Bosh sahifa

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Bosh sahifa
  • वेबसाइट का पता:www.fayllar.org
  • सर्वर आईपी:78.46.145.213
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.fayllar.orgमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.fayllar.orgबहे

584

डोमेन नाम:www.fayllar.orgअच्छा या बुरा

सभी चीजों का निर्माण। समृद्धि का हाथी

वेबसाइट:Bosh sahifaतौल

2

वेबसाइट:Bosh sahifaIP

78.46.145.213

वेबसाइट:Bosh sahifaसामग्री

Boshsahifa html{font-size:100%;}body{font:68.8%Tahoma,sans-serif;/*1em=11px*/background:#fff;text-align:center;}.fs18{font-size:18px;}.fs20{font-size:20px;}.td9{padding:15px;border:1pxsolid#000;}.tabl1{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;font-size:16px;}.tabl2{border:1pxsolid#000;margin:5px;padding:5px;width:90%;}.tabl3{border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border:#0301pxsolid;}.ap{position:absolute;width:32px;height:32px;margin-top:0px;background:url(/i/share.png)no-repeat;overflow:hidden;}.g2{margin-left:32px;background-position:-32px0px;}.ya{margin-left:64px;background-position:-64px0px;}.ma{margin-left:96px;background-position:-96px0px;}.vk{margin-left:128px;background-position:-128px0px;}.od{Bosh sahifamargin-left:160px;background-position:-160px0px;}.fb{margin-left:192px;background-position:-192px0px;}.tw{margin-left:224px;background-position:-224px0px;}.udal:hover{opacity:1;cursor:pointer;}.udal{opacity:0.8;background:url(/i/udal.png)no-repeat;overflow:hidden;}.kick{position:absolute;width:14px;height:14px;margin-top:4px;background-position:-75px0px;}.mt2{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;}.smal{font-size:12px;color:#333;}.smal2{font-size:11px;color:#132;}.wnt{font-size:14px;color:#334;padding-left:10px;margin-top:7px;}a{text-decoration:none;}a:hover{text-decoration:underline;}.tbs{font-size:14px;margin:9px0px0px15px;}.tbstr{height:24px;vertical-align:top;}.list5{border:1pxsolid#00C;margin:10px;padding:5px;width:97%;}.list5td{padding-bottom:16px;padding-top:2px;}.td8{border-bottom:1pxsolid#000;}.h2cl{font-size:19px;color:#333;}.knopka{width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px20px;text-align:center;}.but3{font-size:16px;border:1pxsolid#565;width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px-5px;text-align:center;}.block-side.custom:first-child,.block-side.left-menu{margin-top:-15px;}.vertical-align{overflow:hidden;position:relative;}.vertical-align[class]{display:table;position:static;}.vertical-align.middle{position:absolute;top:50%;left:50%;}/*forexploreronly*/.vertical-align.middle[class]{display:table-cell;vertical-align:middle;position:static;}.vertical-align.inner{position:relative;top:-50%;left:-50%;}/*forexploreronly*/.vertical-align.inner[class]{position:static;}.middle.inner.custom{margin-top:0;}.block-side.custom:first-child,.block-side.left-menu{margin-top:-15px;}.lgreen.inside.block-content,.yellow.inside.block-content{border-radius:0;-moz-border-radius:0;-webkit-border-radius:0;}div.pe-headerh1{margin-top:8px;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;line-height:29px;background-color:#28b464;padding-left:29px;color:#fff;text-transform:uppercase;}.clear{clear:both;}.right{float:right;}.left{float:left;}.hide{display:none;}.show{display:block;}.left-column{left-column:207px;}div.items-leadingdiv[itemprop="blogPost"],.inside.block-content{background:#edeeef;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;}.inside.block-content{padding-top:12px;}.inside.block-contentp{text-align:justify;}.inside.block-contentp[align="left"]{text-align:left;}.inside.block-contentp[align="right"]{text-align:right;}div{Bosh sahifadisplay:block;}.block-side.custom.with-background,#pe-content.with-background{background:#edeeef;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;padding:8px;}.block-side.customh2,#pe-content.moduletableh2{margin-top:0;text-transform:uppercase;}#pe-content{padding-right:0;/*16px*/padding-left:220px;margin-bottom:10px;}#pe{color:#0C0E0D;margin:auto;text-align:left;}ma'muriyatigamurojaatqiling  Boshsahifa+,+947pdfB-41433kb.pdfBemorniparvarishqilish-Vikipediya128kb.docxҲудудноми13kb.docxКреативфикрлашSABIROVAZ41kb.pdf6-qat1346kb.docx1-Amaliymashg\'ulot26kb.pptxKUZMANZARASINIAPPLIKATSIYAUSULIDAYASASH297kb.pdf13-маърузаКалориметрия(Lotincha)355kb.docxQaraqalpaqstantarixi25kb.docxQaraqalpaqstantarixi25kb.Odobnomafanio’qituvchisiBakiyevaKumushning2–sinfuchunOdobnomafanidanbirsoatlikdarsishlanmasiMzu;’’Ota-onaazizvamo’tabar’’.MaqsadMaqsad;ata`limiyotaonalarningulug`zotekanliklari,ularningoiladatutgano`rnihaqidama`lumotberish,mustaqilfikrlashgao`rgatish48.5Kb.3o'qibMzu:PayvandbirikmalarvachoklarningasosiyturlariChunkibuusulajralmaydiganbirikmalarolishdiboshqausullar(kovsharlashBosh sahifa,mixniporchinlabbiriktirish)gaqarandapuxtabirikmalarolinishi,tejamliligi0.8Mb.4o'qibMzu:O’simliklarningkelibchiqishi.O’rganlarningpaydobo’lishiReja:Botanikao’simliklarhaqidifanBotanika(yunoncha—botane—oʻt)oʻsimliklarola-minioʻrganadi.Ularningtuzilishi,hayoti,taraqqiyoti200.38Kb.29o'qibAntekoLogIyaKeraklijihozvamateriallar:Mikroskoplar,stollupasi,Petrilikobchalari,filtr0.98Mb.18o'qibMarketingorientationandinternationalindustrialnetworkinvolvement:AnExploratoryPerspectiveOverthepasttwentyyearsinterestinsmallermanufacturingenterprises(sme)hasincreased266.28Kb.12o'qibПрограммаабу-дабиидубай0.49Mb.1o'qibWebdasturlashgakirishmustaqilishmzu:standart,additional,systemkomponentlari47.24Kb.3o'qibТрагедияГамлета,принцаДатскогоIизНишапура,6-7ввпрекрасныйобразецдревнейперсидскойхудожественнойработы,котораябылаоткрытав1930году54.33Kb.1o'qibЗаголовокLoremIpsumMirzoUlugʻbeknomidiOʻzbekistonMilliyUniversitetiBiologiyayoʻnalishi201-guruhtalabasiSayfullayevaHilolaningVirusologiyafanidantayyorlan0.76Mb.3o'qibOʻzbekistonrespublikasioliytaʼlim,fanvainnovatsiyalarvazirligi448.88Kb.1o'qib11-mzu.G’aznachilikdayuridikmajburiyatlarvaularniro’yxatgaolishbyudjethisobivag’aznachilikishikafedrasio’qituvchisi:MurodjonAbdurasulovG’aznachilikdayuridikmajburiyatlarvaularniro’yxatgaolishbyudjethisobivag’aznachilikishikafedrasio’qituvchisi:MurodjonAbdurasulov3.53Kb.1o'qibThetablebelowgivesinformationabouttheundergroundrailwaysystemsinsixcities169.74Kb.1o'qibБилимсоҳаси:–ТаълимТаълимсоҳаси121.5Kb.9o'qibXonqatumaniibboshlig’imadirqishlog’iningilg’ormaxallasidayashovchi12.94Kb.1o'qib1.Молия/Валютанитартибгасолиш.Қимматбаҳометаллар(тошлар)]«Банкларвабанкфаолиятитўғрисида»гиЎзбекистонРеспубликасиҚонунигаўзгартишвақўшимчаларкиритишҳақида309.91Kb.3o'qibBoshlang’ichsinfo’quvchilaridakitobxonlikmadaniyatinirivojlantirishToshkentviloyatichirchiqdlatpedogikauniversitetiBoshlang’ichta’limfakulteti21/5guruhtalabalariJalolivaNafisavaXudoyberdiyevaKomilaning"arttexnologiya"dantayyorlanslaydi197.54Kb.8o'qibPul,kreditvabanklarO’zgarmasdaromadlargaEGAbo‘lganqimmatliqog‘ozlaremitentlariuchunkreditreytinginingmjudligiemissiyaqilinayotganqimmatliqog‘ozlarningyuqoriroqdarajadilikvidliginihamdaamaliyotlarnio‘tkazishbilanbog‘liqbo‘lganxarajatlarnikamayishini69.67Kb.3o'qibNazoratishiTenglamaniyeching:3(X1)2(x+2)=4x+88.73Kb.1o'qibEribilantasdiqlangan,Xujjatkodi:B91/KO‘zbekistonRespublikasiPrezidentining2022-yil15-iyundi“Dlatoliyta’limmuassasalarigao‘qishgaqabul33.69Kb.5o'qibShahrisabzdlatpedogikainstitutiTillarfakultetiXorijiytilvaadabiyotiyo`nalishi1-kurs102-guruhtalabasiEshbekovaNafisaningTa`limdaaxborottexnologiyalarifanidantayyorlan4-mustaqilishi0.61Mb.1o'qibArtistryinaliteraryworkRobertBrowningInscribeallhumaneffortwithoneword,artistry'shauntingcurse,theIncomplete!”21.13Kb.1o'qibTransaksionxarajatlarYunusovJahongirBundayxarajatlarxorijiymanbalarda“transaksiyaxarajatlari”tushunchasibilanyuritiladivauinstitutsionaliqtisodiyotnazariyasiningtarkibiyqismlaridanbirisifatidainstitutlarbilanbirqatordauningkategoriyasihisoblanadi5.6Kb.1o'qibOlimpiadatopshiriqlari(IIIbosqichi)onatilivaadabiyoti11Fanolimpiadalaribo‘yichaiqtidorlio‘quvchilarbilanishlashdepartamentiAmirTemurkattaolimlarni,xususan,fiqhshunoslar,muarrixlar,faylasuflar,munajjimlar,shuarova37.7Kb.4o'qibБоласинимактабгажўнатмайдиганота-оналаргақандайжавобгарликбор?13.32Kb.1o'qibYangialifboKattalodvakillarihamonkirillyozuvidanfoydalanayotganbo‘lsa,maktabta'limini1994yildanboshlanvasodilotinyozuvidachiqqanyoshlodesa,tabiiyki,lotinyozuvidano‘zibilganichafoydalanibkelyapti3.99Kb.1o'qibMzu:ArifmetikmantiqiyqurilmauningvazifalarivatashkiletuvchilariKompyuterikkitaajralmasqismdantashkiltopganbo‘ladi:apparatta'minoti(hardaware)vadasturiyta'minot(software).Ularo‘zarobog‘langanholdayonauyg‘unlikdaishlaydivamuayyanvazifalarnibajaradi44.42Kb.5o'qibУзбекистонреспубликасисоғЛИҚнисақдашвазирлиги32.5Kb.1o'qibInternetdanolinganma’lumot133.14Kb.4o'qibIma’ruzamateriallari1-ma’ruzaKirish.Biotexnologiyavaekologiyamuammolarifaniniigpredmeti,tarixi,maqsadivavazifalari;fanningtadqiqotuslublari,asosiy50.04Kb.4o'qibMzu:PersonalmotivatsiyasidaishvauningtahliliReja:KirishAsosiyqism:1Korxonadapersonalishiningmotivatsiyasiningnazariyjihatlari25.31Kb.1o'qibMa'lumotlarbazasimualliflikhuquqibilanhimoyalangan©2023ma'muriyatigamurojaatqiling©2023

साइट:Bosh sahifaरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट