchaqusЎзбекистон янгиликлари – Газета.uzuribo‘lsaham,baribirtokratiyadanyaxshiroq Kecha,12:34 NukusdanIstanbulgaiaqatnovlar3-iyundanboshlabyo‘lgaqo‘yiladi Kecha,12:13 Toshkentva Buxoroviloyatlaridanoqonuniyyer sotishdagumonlanganlarushlandi Kecha,11:20 BP Farg‘onadimuzeydasodirbo‘lganyong‘innitekshirmoqda Kecha,10:51 O‘zbekiston,Qozog‘istonvaQirg‘izistonQambarotaGES-1qurilishibo‘yichaqo‘shmakompaniyatuzadi Kecha,09:28 Jizzaxdayo‘lovchitobusariqqatushibketdi Kecha,00:48 AQShdaTrampningpornoaktrisaqilganto‘lovlaribo‘yichasudjarayoniboshlandi Engko‘po‘qilganxabarlar|So‘nggiyangiliklar Chorshanbadanyog‘ingarchilikto‘xtab,haroratko‘tariladi  TundaEronIsroiltomondronlarva raketalaruchirdi.Asosiyma’lumotlar  1-maydanelektrva gazuchuntariflaroshiriladi,ijtimoiynormajoriyetiladi  16−22-aprelkunlari6tahududdaqorko‘chishixfie’lonqilindi  9ta viloyatdasel-suvtoshqinixfie’lonqilindi  ReklamaMediakitAloqaHosifati68MoʻtadilChidasaboʻladi,biroqayrimifloslantiruvchilarsalomatlikuchunmoʻtadilxftugʻdiradi.PM2.5:20mkg/m³–MoʻtadilToshkent,Oʻzbekiston17aprel10:00daVALYUTAKURSLARI(МB)17aprelUSD12671,84so‘m 17,27EUR13468,90so‘m 14,54RUB134,64so‘m 0,62FotolentaMOBILILOVA TahririyattanloviFoto:QuyoshnuriMarsgaolibboradiCho‘ponotadankelayotgandaShofayziko‘prigigayetmay,Ko‘kchadankelayotgandaesaShofayziko‘prigidano‘tgach,chapqo‘lda“Paxtakor”mahallasikeladi.Bu yerdanomikosmontikaaloqadorikkiko‘chabor.Birinchisi —Quyoshnuri;shunisisizniMarsgahamolibboradi.“Gazeta.uz”12-aprelkunishuko‘chalarniaylandi.12aprel20:42“Tashabbuslibudjet”ning1-msumig‘oliblarianiqlandi“Tashabbuslibudjet”jarayonining2024-yil1-msumig‘oliblarie’lonqilindi.Respublikabo‘yichajami2770ta loyihag‘olibdebtopildi,endiularnimoliyalashtirishga3,3trlnso‘myo‘naltiriladi.Bu galgiovozberishjarayonlarida11,7mlnkishiishtiroketdi.5aprel22:45Madaniyatdlattomonidanboshqarilishikerakbo‘lgansohaemas —rejissorSarvarKarimovKinorejissorSarvarKarimov“Gazeta.uz"ning“Mifonomika”loyihasidamehmonbo‘lib,soliqto‘lovchilarningpullarinikinosohasigaajratishqanchaliko‘rinliekanihaqidifikrlaribilanbo‘lishdi.Dlat“30yilshunarsaniqilibko‘rdik,demak,boshqachayondashuvkerak”,deyishgakuchtopaolishilozim,deydi u.1aprel14:4701.04Martdayillikinflyatsiya7,89foizgachasekinlashdi.Bu —2016-yilmaydanberiengpastko‘rsatkich31.031-apreldannimalaro‘zgaradi?30.03Transportvaziri —Toshkentgatramvayniqaytarishishlarihaqida29.03Ezguniyatlartaomi.QishloqdapishirilgansumalakhaqidaXolidaMusulmonfotohikoyasiSiyosatNATOmutaxassislariO‘zbekistonQurollikuchlarikursantlariuchuno‘quvmashg‘ulotlario‘tkazmoqdaNATOxodimlariO‘zbekistonQurollikuchlariKichikmutaxassislartayyorlashmarkazifaoliyatibilantanishdi.Mehmonlarharbiyalyansto‘g‘risidama’lumotberib,NATOgaa’zodlatlardaserjantlarqandaytayyorlanishibo‘yichamashg‘ulotlartashkiletdi.Hamkorlikdio‘quvmashg‘ulotlari20-aprelgachadometadi.Bugun,04:41Demokratiya,qanchaqusuribo‘lsaham,baribirtokratiyadanyaxshiroqDemokratiyaningnimakeribor?Rivojlanayotganmamlakatlaruchunan’aniytokratiyayaxshiroqemasmi?Bu sollarningjobi,FT sharhlovchisiMartinVulfningqaydetishicha,faqatrivojlanayotganmamlakatlaraholisiniginaqiziqtirayotganiyo‘q.“Gazeta.uz”uningshuhaqdimaqolasinitarjimaqildi.Kecha,13:33PrezidentMarkaziyOsiyova Ko‘rfazarabdlatlarimuloqotidelegЎзбекистон янгиликлари – Газета.uzatlariniqabulqildiPrezident“MarkaziyOsiyo —Ko‘rfazarabdlatlarihamkorlikkengashi”muloqotiyig‘ilishigakelgan,jumladan,Qatar,SaudiyaArabistoni,O‘monva Turkmanistontashqiishlarvazirlariniqabulqildi.Tomonlariqtisodiyhamkorlik,YaqinSharqva Afg‘onistondivaziyatnimuhokamaqildi.15aprel19:1415.04O‘zbekistonYaqinSharqdivaziyatkeskinlashuviningyangibosqichidanchuqurxotirda —TIV14.04“O‘zbekxalqinibizo‘ylamasak,kimo‘ylaydi?”ShkatMirziyoyev —jahonditahdidlarva prezidentlikhaqida13.04Qiziriqtumanigayangihokimtayinlandi13.04“Toshkentdimahallavako‘chalarSidneytajribasiasosidaobodonlashtiriladi” —hokimShkatUmurzoqovIqtisodiyotToshkentxalqaroaeroportidayangikargoterminaliquriladiToshkentxalqaroaeroportinegizidayangikargoterminaliniqurishrejalashtirilmoqda.Natijadaxizmatko‘rsatishquvvatisutkasiga70tonnadan300tonnayetadi.UzbekistanAirportsrahbariJlonbekUmarxo‘jayevningaytishicha,hozirgiterminalsifatliva vaqtidaxizmatko‘rsatishimkoninibermayapti.Bugun,08:54Kiyevdaurushdanzararko‘rganUkrainakorxonalariniO‘zbekistongako‘chirishbo‘yichatakliflarmuhokamaqilindiKiyevshahridaO‘zbekistontomonidantadbirkorZafarHoshimovraisligidaO‘zbekiston-Ukrainabizneskengashiningyig‘ilishibo‘libo‘tdi.Undaikkidlatishbilarmondoiralariningo‘zarohamkorligi,urushdanjabrko‘rganUkrainakorxonalariniO‘zbekistongako‘chirishbo‘yichatakliflarmuhokamaqilindi.Kecha,23:08IMVvakiligazva elektrtariflariningoshishisabablarihaqidagapirdiO‘zbekistondagazva elektrenergiyasitariflarioxirgimartaoshirilganidanbuyoninflyatsiyadarajasi66foiznitashkiletdi,dediIqtisodiyotva moliyavazirligiboshqarmaboshlig‘iXurshidMustafoyev.Energiyaresurslariningnarxiamalditariflardansezilarlidarajadaoshadi,dedi u.Kecha,22:4816.04Gazva elektrtariflarioshishisabablimuhtojoilalargaqandayyordamberiladi?16.04Elektrningtannarxiqariyb1000so‘m,tabiiygaznikiesaqariyb2000so‘mnitashkilqiladi —Iqtisodiyotvazirligi16.041-maydanelektrva gazuchuntariflaroshiriladi,ijtimЎзбекистон янгиликлари – Газета.uzoiynormajoriyetiladi16.04Toshkentdisobiqtobazaningbinova inshootlari105mlrdso‘mgasotildiJamiyatToshkentmetrosidaqizgashilqimlikqilganyanabiryigit5sutkaqamaldiToshkentdametrovoniichidaqizningbeldanpastkiqismigateginib,shilqimlikqilgan25yoshliyigit5sutkaqamaldi.Ayblanuvchisuddatiqilinchdaqizgabilmaytegibketganiniaytdi.Qizyigitbu ishniqilayotganidaqo‘lidanushlabolganiniva gaplashibolmoqchibo‘lganidayigitqochibketganinibildirdi.Bugun,10:05“Dlato‘zfunksiyalariniquruvchikompaniyalargayuklamasligikerak”.Ko‘chmasmulkbo‘yichaekspert —ToshkentnirivojlantirishhaqidaToshkentningo‘sishsur’atlaritransportva ekologiyabilanbog‘liqmuammolarniyanadakuchaytirmoqda.DenisSokolov“Gazeta.uz”bilansuhbatdadlatuchunxatarlarniyumshatish,aholiuchunularningoldiniolishyo‘llarihamdatoshkentliklarnijamoattransportigao‘tkazishnegaqiyinkechishihaqidaso‘zyuritdi.Bugun,09:45Dubaydaoiliyhordiq:bolalarbilanqayerlargaborishva nimalarbilanshug‘ullanishmumkin?DubayningIqtisodiyotva turizmdepartamentioiliyhordiquchuntashrifbuyurishmumkinbo‘lganqiziqvahayratgasoluvchijoylarhaqidama’lumotberdi.Bugun,09:0017.04Fotosessiyasaroyigaaylanganamirqabulxonasi.UniAbdulahadxonRossiyaimperatorinikutibolishuchunqurdirganedi17.04Toshkentdayanabirmozaikalibinoreklamabannerlaridantozalandi(+foto)17.04Qashqadaryodaprokuraturatergovchisi5mingdollarbilanqo‘lgatushdi17.04Toshkentda5ta mashinaishtirokidaYTHsodirbo‘ldiMadaniyatFoto:Italiyada“O‘zbekiston:sahrodiangard”ko‘rgazmasiloyihasitaqdimotibo‘ldiFlorensiyadiPittisaroyida“Nurva rang”ko‘rgazmasiochildi.U“O‘zbekiston:sahrodiangard”loyihasiningbirqismibo‘lib,YevropajamoatchiliginiilkborToshkentva Nukussan’atmuzeylarikolleksiyalaridirusva “sharq”angardasarlaribilantanishtirmoqda.Kecha,18:14Toshkentshahriva viloyatlardaXalqarotasviriyva amaliysan’atfestivalibo‘libo‘tadi(dasturjadvali)15−19-aprelkunlariToshkentshahriva viloyatlardaXalqarotasviriyva amaliysan’atfestivalibo‘libo‘tadi.Dasturdanmahalliyva xorijiyrassomlarningko‘rgazmalari,rassomlikva amaliysan’atbo‘yichamahoratdarslari,tarixiy,milliyva zamoniyliboslarnamoyishio‘rinolgan.11aprel13:02DamolishkunlariToshkentdaqayerlargaborishmumkin?(10−14-aprel)Bog‘larva sdomarkazlaridishou-dasturlarhamdakonsertlar,ochiqosmonostidikinonamoyishlar,HumoBahorFest,ko‘rgazmalar,art-bozor,spektakllar,bolalaruchuntadbirlarva ketma-ketdamolishkunlaridiboshqaqiziqarlitadbirlar —Afisha.uzjamlanmasida.9aprel17:4908.04Xivada“Lazgi”II xalqaroraqsfestivalio‘tkaziladi08.04Madaniyatvazirligi“Ovoz”teleloyihasiuchunsalkam2mlrdso‘majratadi05.04DamolishkunlariToshkentdaqayerlargaborishmumkin?(6−7-aprel)04.04Poytaxtda“Toshkentbahori”operava baletfestivalio‘tkaziladiSportO‘zbekistonsportkurashlaribo‘yichaOsiyochempionatini7ta medalbilantamomladiSportkurashlaribo‘yichaO‘zbekistontermajamoasiQirg‘izistondao‘tganOsiyochempionatini2ta kumushva 5ta bronzamedalibilanyakunladi.Bugun,09:19O‘zbekistonliko‘smirlarzamoniybeshkurashbo‘yichaOsiyochempionatida2ta medaloldiO‘zbekistontermajamoasiJanubiyKoreyadao‘tganzamoniybeshkurashbo‘yichao‘smirlarva yoshlaro‘rtasidiOsiyochempionatida2ta bronzamedaligaegachiqdi.15aprel13:44Og‘iratletikabo‘yichaJahonkubogida2nafaro‘zbekistonliksportchimedaloldiTailandningPxuketshahridao‘tganJahonkubogidaO‘zbekistontermajamoasivakillari:AkbarJo‘rayevva SharofiddinAmriddinov4ta medalniqo‘lgakiritdi.11aprel15:5304.04O‘zbekistontermajamoasiFIFAreytingidaikkipog‘onayuqoriladi02.04“Bunyodkor”Rivaldova Denilsongato‘lanishikerakbo‘lganqarzdorlikbo‘yichakelishuvgaerishdi01.04NodirbekAbdusattorovdunyoningto‘rtinchiraqamlishaxmatchisibo‘ldi29.03SodiqSafoyevRegbifederatsiyasiraisietibqaytasaylandiJahonMarkaziyOsiyodademokratiyadarajasipasayishdadometmoqda —FreedomHouseMarkaziyYevropava MarkaziyOsiyodademokratikko‘rsatkichlarpasayishdadometmoqda,Ukrainadiurushva boshqamojarolaresamintaqadigeosiyosiyo‘zgarishlarnitezlashtirdi,deyata’kidladiFreedomHouse.O‘zbekistondidemokratiyadarajasi7dan1,18ballsifatidabaholandi.Bugun,02:13Qozog‘istonrahbarimamlakatdisuvtoshqinlarifonidayiriktadbirlarnibekorqilishnibuyurdiQozog‘istonprezidentiQosim-JomartToqayevmamlakatdiengyiriksuvtoshqinlarifonidahukumatgabudjetmabl‘larinitejashmaqsadidaimidjyaratishva yiriktadbirlarnio‘tkazishdanvozkechishnibuyurdi.Kecha,20:32Gruziyada“xorijiyentlarto‘g‘risida”giqonunloyihasigaqarshiommiynoroziliklarbo‘lmoqdaMinglabodamlarGruziyaparlamentibinosiyaqiniga“xorijiyentlarto‘g‘risida”giqonunloyihasiganorozilikbildirishmaqsadidayig‘ildi.Ularningfikricha,qonunRossiyaningxorijiyentlarhaqidiqonunigao‘xshash.Hujjato‘tganyilimuhokamaqo‘yilgan,biroqnamoyishlardanso‘ngqaytaribolingandi.Kecha,15:5516.04AQShdaTrampningpornoaktrisaqilganto‘lovlaribo‘yichasudjarayoniboshlandi15.04Singapurboshvaziriiste’fogachiqmoqda15.04Forsko‘rfazidlatlariEronva Isroilo‘rtasidikattaurushdanqo‘rqmoqda —Reuters15.04Qozog‘istonprezidentioiladizo‘ronlikuchunjinoiyjobgarliknazardatutilganqonunniimzoladiZiraVideoretsept:anorvapechdapishirilgansabzotlardansalatAnorvapechdapishirilgansabzotlardanmazalivafoydalisalathamasosiytaomoldigaqo’shimcha,hamto’yimligazako’rninibosishimumkin.Tayyortaomning…24yanvar12:10Videoretsept:tovuqvaqo’ziqorinliquymapirogBarchayoqadigantovuqvaqo’ziqorinlikosonquymapirogretseptinisizgataqdimetamiz.Pirogjudamayinvako’pginanachinkalikbo’ladi.Tayyortaomning…22yanvar15:26Videoretsept:«ko’rinmaydigan»olmalipirogBufransuzchapirogning“ko’rinmaydigan”debnomlanishiningsababi,uningichidako’pginaolmavajudaozxamirborligida.Pishiriqjudamayinvayumshoq…18yanvar17:2715.01Videoretsept:«GarriPotter»danmo’jiziysupurgi13.01Videoretsept:«Fantaziya»salati12.01Videoretsept:lashichidiburger26.12Videoretsept:tuxumvashprotbaliqliklashdantartaletkalar23.12Videoretsept:pechdapishirilgansteyk22.12Videoretsept:zanjabillipryaniklar21.12Videoretsept:marinadlanganqo’ziqorinvabodringlisalat©2008-2024«Gazeta.uz» Yangiliklarimizxalquchun.Sahifadaxatotopdingizmi?Ctrl+EntertugmalarnibosingReklamajoylashtirishBog‘lanishSaythaqidaVakansiyalarMaxfiyliksiyosatiMateriallardanfoydalanishRSSTelegramInstramYouTubeFacebookTwitterturn_on_notificationSaytdixabarlardanfoydalanishuchun«Gazeta.uz»ningyozmaroziligiolinishishart.ElektronOguvohnomasi:№.Berilgansanasi:2024-yil19-yanvar Muassis:«GazetaNews»MChJ Boshmuharrir:AtadjanovAzamatYusupbayevich Manzil:,Toshkent,Parkentko‘chasi,26A Elektronmanzil:info@gazeta.uz 18+ Matndaxatotopdingizmi?YuborishRahmat.Sizningxatingiznioldikvayaqinvaqtichidakamchiliknito‘g‘irlaymiz.DometishvarrecaptchaOnloadCallback=function(){document.getElementsByTName('body')[0].setAttribute('data-recaptcha-loaded','1');document.dispatchEvent(newEvent('recaptcha-loaded'));};"Gazeta.uz"daro‘yxatdano‘tishQo‘shimchaimkoniyatlargaegabulishuchunsaytdaro‘yxatdano‘tingTelegramFacebookGoogle

साइट:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट