දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පත

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පත
  • वेबसाइट का पता:www.dinamina.lk
  • सर्वर आईपी:104.21.18.95
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.dinamina.lkमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.dinamina.lkबहे

484

डोमेन नाम:www.dinamina.lkअच्छा या बुरा

समृद्धि और गिरावट। सफलता रख सकते हैं दुर्भाग्य सौभाग्य लाता है

वेबसाइट:දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතतौल

4

वेबसाइट:දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතIP

104.21.18.95

वेबसाइट:දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතसामग्री

.heateor_sss_button_instramspan.heateor_sss_svg,a.heateor_sss_instramspan.heateor_sss_svg{background:radial-gradient(circleat30%107%,#fdf4970,#fdf4975%,#fd594945%,#d6249f60%,#285aeb90%)} .heateor_sss_horizontal_sharing.heateor_sss_svg,.heateor_sss_standard_follow_icons_container.heateor_sss_svg{ color:#fff; border-width:0px; border-style:solid; border-color:transparent; } .heateor_sss_horizontal_sharing.heateorSssTCBackground{ color:#666; } .heateor_sss_horizontal_sharingspan.heateor_sss_svg:hover,.heateor_sss_standard_follow_icons_containerspan.heateor_sss_svg:hover{ border-color:transparent; } .heateor_sss_vertical_sharingspan.heateor_sss_svg,.heateor_sss_floating_follow_icons_containerspan.heateor_sss_svg{ color:#fff; border-width:0px; border-style:solid; border-color:transparent; } .heateor_sss_vertical_sharing.heateorSssTCBackground{ color:#666; } .heateor_sss_vertical_sharingspan.heateor_sss_svg:hover,.heateor_sss_floating_follow_icons_containerspan.heateor_sss_svg:hover{ border-color:transparent; } @mediascreenand(max-width:783px){.heateor_sss_vertical_sharing{display:none!important}} Dinamina-දිනමිණ window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/14.0.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/14.0.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":":\/\/\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=6.3.1"}};/*!Thisfileisauto-generated*/!function(i,n){varo,s,e;functionc(e){try{vart={supportTests:e,timestamp:(newDate).valueOf()};sessionStore.setItem(o,JSON.stringify(t))}catch(e){}}functionp(e,t,n){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);vart=newUint32Array(e.getImeData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data),r=(e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(n,0,0),newUint32Array(e.getImeData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data));returnt.every(function(e,t){returne===r[t]})}functionu(e,t,n){switch(t){case"fl":returnn(e,"\ud83c\udff3\ufe0f\u200d\u26a7\ufe0f","\ud83c\udff3\ufe0f\u200b\u26a7\ufe0f")?!1:!n(e,"\ud83c\uddfa\ud83c\uddf3","\ud83c\uddfa\u200b\ud83c\uddf3")&&!n(e,"\ud83c\udff4\udb40\udc67\udb40\udc62\udb40\udc65\udb40\udc6e\udb40\udc67\udb40\udc7f","\ud83c\udff4\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc62\u200b\udb40\udc65\u200b\udb40\udc6e\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc7f");case"emoji":return!n(e,"\ud83e\udef1\ud83c\udffb\u200d\ud83e\udef2\ud83c\udfff","\ud83e\udef1\ud83c\udffb\u200b\ud83e\udef2\ud83c\udfff")}return!1}functionf(e,t,n){varr="undefined"!=typeofWorkerGlobalScope&&selfinstanceofWorkerGlobalScope?newOffscreenCanvas(300,150):i.createElement("canvas"),a=r.getContext("2d",{willReadFrequently:!0}),o=(a.textBaseline="top",a.font="60032pxArial",{});returne.forEach(function(e){o[e]=t(a,e,n)}),o}functiont(e){vart=i.createElement("script");t.src=e,t.defer=!0,i.head.appendChild(t)}"undefined"!=typeofPromise&&(o="wpEmojiSettingsSupports",s=["fl","emoji"],n.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},e=newPromise(function(e){i.addEventListener("DOMContentLoaded",e,{once:!0})}),newPromise(function(t){varn=function(){try{vare=JSON.parse(sessionStore.getItem(o));if("object"==typeofe&&"number"==typeofe.timestamp&&(newDate).valueOf().alignleft{float:left;margin-inline-start:0;margin-inline-end:2em;}body.is-layout-flow>.alignright{float:right;margin-inline-start:2em;margin-inline-end:0;}body.is-layout-flow>.aligncenter{margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;}body.is-layout-constrained>.alignleft{float:left;margin-inline-start:0;margin-inline-end:2em;}body.is-layout-constrained>.alignright{float:right;margin-inline-start:2em;margin-inline-end:0;}body.is-layout-constrained>.aligncenter{margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;}body.is-layout-constrained>:where(:not(.alignleft):not(.alignright):not(.alignfull)){max-width:var(--wp--style--global--content-size);margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;}body.is-layout-constrained>.alignwide{max-width:var(--wp--style--global--wide-size);}body.is-layout-flex{display:flex;}body.is-layout-flex{flex-wrap:wrap;align-items:center;}body.is-layout-flex>*{margin:0;}body.is-layout-grid{display:grid;}body.is-layout-grid>*{margin:0;}:where(.wp-block-columns.is-layout-flex){gap:2em;}:where(.wp-block-columns.is-layout-grid){gap:2em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-flex){gap:1.25em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-grid){gap:1.25em;}.has-black-color{color:var(--wp--preset--color--black)!important;}.has-cyan-bluish-gray-color{color:var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray)!important;}.has-white-color{color:var(--wp--preset--color--white)!important;}.has-pale-pink-color{color:var(--wp--preset--color--pale-pink)!important;}.has-vivid-red-color{color:var(--wp--preset--color--vivid-red)!important;}.has-luminous-vivid-orange-color{color:var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange)!important;}.has-luminous-vivid-amber-color{color:var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber)!important;}.has-light-green-cyan-color{color:var(--wp--preset--color--light-green-cyan)!important;}.has-vivid-green-cyan-color{color:var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan)!important;}.has-pale-cyan-blue-color{color:var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue)!important;}.has-vivid-cyan-blue-color{color:var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue)!important;}.has-vivid-purple-color{color:var(--wp--preset--color--vivid-purple)!important;}.has-black-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--black)!important;}.has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray)!important;}.has-white-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--white)!important;}.has-pale-pink-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--pale-pink)!important;}.has-vivid-red-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--vivid-red)!important;}.has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange)!important;}.has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber)!important;}.has-light-green-cyan-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--light-green-cyan)!important;}.has-vivid-green-cyan-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan)!important;}.has-pale-cyan-blue-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue)!important;}.has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue)!important;}.has-vivid-purple-background-color{background-color:var(--wp--preset--color--vivid-purple)!important;}.has-black-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--black)!important;}.has-cyan-bluish-gray-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray)!important;}.has-white-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--white)!important;}.has-pale-pink-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--pale-pink)!important;}.has-vivid-red-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--vivid-red)!important;}.has-luminous-vivid-orange-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange)!important;}.has-luminous-vivid-amber-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber)!important;}.has-light-green-cyan-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--light-green-cyan)!important;}.has-vivid-green-cyan-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan)!important;}.has-pale-cyan-blue-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue)!important;}.has-vivid-cyan-blue-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue)!important;}.has-vivid-purple-border-color{border-color:var(--wp--preset--color--vivid-purple)!important;}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple)!important;}.has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan)!important;}.has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange)!important;}.has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red)!important;}.has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray)!important;}.has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum)!important;}.has-blush-light-purple-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--blush-light-purple)!important;}.has-blush-bordeaux-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--blush-bordeaux)!important;}.has-luminous-dusk-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--luminous-dusk)!important;}.has-pale-ocean-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--pale-ocean)!important;}.has-electric-grass-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--electric-grass)!important;}.has-midnight-gradient-background{background:var(--wp--preset--gradient--midnight)!important;}.has-small-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--small)!important;}.has-medium-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--medium)!important;}.has-large-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--large)!important;}.has-x-large-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--x-large)!important;}.wp-block-nigationa:where(:not(.wp-element-button)){color:inherit;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-flex){gap:1.25em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-grid){gap:1.25em;}:where(.wp-block-columns.is-layout-flex){gap:2em;}:where(.wp-block-columns.is-layout-grid){gap:2em;}.wp-block-pullquote{font-size:1.5em;line-height:1.6;} window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-L7V8WLRZBZ');varpenciBlocksArray=[];varportfolioDataJs=portfolioDataJs||[];varPENCILOCALCACHE={}; (function(){ "usestrict"; PENCILOCALCACHE={ data:{}, remove:function(ajaxFilterItem){ deletePENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem]; }, exist:function(ajaxFilterItem){ returnPENCILOCALCACHE.data.hasOwnProperty(ajaxFilterItem)&&PENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem]!==null; }, get:function(ajaxFilterItem){ returnPENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem]; }, set:function(ajaxFilterItem,cachedData){ PENCILOCALCACHE.remove(ajaxFilterItem); PENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem]=cachedData; } }; } )();functionpenciBlock(){ this.atts_json=''; this.content=''; }{"@context":":\/\/schema.org\/","@type":"organization","@id":"#organization","logo":{"@type":"ImeObject","url":"http:\/\/d.dinamina.lk\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/logoDn.png"},"url":":\/\/\/","name":"\u0daf\u0dd2\u0db1\u0db8\u0dd2\u0dab","description":""}{"@context":":\/\/schema.org\/","@type":"WebSite","name":"\u0daf\u0dd2\u0db1\u0db8\u0dd2\u0dab","alternateName":"","url":":\/\/\/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":":\/\/\/search\/{search_term}","query-input":"requiredname=search_term"}} .penci-recipe-tged.prt-iconspan,.penci-recipe-action-buttons.penci-recipe-button:hover{background-color:#;} :root{ --wpforms-field-border-radius:3px;--wpforms-field-background-color:#ffffff;--wpforms-field-border-color:rgba(0,0,0,0.25);--wpforms-field-text-color:rgba(0,0,0,0.7);--wpforms-label-color:rgba(0,0,0,0.85);--wpforms-label-sublabel-color:rgba(0,0,0,0.55);--wpforms-label-error-color:#d;--wpforms-button-border-radius:3px;--wpforms-button-background-color:#066aab;--wpforms-button-text-color:#ffffff;--wpforms-field-size-input-height:43px;--wpforms-field-size-input-spacing:15px;--wpforms-field-size-font-size:16px;--wpforms-field-size-line-height:19px;--wpforms-field-size-padding-h:14px;--wpforms-field-size-checkbox-size:16px;--wpforms-field-size-sublabel-spacing:5px;--wpforms-field-size-icon-size:1;--wpforms-label-size-font-size:16px;--wpforms-label-size-line-height:19px;--wpforms-label-size-sublabel-font-size:14px;--wpforms-label-size-sublabel-line-height:17px;--wpforms-button-size-font-size:17px;--wpforms-button-size-height:41px;--wpforms-button-size-padding-h:15px;--wpforms-button-size-margin-top:10px; } දේශීයපුවත්දේශපාලනGossipක්‍රීඩාව්‍යාපාරිකවිශේෂාංගවිදෙස්අධිකරණ/පොලිස්ප්‍රාදේශීයකතුවැකියවීඩියෝ Search දේශීයපුවත්දේශපාලනGossipක්‍රීඩාව්‍යාපාරිකවිශේෂාංගවිදෙස්අධිකරණ/පොලිස්ප්‍රාදේශීයකතුවැකියවීඩියෝ EPAPER Search Thursday,September28,2023 උණුසුම්පුවත් කෝටියකඅයිස්සමඟසැකකරුවෙක්අත්අඩංගුවට දුම්රියේගැටීවනඅලීන්06ක්ජීවිතක්ෂයට දිස්ත්‍රික්ක07කටනායයෑම්අනතුරුනිකුත්කෙරේ කහවදීසාගරිකාදුම්රියේලොරිරථයක්ගැ‍ටීඑක්අයෙක්මරුට ගිනිඅවිබලපත්‍රගැනආරක්‍ෂකඅමාත්‍යංශයෙන්දැනුම්දීමක් ණයප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයඅවසන්වූසැණින්විදේශආයෝජනවලටදොරටුවිවරවනවා යලකන්නයේවීමිලදීගන්නවිවෘතකළගබඩාවසාදැමීමටතීරණයකෙරේ මීටියාගොඩදීවෙඩිතැබීමක් යුදහමුදාවේ74වැනිසංවත්සරයටජයශ්‍රීමහාබෝසමිදුඅභියසදීආශිර්වාදපිංකමක් සුළුහාමධ්‍යපරිමාණව්‍යවසායනගාසිටුවීමසඳහාණයඇපකරලබාදීමමේවසරඅගදී පසුගියකළාප Epaper Search Search දේශීයපුවත්දේශපාලනGossipක්‍රීඩාව්‍යාපාරිකවිශේෂාංගවිදෙස්අධිකරණ/පොලිස්ප්‍රාදේශීයකතුවැකියවීඩියෝ 2021-AllRightReserved /*!elementor-v3.14.0-26-06-2023*/.elementor-widget-ime{text-align:center}.elementor-widget-imea{display:inline-block}.elementor-widget-imeaimg[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-imeimg{vertical-align:middle;display:inline-block} නවතමපුවත් ශ්‍රීලංකායුද්ධහමුදාවේ74වනසංවත්සරසැමරුමටආශීර්වාදඑක්කිරීමේතෙවනආගමිකවැඩසටහනශ්‍රීදළදාමාලිගාවේදීඇරඹේ මැතිව්ගෙන්සුපිරිවාර්තාවක් සාන්තජෝශප්ආදිශිෂ්‍යකොළඹශාඛාවෙන්කෑගල්ලමහරෝහලටලක්ෂ15කවෛද්‍යඋපකරණ කුරුවිටපැරඩයිස්වැවේසංවර්ධනයඇරඹීමටඅවශ්‍යබලයදෙනවා ආසියානුරිදීදිනුක්‍රිකට්ක්‍රීඩිකාවෝඅදගෙදරඑති ඩබ්ලිව්.කේ.එම්.චන්ද්‍රසිරිගේ‘වාස්තුමංජුසාව’කෘතියඑළිදකී LoadMorePosts දේශපාලනපුවත් ශෙහාන්වැඩබලනමුදල්ඇමැති සජිත්මිනිස්සු හිනස්සන්න හරිමදක්ෂයි ජනපතිගේඅමෙරිකාසංචාරයෙන්රටටහිතකරප්‍රතිලාභරැසක් ආරුගම්බේමූලිකකරගෙනඅම්පාරේසංචාරකව්‍යාපාරයප්‍රවර්ධනයටසැලසුම් ආර්ථිකයශක්තිමත්කිරීමේදීඛනිජසම්පතවෙතත්රජයේඅවධානය-රාජ්‍යඇමැතිඅරුන්දිකප්‍රනාන්දු LoadMorePosts දවසේඡායාරූපය නබිනායකතුමාගේඋපන්දිනයඅද උණුසුම්පුවත් කෝටියකඅයිස්සමඟසැකකරුවෙක්අත්අඩංගුවට September28,2023 ශ්‍රීලංකායුද්ධහමුදාවේ74වනසංවත්සරසැමරුමටආශීර්වාදඑක්... September28,2023 ධනුෂ්කගුණතිලකනිදහස්8211;උසාවියෙන්එළියටඇවිත්ධනුෂ්කකිව්වදේ September28,2023 ලංගමඩිපෝ39න්30ක්මදැන්ලාබයි September28,2023 කෝටියකඅයිස්සමඟසැකකරුවෙක්අත්අඩංගුවට September28,2023 දුම්රියේගැටීවනඅලීන්06ක්ජීවිතක්ෂයට September28,2023 දිස්ත්‍රික්ක07කටනායයෑම්අනතුරුනිකුත්කෙරේ September28,2023 කහවදීසාගරිකාදුම්රියේලොරිරථයක්ගැ‍ටීඑක්අයෙක්මරුට September28,2023 ගිනිඅවිබලපත්‍රගැනආරක්‍ෂකඅමාත්‍යංශයෙන්දැනුම්දීමක් September28,2023 ණයප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයඅවසන්වූසැණින්විදේශආයෝජනවලටදොරටුවිවරවනවා September28,2023 LoadMorePosts විදෙස්පුවත් උතුරුඉරාකයේමංගලෝත්සවයකගින්නකින්113ක්මරුට September28,2023  ඉන්දීයඅභ්‍යවකාශපර්යේෂකයෝබලාපොරොත්තුඅත්නොහරිති September28,2023 ජනාධිපතිබයිඩ්න්ගේබලුසුරතලා11වතාවක්ආරක්ෂකයන්සපාකාලා September28,2023 ගෝලීයඋෂ්ණත්වයඉහළයෑමටවගකිවයුතුයැයිපෘතුගාලයේතරුණපිරිසක්රටවල්32කටනඩුදමති September28,2023 LoadMorePosts ව්‍යාපාරික නේල්ස්පාසමාගමේජෙනවීව්ඉන්ටර්නැෂනල්ඇකඩමියජාතිකවෘත්තියපුහුණුඅධිකාරියසමගඅවබෝධාතාගිවිසුමකටඑළැඹෙයි September27,2023 FemsH.E.R.Foundationශ්‍රීලංකාවේකාන්තාවන්හාගැහැනුදරුවන්සවිබලගැන්වීමේමෙහෙවරක September23,2023 හෙරිටන්ස්කණ්ඩලමවටාජෛවවිවිධත්වයේක්ෂේමභූමියපුළුල්කෙරේ September23,2023 මාප්‍රඩක්ට්ස්නිෂ්පාදනබෙදාහැරීමේනියෝජිතයාලෙසඩෙල්මෝආයතනයගිවිසුම්ගතවේ September23,2023 ක්‍රීඩා මැතිව්ගෙන්සුපිරිවාර්තාවක් September28,2023 ආසියානුරිදීදිනුක්‍රිකට්ක්‍රීඩිකාවෝඅදගෙදරඑති September28,2023 ලයිසන්නැතිබාබර්ටදඩගසයි September28,2023 බහරේන්බැඩ්මින්ටන්පදක්කම්දිනූශූරයින්ශ්‍රීලංකාවට September28,2023 LoadMorePosts අධිකරණහාපොලිස් මීටියාගොඩදීවෙඩිතැබීමක් තල්දූවද්විත්වඝාතනයේසැකකරුමන්නාරමේෂ්ගේමහගෝලයෙක්අවිස්සාවේල්ලේදීකොටු අම්බලන්තොටප්‍රාෙද්ශීයලේකම්කාර්යාලයේසේප්පුවහොරෙන්ඇරලා අවු:20කටපෙරකළුතරමිනීමැරුමකට8ක්පෝරකේට 08දෙනෙකුටදුන්මරණදඬුවම දේශීයපුවත් යලකන්නයේවීමිලදීගන්නවිවෘතකළගබඩාවසාදැමීමටතීරණයකෙරේ යුදහමුදාවේ74වැනිසංවත්සරයටජයශ්‍රීමහාබෝසමිදුඅභියසදීආශිර්වාදපිංකමක් සුළුහාමධ්‍යපරිමාණව්‍යවසායනගාසිටුවීමසඳහාණයඇපකරලබාදීමමේවසරඅගදී කොරියානුරැකියාඅයදුම්පත්නිකුත්කරනදිනමෙන්න අදතදවැසි8211;ප්‍රදේශකිහිපයකටනායයෑමේඅනතුරුඇඟවීම් ජයශ්‍රීමහාබෝධියඅබියසදීයුදහමුදාසියලුධජයන්ආශීර්වාදගන්වමින්8230; LoadMorePosts කතුවැකිය කල්දාන්නකියනකාලකණ්ණි සයිබර්මඩයන්සුම්මදඅම්මා සමාජයටබම්බුගහගන්නකියලාජීවිතයවිඳිනමිනිස්සු ඔබේහදවතසැලෙනරාවය නෙරුදා;කොළයඉරා­ගත්කවිපෙළ කාටූන් වීඩියෝ ඉල්ලනතරම්දෙන්නතියනවානම්ගොඩමතමයි!8211;RashmiPerera September27,2023 20,000ක්පණපිටින්මුහුදටගසාගෙනගියලිබියාවේඛේදවාචකය September21,2023 ශ්‍රීලංකාවSemi–Finalවත්එන්නේනෑ|MuttiahMuralitharanPicksHisTop4ForWorldCup2023 September19,2023 චැනල්04සිද්ධියපදනම්විරහිතයි8211;ඇමතිඅලිසබ්රි September14,2023 එංගලන්තයදණගැස්සූඅපේකෙල්ලෝ September8,2023 ප්‍රාදේශීයපුවත්ViewAll සාන්තජෝශප්ආදිශිෂ්‍යකොළඹශාඛාවෙන්කෑගල්ලමහරෝහලටලක්ෂ15කවෛද්‍යඋපකරණ bysachintha September28,2023 bysachintha September28,2023 ළමාදිනයටසමගාමීවනාඋලපොලිසියෙන්ළමයින්ටජීවිතාරක්ෂකපුහුණුවක් September28,2023 bysachintha September28,2023 මහවැලිඑච්කලාපයටදුන්ශීතාගාරයදිරන්නහැරලා September28,2023 bysachintha September28,2023 මිනිපේප්‍රාදේශීයරෝහල්වලමෝචරිඅබලන්-මරණපරීක්ෂණකරන්නවත්තැනක්නෑ September28,2023 bysachintha September28,2023 නුවරඑළියටමානවහිමිකම්කොමිසමේඋපකාර්යාලයක් September28,2023 bysachintha September28,2023 ගොඩකවෙලපොලිසියෙන්ගැබිනිමව්වරුන්ටඅත්‍යවශ්‍යආහාරමල්ලක් September28,2023 bysachintha September28,2023 විශේෂාංගViewAll චීන8211;ශ්‍රීලංකාමිතුදමවර්ධනයකිරීමමගේවෑයමයි bysachintha September28,2023 bysachintha September28,2023 84වනවියටපාතබනඅපේලොකුහාමුදුරුවෝඉහළනාරගලවිනයසිරිහිමි September28,2023 bysachintha September28,2023 දෙමළජනතාවට නැතිප්‍රශ්න සමහරුන්ටකුරුන්දියගැනඇතිවෙලා September27,2023 bymahesh September27,2023 අදදවස September27,2023 bymahesh September27,2023 අහිතකරමිනිස්ක්‍රියාකාරකම්වාතයේගුණාත්මකබවඅඩුවෙන්නහේතුවයි September26,2023 bysachintha September26,2023 ලේක්හවුස්බෞද්ධසංගමයේබිනරපොහොයදාදම්දෙසුමෙන්8230; September26,2023 bysachintha September26,2023 /*!elementor-v3.14.0-26-06-2023*/.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked.elementor-drop-cap{background-color:#d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed.elementor-drop-cap{color:#d;border:3pxsolid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default).elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default).elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} SriLanka8217;smostTrustedandInnovativemediaservicesprovider 35McCallumRd,Colombo Advertiseweb:(+94)112429315 Nuwan:+94777271960 [email160;protected] Newspapers SundayObserver Dailynews සිළුමිණ தினகரன் தினகரன்வாரமஞ்சரி බුදුසරණ සුබසෙත සරසවිය UsefulLinks GovernmentGazette LegalDisclaimer PrivacyPolicy AboutUs Awards&Accolades LakeHouseRest-Katarama adz ContactUs Login Facebook (function(d,s,id){ varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0]; if(d.getElementById(id))return; js=d.createElement(s);js.id=id; js.src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v9.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs); }(document,'script','facebook-jssdk')); @20238211;AllRightReserved.DesignedandDevelopedbyLakehouseIT Facebook Twitter Instram Youtube Email දේශීයපුවත්දේශපාලනGossipක්‍රීඩාව්‍යාපාරිකවිශේෂාංගවිදෙස්අධිකරණ/පොලිස්ප්‍රාදේශීයකතුවැකියවීඩියෝ/**//**//**/functionheateorSssLoadEvent(e){vart=window.onload;if(typeofwindow.onload!="function"){window.onload=e}else{window.onload=function(){t();e()}}}; varheateorSssSharingAjaxUrl='/wp-admin/admin-ajax.php',heateorSssCloseIconPath='/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/../imes/close.png',heateorSssPluginIconPath='/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/../imes/logo.png',heateorSssHorizontalSharingCountEnable=0,heateorSssVerticalSharingCountEnable=0,heateorSssSharingOffset=-10;varheateorSssMobileStickySharingEnabled=0;varheateorSssCopyLinkMesse="Linkcopied.";varheateorSssUrlCountFetched=[],heateorSssSharesText='Shares',heateorSssShareText='Share';functionheateorSssPopup(e){window.open(e,"popUpWindow","height=400,width=600,left=400,top=100,resizable,scrollbars,toolbar=0,personalbar=0,menubar=no,location=no,directories=no,status")}/**//**//**//**//**//**//**//**/varelementorFrontendConfig={"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"ShareonFacebook","shareOnTwitter":"ShareonTwitter","pinIt":"Pinit","download":"Download","downloadIme":"Downloadime","fullscreen":"Fullscreen","zoom":"Zoom","share":"Share","playVideo":"PlayVideo","previous":"Previous","next":"Next","close":"Close","a11yCarouselWrapperAriaLabel":"Carousel|Horizontalscrolling:ArrowLeft&Right","a11yCarouselPrevSlideMesse":"Previousslide","a11yCarouselNextSlideMesse":"Nextslide","a11yCarouselFirstSlideMesse":"Thisisthefirstslide","a11yCarouselLastSlideMesse":"Thisisthelastslide","a11yCarouselPinationBulletMesse":"Gotoslide"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"MobilePortrait","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"MobileLandscape","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"TabletPortrait","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"TabletLandscape","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Laptop","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Widescreen","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}},"version":"3.14.1","is_static":false,"experimentalFeatures":{"e_dom_optimization":true,"e_optimized_assets_loading":true,"e_optimized_css_loading":true,"a11y_improvements":true,"additional_custom_breakpoints":true,"e_swiper_latest":true,"landing-pes":true},"urls":{"assets":":\/\/\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"swiperClass":"swiper","settings":{"pe":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_ime_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":1632,"title":"Dinamina%20-%20%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB","excerpt":"","featuredIme":false}};/**//**/!function(n,t){"object"==typeofexports&&"undefined"!=typeofmodule?module.exports=t():"function"==typeofdefine&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතtypeofglobalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"usestrict";functionn(){returnn=Object.assign||function(n){for(vart=1;t1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){returnn({},r,t)},u=function(n,t){vare,i="LazyLoad::Initialized",o=newn(t);try{e=newCustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){returnn.getAttribute(m+t)},y=function(n){returnI(n,E)},A=function(n,t){returnfunction(n,t,e){vari="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){returnA(n,null)},L=function(n){returnnull===y(n)},w=function(n){returny(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void0===i?void0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?"":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(newRegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)"),"").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){returnn.llTempIme},z=function(n,t){if(t){vare=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(vart,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tName&&e.push(t);returne},D=function(n,t){vare=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){returnn[_]},$=function(n){returndeleten[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){vare={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){vare=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){returnn.loadingCount>0}(t)||function(n){returnn.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){vart=n.llEvLisnrs;for(vareint){vari=t[e];Z(n,e,i)}deleten.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){deleten.llTempIme}(n),R(e,-1),function(දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතn){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){vari=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});vari="VIDEO"===n.tName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){varo=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){varo=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempIme=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundIme:n.style.backgroundIme})}(n),function(n,t,e){vari=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundIme='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){vari=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundIme=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){returnW.indexOf(n.tName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){vari=Q[n.tName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){vart=ln[n.tName];t?t(n):function(n){if(S(n)){vart=U(n);n.style.backgroundIme=t.backgroundIme}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){returnn.use_native&&"loading"inHTMLImeElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){returnfunction(n){returnn.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){varo=function(n){returnx.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){returny(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){returnArray.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){reදිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතturnn.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){returnfunction(n){returny(n)===p}(n)},pn=function(n,t){returnfunction(n){returngn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){varo=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=newIntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){vare;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};returnhn.prototype={update:function(n){vart,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){vare=Q[n.tName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),deletethis._observer,deletethis._settings,deletethis.loadingCount,deletethis.toLoadCount},loadAll:function(n){vart=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){varn=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){vare=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(vare,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);elseu(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn}));(function(){varPenciLazy=newLazyLoad({elements_selector:'.penci-lazy',data_bg:'bgset',class_loading:'lazyloading',class_entered:'lazyloaded',class_loaded:'pcloaded',unobserve_entered:true});MutationObserver=window.MutationObserver||window.WebKitMutationObserver;varobserver=newMutationObserver(function(mutations,observer){PenciLazy.update();});observer.observe(document,{subtree:true,attributes:true});})();

साइट:දිනමිණ | ජාතියේ පුවත්පතरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट